Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1406
Name Pere Brun (Lloc vinculat Barcelona)
Pere Bru
Sex H
Milestones Lloc vinculat Barcelona
Associated Persons altre: Pere Posa (Prevere), impressor (1481) (socis)
Printer or scribe of manid 1438 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 17 Fol. Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-06