Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1403
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 754/2 | Antic 754 (2) | Antic I-253
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-06-04
Location in witness ff. 32ra-107ra
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 32ra] A4Ci començen les | histories e con | questes dels | Reys de Ara = | go e Comtes de Barce = | lona compilades per lo | honorable mossen Pere | Tomic caualler les quals | trames al molt Reuerend | Archabisbe de Saragossa
dedic.: A9L molt | Reuerent se | nyor lo se | nyor en dal | mau de mur … [ 32va] … algun fonament de | raho he començat a tractar per | capitols segons se seguex
índex: Capitol primer qui tracta de | la creacio del mon e deles co = | ses que nostre senyor y feu | en cartes ij. … [ 34vb] … Capitol xlviij. qui tracta com | lo rey don Johan de nauarra | succehi al dit don alfonso son | ierma e fou lo xiij. rey de Ara = | go e comte de barçelona | en car. lxxij.
tit.: [ 36ra] Capitol primer Qui tracta dela generacio de Adam e de la creacio del mon e com deu feu lo mon en sis dies
text: D10Eueu saber que nostre senyor deu qui es començament de totes coses … [ 107ra] … la reyna dona Joha = | na muller sua qui mori viuint | dit rey e senyor
colofó: A laor e gloria de nostro sen | yor deu e honor dels glori | osos Reys de Arago com | tes de Barçalona e de nostre | nacio Catalana .es stat stat sta stam | pat lo present libre. en la | noble Ciutat de Barçelon. | na per mi mestre Johan | Rosembach Alamany. a | iiij. del mes de Juny. Mil | .CCCC.LXXXXV
References (Most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 602
Note duu una continuació fins a la mort de Joan II en 1479, en lletra posterior, en l'exemplar principal. Al f. 32r, després de la rúbrica, s'ha afegit a ploma “qui ere de la casa de Pinos”, en referència a Dalmau de Mur. Després del colofó va la marca de l'impressor
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-10-08