Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1401
Authors Desconegut
Titles Bestiari
De natures de bèsties i d'ocells
Incipit & Explicits prol.: Bells senyors: Totes les coses que los hòmens d'aquest món saben ni poden saber … e de la sua beneyta Mara e a utilitat de la gent
text: La formiga sí és un petit verme de la qual los hòmens poden pendre vertader aximpli … e que pus tost torn a ell, pus que ell lo'n convide
Date / Place traduït 1301 - 1400
Language català
toscà (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Segons R. d'Alós-Moner procedeix de la mateixa versió que l' texid 1047 Desconegut, Bestiari (tr. Desconegut), escrit 1350 - 1400
Versió de texid 2128 Desconegut, Bestiario toscano, escrit 1301 [?] - 1475 [?]
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.3.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.3.1
Editat a: Panunzio (1963-64), Bestiaris 1:41-138
Tractat en: Alòs-Moner (1924), Discursos llegits en la “Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” en la solemnial recepció pública de D. Ramon d'Alòs-Moner y de Dou el dia primer de juny de 1924. Tema: “Els bestiaris a Catalunya”
Subject BESTIARIS
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 1625
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 310/5 (BITECA manid 1950)
Copied Ripoll: 1376 - 1425 (ed. Panunzio ff. 98-122)
1301 - 1500 (Ms. factici amb textos de diverses èpoques)
Location in witness ff. xxxviii-lxxiv ff. 98-122v
Title(s) Desconegut, De natures de bèsties i d'ocells (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
Incipit & Explicits text: [ 98] [al]tra Manera si es de tots aquells qui son luxurios e ardents dela carnal amor axi con dix sent Johan auengelista [sic] en lo pochalipsi [sic] … [ 122v] … Cor ells hi son somorgollats .iii. vaguades son ranouallats en la fe da Jesus christs e en la sua hoba[dientia]
Condition acèfal, fragmentari i incomplet
Note el text presenta nombroses llacunes
ID no. of Witness 2 cnum 74
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 228, núm. inventari 8531 (BITECA manid 1058)
Copied 1400 ca.
1401 - 1450 (Panunzio, ed.)
Location in witness ff. 5-9v ff. 133-137v
Title(s) Desconegut, De natures de bèsties i d'ocells (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
Incipit & Explicits text: [ 5] Verme lo qual ab los seus filats e ab les seus engiyoses artificis pren les mosques … [ 9v] … els homes bochs posen tant lur enteniment an aquestas coses per lo diable qui es entrauessat dauant […] perdre la anima per aquestas uanitats
Condition fragment
References Panunzio (1963-64), Bestiaris 1:27 , n. E
Alòs-Moner (1924), Discursos llegits en la “Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” en la solemnial recepció pública de D. Ramon d'Alòs-Moner y de Dou el dia primer de juny de 1924. Tema: “Els bestiaris a Catalunya”
ID no. of Witness 3 cnum 75
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 229, núm. inventari 8532 (BITECA manid 1059)
Copied 1401 - 1450 (J. Riera)
1421 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. 1-3 ff. lxxi, lxxvii, lxxviii
Title(s) Desconegut, De natures de bèsties i d'ocells (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
Incipit & Explicits text: [ 1] […]diencia en laxar lo peccat dadam E la sua desobadiencia per lo peccat uell coue que hom haje babtisme … [ 3] … E si nos aço fem nos haurem be aprese la semblança dels fills dela perdiu. amen
Condition acèfal i fragmentari
Note el que es conserva tracta sobre el cavall al f. 1 mod., el papagai, f. 2-3 mod. i la perdiu
ID no. of Witness 4 cnum 1626
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Capitular, 1292 (BITECA manid 1176)
Copied 1401 - 1500 (Millás Vallicrosa)
Location in witness ff. 150-185
Title(s) Desconegut, De natures de bèsties i d'ocells (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
Incipit & Explicits prol.: [B]ell senyos totes les coses que los homes de aquest mon saben ni poden saber
text: Natura fformige. La formiga si es una fort petita bestia de la qual los homes
References Panunzio (1963-64), Bestiaris 1:29-31 , n. C
ID no. of Witness 5 cnum 508
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 75 (BITECA manid 1199)
Copied 1461 a quo - 1500 (la darrera obra es refereix a l'alliberament de Carles de Viana)
Location in witness ff. clvirb-clxxvrb
Title(s) Desconegut, De natures de bèsties i d'ocells (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
libre de natures de besties e de aucells
Incipit & Explicits rubr.: [ clvirb] A5ço es lo libre de natures de besties e daucells E de lur significacio
índex: Primo de la natura dela formjga e dela sua significacio .clviij … [ clvivb] … De la natura del sparuer e dela sua significacio .clxxv.
prol.: [ clviira] B6ells senyors totes les coses que los homens daquest mon saben nj poden saber … [ clviiira] … e dela sua beneyta mara e a vtilitat dela gent
rubr.: De la natura dela formjga e dela sua significacio
text: L4a formjga si es un petit verme dela qual los homens poden pendre vertader aximpli Car ella percassa e aiusta destiu … [ clxxvrb] … per tal que mjlls se tingue per obligat e que pus tost torn a ell pus que ell lon conujde
colofó: A Deu gracies e a la humjl verge Maria mara sua. AMEN
References Panunzio (1963-64), Bestiaris , n. A
Alòs-Moner (1924), Discursos llegits en la “Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” en la solemnial recepció pública de D. Ramon d'Alòs-Moner y de Dou el dia primer de juny de 1924. Tema: “Els bestiaris a Catalunya” 41-5 esp. , n. U (transcriu alguns fragments)
Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 181-3 , n. ed. parcial
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-27