Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1400
Authors Desconegut
Titles Crònica de l'Anònim Sicilià
Cròniques de Sicília
Chronicon Siciliae
Història dels reis de Sicília (1089-1345) (Rius Serra)
Date / Place traduït 1345 d. - 1425 ?]
escrit 1345 d.
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.6.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.6.1
Tractat en: Garrido (2001), “La Crònica de Sicília (Chronique de Sicile), traduction catalane médiévale du Chronicon Siculum”, Scriptorium
Tractat en: Rius Serra (1950), “Manuscritos españoles en la Biblioteca Nazionale de Roma. Fondo Vittorio Emmanuele”, Hispania Sacra 221-2
Note segons J. Rius ca. 1950 existien 4 mss. de la traducció catalana, dos a biblioteques públiques espanyoles i 2 a col·leccions privades
Subject Sicilia (regne)
HISTÒRIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 232
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emmanuele II, Fondo Vittorio Emmanuele 1183 (BITECA manid 1168)
Copied 1351 ca. - 1400
1376 - 1425 (manus on line seguint a Garrido i Valls i a la datació de les filigranes)
Location in witness ff. iiii-cxx
Title(s) Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425 ?]
Incipit & Explicits text: [ 4] [a]3pres aço los dits frares conqueriren los lochs quj per ells eren romasos a conquerir dels Ducat e principat dessus dits e encara de Calabria qui semblantment se tenjen per los sarrahins … [ 120] … dels dits enamjchs quj deffenjen la vila e lo Castell dessus dits ab ço del lur los quals no uolgueren romandre sots la feeltat reyal dels Sicilians
colofó: Explicit deo gratias
Condition acèfal
Note s'han perdut alguns capítols
ID no. of Witness 2 cnum 505
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 987 (BITECA manid 1352)
Copied 1401 - 1450 (filigranes)
Location in witness ff. 1-112
Title(s) Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425 ?]
Incipit & Explicits índex: [ 1] Del prohemj. Dela conquesta dela isla de Sicilia feta per los grechs … [ 4v] … Dela xna venguda del enamjchs en Sicilia aesuchir [sic] la Ciutat de Mecina. De la mort del Rey Andreu
rubr.: [ 5] Comença lo libre dela Cronjca de Sicilia. Lo primer Capitol quj es lo prohemj
prol.: [A]10pres lo noble menalau rey de Jtalia e dela isla de Sicilia la qual isla en temps del Regna del dit Rey era appellada … Sobreuengueren ala dita isla grechs ab lur esbol de mar dela senyoria del Emperador Constentinoble
acc.: [ 5v] Deka conquesta dela isla feta per los grechs
text: [A]2Rribats primerament en aquella part dela isla que era appellada capodorlando e pensants que la dita isla poguessen conquerir e sots metra ala senyoria del dit Emperador archadi … [ 112r] … E puys los dits Sicilians feren portar ab vn pamfil de jenoueses ala vila de Turpia e ab vna Galea de Mecineses a Pajol aquells dels dits enamjchs qui deffanjen la vila e castell dessus dits ab ço del lur los quals no volgueren romandre sots la feeltat Reyal dels Sicilians
colofó: Explicit. deo. gracias
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 576
Note Massó el dóna com perdut
ID no. of Witness 3 cnum 506
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2084 (BITECA manid 1353)
Copied 1413-01-30
Location in witness ff. 1-11 + 12v + i-ccxxiiv
Title(s) Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425 ?]
Incipit & Explicits índex: [ 1] R2vbrica deles conquestes de Sicilia … [ 11] … L2etra tremesa per los genoueses al duch de mila com se rebellaren cxxiij
rubr.: [ 12v] L4ibre dels conqusts [sic] dela illa de sicilia com los Reyes de arago de loable memoria an subiugat ala sua senyoria. La dita illa de Sicilia segunt se sigue enlo present libre
intr.: [ i] E4n nom del sobiran senyor de tots Jhesus sia e de la piadosa. humil. e dolça verges Maria començ a lohor sua lo present libre huy que tenjm xxx. de Janer del Any 1413 de vespre pregant ells a seruir lur / o puya menar a fi. Amen
text: A3pres lo Noble Menalau Rey de Italia ede [sic] la illa de Sicilia la qual illa en temps del dit Rey era apellada … [ ccxxiiv] … aquells dels dits enemjchs qui deffenjen la vila e lo castell dessus dits ab ço del llur / los quals no volgueren romandre sots la ffeeltat dels Sicilians
colofó: Explicit deo gracias
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 576-7 , n. Ms. B
ID no. of Witness 4 cnum 504
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 212 (BITECA manid 1114)
Copied 1441 - 1460 (Riera i Sans)
1491 - 1500 (Soberanas)
Location in witness ff. 1-5v
Title(s) Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425 ?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] En la obra dejus scrita se troba la \ge/Neologia dels Reys de Sicilia
text: A4pres lo noble Menalau Rey de Jtalia e dela illa de Sicilia la qual illa en temps del Regne del dit Rey era appellada … [ 5v] … e hauent materia de virtud de postres aquella obra Demana de consell los homens bons e vulles esser informat de consells e prouidencia daquells
Condition incomplet
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 577-8 , n. Ms. C
Note només es copien els vint primers capítols. A la rúbrica una mà posterior ha convertit “nealogia” en “genealogia”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-24