Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1400
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 87
Title of volume Cauallc[a] ( al teixell)
Speculum Crucis o mirall de la creu ordenat per mestre Domingo Cavalca del orde dels predricadors ( al f. I de guardes)
Copied 1476 - 1500 (ed. Gallina I, 17)
1391 - 1400 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 123 (= 122 + 1) + II
Collation 1-716 86/4; reclams horitzontals cap al marge interior del foli, decorats amb un traç de color
Page Layout 2 columnes
25 línies (f. iira)
Size pàgina 292 × 218 mm (f. ii)
caixa 176 × 130 mm
columna 176 × 55 mm (iira)
Hand cursiva humanística
Watermark carro de dues rodes
Pictorial elements al marge del f. 1 hi ha un escut d'armes amb un arbre fruiter (una olivera) sobre camp blau; epígrafs, foliació, tocs en algunes lletres i subratllats en vermell; les dues primeres caplletres duen una complexa decoració filiforme; la resta són en blau i vermell, alternant, amb decoració filiforme en el color complementari
State justificació a punta de plom, amb la primera línia escrita, perforacions fetes amb un punxo assenyalant els límits de les línies de justificació, visibles molt a prop del tall
Condition al foli inicial, en blanc originalment, avui es llegeixen algunes anotacions posteriors. Les guardes, en blanc, són de paper posterior al del volum
Binding holandesa, amb el llom de pell; talls jaspiats
History of volume Adquirit 1908
Previous owners (oldest first) Oliver, Gentilhome de Barcelona [?] (coat of arms: S) (Massó, p. 601, basant-se en l'escut)
Barcelona: Biblioteca Mariana de Sant Francesc d'Assís (Villanueva)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1199 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 75. 1461 a quo - 1500. Desconegut… Disputa del bisbe de Jaen contra los jueus sobre la fe catholica, escrit 1297 ca.
manid 1857 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 76. 1391 - 1400. Pseudo-Eusebius Cremonensis, Epístola sobre la mort de sant Jeroni (tr. Desconegut), traduït 1492 ad quem.
manid 1507 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 91. 1389-06-16. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
References (most recent first) Avenoza (1997), Inspecció personal
Cavalca et al. (1967), Mirall de la creu 1:17-8 , n. M2
Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:102-3
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:167-8
Note en el primer full del manuscrit es llegeix l'anotacio “1386” interpretada com una data per al manuscrit, podria ésser també una antiga signatura. El catàleg suggereix que la procedència del convent franciscà es pot provar per la presència de l'escut, que és el mateix del Ms. 75 d'aquesta mateixa biblioteca i que prové del convent, però d'aquest mateix escut (Ms. 91 -també procedent del convent-) Massó deia que pertanyia a un ciutadà barceloní de nom Oliver

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 577
Location in volume ff. 1ra-3 + i-cxviijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1447
Domenico Cavalca de Vico. Mirall de la Creu
Language català
Date traduït 1390 - 1458 ad quem
Title(s) in witness Spill o mirall de la creu
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Aquesta es la rubrica del libre apellat Speculum crucis lo qual compila mestre domingo caualca del orde dels Prehicadors dela ciutat de Pisa
pream.: A7quest sanct libre per deuocio dela molt alta molt excellent e virtuosa Senyora la Senyora dona Maria … [ 1rb] … Lo qual sanct libre es appellat Speculum crucis E en altra manera Spill o mjrall dela Creu
índex: Aquesta es la taula del present libre lo qual es diuisit en Ciquanta Capitols … [ 3va] … Com se acompten es conuenen les primeres .vij. beatituts ab los .vij. dons del sanct sperit. Capitol .L. en cartes .cxv
rubr.: [ ira] Aquest es lo prolech … Ciutat de Pisa
prol.: B10e compta lo sant Euangeli … [ iiva] … parlar e pintat poch men cur
tit.: Com deu pres carn humana … Capitol primer
text: A7pres dels peccats dels nostres primers parents … [ cxviijra] … La qual per son eximpli deuem mundar
colofó: Cui sit honor et gloria jn secula seculorum. Amen. Deo gracias
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04