Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1400
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
City, library, collection, & call number Salamanca: Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas, 2617
Copied 1451 [?] - 1500 [?]
Location in witness ff. i-vii prel. + 1-128v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ i prel.] Histories e conquestes del realme darago e principat de Catalunya Compilades per lo honorable mossen Pere thomich caualler Les quals trames al molt Reuerent arquebisbe de Çaragoça
dedic.: A4l molt Reuerent Senyor lo senyor en dalmau de mur per gracia diuina arquebisbe de Çaragoça lo humil seruidor quim recoman en vostra gracia e merce pere thomich. Senyor molt Reuerent puix ala virtut diuina ha plagut … [ iv prel.] … E fo fet lo dit memorial en la vila de baga a deu dies del mes de Noembre del any Mil Quatrecentes [sic] Trenta huyt
índex: E per tal senyor molt Reuerent que lo memorial haia algun fundament de raho yo he començat atractart en lo … [ vii prel.] … Lo Cinquanta huyten Capitol parla del dotzen Rey e comte qui huy Regna qui es appellat Alfonso
rubr.: [ 1] Histories e conquestes del Realme Darago e principat de Catalunya compilada per lo honorable mossen pere thomich caualler les quals trames al molt Reuerent arquebisbe de Çaragoça
text: D7euets saber que nostre Senyor deu qui es començament de totes coses feu e crea lo mon e totes altres coses segons he trobat en lo primer libre dela viblia appellat genesis en sis dies … [ 128v] … de anar en la Ciutat de Valencia o lla hon lo Rey era en aquell temps equel supplicassen
References (Most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 598-9 , n. Ms. B
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28