Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1399
Authors Jaume II, Rei de Mallorca
Titles Leges Palatinae
Date / Place compilat 1311 ad quem
Language llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts texid 2438 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344
Subject DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 499
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/959 (BITECA manid 1349)
Copied 1451 - 1500 (ff. 1-86)
1551 - 1600 (ff. 87-143)
Location in witness ff. 1ra-86rb
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Leges Palatinae, compilat 1311 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] O2RDINATIONS FETES per lo molt alt Senyor en Pere terç Rey de Arago sobre Lo regiment de tots los officials de la sua Cort
intitulatio: NOS en Pere Per la gracia de deu Rey de Arago de Valencia … de Rossello e Serdanya
pream.: A8 MEMORIA [A memoria ratllat] eternal en dreta dispensatio de regiment molt se pertany ala diligencia … [ 2ra] … uolem esser obseruades dades en la Ciutat sots nostre bula de plom .vij. idus de mag. lany de .M.CCC.xxx.vij.
rubr.: [ 2rb] Comensen ordonacions reyals … Comensa la primera part daquest libre dels officis dels Maestres del hostal o del maiordom
dispositio: U4tilitat e ornament de nostre cort reyal … [ 86rb] … en la presencia daqueles les carreguts aordonades aportar
References Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón
Note segons O. Schena, es tractaria de la versió catalana de les Leges Palatinae que serviria de base a la redacció del rei Pere
Record Status Created 1990-09-15
Updated 1999-10-31