Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1398
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1950
Pere Tomic. Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona
Language català
Date escrit 1438-11-10
City, library, collection, & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 542
Copied 1438 a quo - 1500
Location in witness ff. i-cxliv
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ i] Istories e conquestes del Reyalme Darago e principat de Cathalunya compilades per lo honorable mossen Pere thomjch Caualler les quals trames al Reuerent Archabisbe de Çaragoça
dedic.: A8l molt reuerent senyor lo senyor en Dalmau de mur per gracia diujna … [ iv] … E fou fet lo dit memorial en la vila de Baga a .x. dies del mes de Noembre del Any Mil. CCCC.XXXVIIJ
índex: E per tal senyor molt Reuerent que lo memorial hage algun fundament de raho yo he començat a tractar en lo primer Capitol de la creacio del mon e deles coses que nostre senyor hi feu … [ iiijv] … Capitol xxxxvij com don Alfonso fill del dit fferrando fou lo xij rey darago e Comte de Barchinona
text: D11Eueu saber que nostre senyor deu qui es comenssament de totes coses feu e crea lo mon e totes les altres coses segons he trobat en lo primer libre dela Biblia appellat Genesi en .vj. dies … [ cxliv] … e tots ensemps acordaren de anar en la Ciutat de Valencia a hon lo Rey era en aquell temps e que supplicassen
colofó: De uirgo mater rerum da michi scribere verum. Fenex
References (Most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 597-8 , n. Ms. A
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28