Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1396
Authors Desconegut
Titles Ars moriendi
Art de bé morir amb breu confessionari
Incipit & Explicits rubr.: Art de be morir
acc.: A honor e reverència de nostre Senyor … sancta Maria, mare sua
arg: Comença lo tractat apel·lat Art de bé morir, ab lo breu confessionari, tornat de latí en romanç … e tan necessari com es segueix del present compendi, en aquesta forma següent
prol.: Lo prohemi. Encara que segons lo philòsof … e trinitat de persones per tots los setgles sens fi
tit.: Capitol primer, com lo diable tempta en lo article de la mort contra la fe
text: Com la fe catòlica sie fundament e principi de tota salut nostra … e haver ací gràcia, e en la pàtria glòria. Amén
Date / Place escrit 1390 - 1410
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.2.3
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.2.3
Reproducció: Bohigas (1951), Art de be morir. Edició catalana, 1493 (?) [Facsímil]
Reproducció: Aguiló (1905), Art de be morir [edició facsímil de València, 1491]
Subject RELIGIÓ
FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 492
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-41 (3) (BITECA manid 1342)
Imprint Saragossa [?]: Pablo Hurus, 1493 ca. (segons Haebler 1923 i M. Kurz)
Barcelona [?]: Johannes Rosenbach [?], 1493 (segons Haebler 1917)
Saragossa [?]: Joan Hurus [?], 1488 - 1491 (segons Vindel 1949 i el Cat. gen. incunables)
València [?]: 1491 (segons M. Aguiló i J. Massó)
Location in witness ff. 2-31
Title(s) Desconegut, Art de bé morir amb breu confessionari (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1410
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] A honor e reuerencia de nostre senyor ihesu crist e de la sacratissima verge (…) comença lo tractat apellat art de be morir ab lo breu confessionari tornat de lati en romanç per instructio e doctrina de les persones no sabents lo lati les quals no es raho que sien freturoses de tant fruyt e tant necessari com es e se segueix del present compendi en aquesta forma seguent
tit.: Lo prohemi
prol.: [E]5Ncara que segons lo philosof … [ 3] … e trinitat de persones per tots los setgles sens fi
text: [C]3Om la fe catholica sie fundament … [ 31r] … Aci se acaba lo confessionari breu a honor o reuerencia de deu omnipotent pare, e fill, e spirit sanct, e de la sacratissima verge senyora sancta maria mare de deu ihesu christ redemptor e senyor nostre
References Fàbrega i Grau (1955), “Els primitius textos catalans de l'Art de bé morir”, Analecta Sacra Tarraconensia 95-6
Bohigas (1951), Art de be morir. Edició catalana, 1493 (?) [Facsímil]
ID no. of Witness 2 cnum 1773
City, library, collection & call number Girona: Biblioteca del Seminari, (BITECA manid 2016)
Imprint Barcelona: Gabriel Pou, 1507
Location in witness ff. 1-16
Title(s) Desconegut, Art de bé morir amb breu confessionari (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1410
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Molt vtil e necessari per qualseuol christia Ordenat per lo reuerent mestre francesch Eximenis apellat art de ben morir
prol. tr.: [ 2] A honor y gloria de nostre senyor (…) Comença lo tractat appellat Art de ben morir tornat de lati en romanç … e se seguix lo present compendi en aquesta forma seguent
tit.: Prohemi
text: ENcara que segons lo Philosoph … [ 16v] … e hauer aci gracia e en la patria gloria sempiterna Amen
colofó: Migençant la diuina gracia fou empremtat lo present tractat apellat art de be morir ordenat per lo reuerent mestre Farancesch eximenis per gabriel Pou cathala en lany m. v. cents e set
Associated Persons IMPUTED AUTHOR: Francesc Eiximenis (Fra), OFM
References Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8. Àrea 7. Història de la Llengua 701
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-20