Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1396
Name Joan Coll, copista
Sex H
Milestones Lloc vinculat Barcelona
Affiliation copista
Printer or scribe of manid 1350 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 98. Barcelona: Joan Coll, 1412-05-06. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 1997-10-03