Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1396
City and Library Barcelona Biblioteca del Col·legi de sant Ignasi [?]
Copied 1491 - 1500

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 43
Size pàgina 290 × 215 mm
Hand cursiva
Condition trenta folis en blanc
Previous owners (oldest first) Barcelona: Arxiu del Palau Requesens XIV
References (most recent first) Facsímil: Arxiu Miquel i Planas: reproducció fotogràfica d'uns folis del ms. olim Palau Recasens (Escacs d'amor) (2004)
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 41 , n. t
Tractat a: Miquel i Planas (1911-14), “Escacs d'Amor. Poema inèdit del XVèn segle”, Bibliofília 413-40
Descrit per: Casanovas (1906), “Còdecs de l'Arxiu del Palau”, Revista de Bibliografia Catalana 32-4
Note perdut des de la guerra civil, segons Massó passà al convent de Sarrià; se'n troben reproduccions fotogràfiques a l'Arxiu Miquel i Planas, ara a la Biblioteca de Catalunya

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 572
Location in volume ff. 1-12
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1443
Francí de Castellví. Trobant-se Mars ab Venus en un temple
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Hobra jntitulada scachs damor feta per don françi de Castelui / e Narçis vinyoles : e mossen fenollar so nom de tres planetas ço es Març Venus e Mercuri per conclusio e jnfluencia dels quals fon jnuentada
rubr.: [ 1ra] Don françi de Castellui porta lo joch de Març
intr.: Crida per nom amor porta lansenya vermella Lo Rey es raho La Reyna voluntat Los Roch desigs Los caualls Laors Los Orfils pensaments Los peons serueys
rubr.: [ 1rb] Narcis vinyoles porta Lo foch de Venus
intr.: Crida per nom gloria portan lansenya vert Lo rey es honor La Reyna Belea Los Roche vergonya Los Cauals desdenys Los Orfils dolços esguarts Los peons cortesies
rubr.: Mossen fenollar diu los efectes de Mercuri
intr.: Primo diuisa lo taulell acompara aquell al temps Suma lo nombre deles cases que son sexanta Quatre ales quals coresponen sexanta quatre cobles Donant les leys epactes quen rels jugadors se deuen seruar
rubr.: Les cobles son totes en cadenades ab nou bordons en cascuna portant orde de sequencia so es quatre tres y dos y axis deuen escriure : e legir en lo epitafi deles quals veureu lo seny literal sumat ço es lo joch dels escachs eles paccions
rubr.: [ 1] Castellui
text: Trobantse Març / ab venus en vn templa | en semps tenjnt / Marcurj [..] sa presencia … [ 12] … En lluna sta / lo punt daquest eclipsi | e qui lenten / enten la pocalipsci
Poetic Stanza 64 x 9
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:327-30
Note els tres poetes s'alternen en la composició de les cobles, tal com indica cadascuna de les rúbriques que precedeixen les diferents estrofes
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7806
Location in volume ff. 1v-12
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5426
Francí de Castellví. Trobant-se Mars ab Venus en un temple
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1v] Castellui
text: Trobant se Març / ab Venus en vn templa … [ 12] … e qui lenten / enten la pocalipsci
Poetic Stanza 22 x 9
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7242
Location in volume ff. 1v-11v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5270
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Per exercir Venus la sua glòria
Language català
Date escrit 1500 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1v] Vinyoles
text: Per exercir / venus la sua gloria … [ 11v] … son naturals / yl seu esser sostenen
Poetic Stanza 21 x 9
Note al f. 6, la cobla iniciada “Vergonyas lor / on bellea sencasta” té, a banda dels nou versos, un altre vers (“Tots som eguals / en mort y en naxença”), ratllat, perquè és una repetició errònia d'un vers pertanyent a la cobla següent dels Escacs d'amor, escrita per Bernat Fenollar
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7243
Location in volume ff. 1v-11v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5271
Bernat Fenollar, Prevere. Mercuri, prest en sos modos y vias
Language català
Date escrit 1500 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1v] Fenollar
text: Mercuri prest / en sos modos y vias … [ 11v] … en lom empaixs / contraris a gran fama
Poetic Stanza 21 x 9
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-23