Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1391
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Memorial, 55B | Antic Estància 12, calaix 67
Title of volume CARBONELL - MEMORIALES || 55 | B ( al llom, gravat modern)
Copied Barcelona [?]: Pere Miquel Carbonell i de Soler (la major part del volum), 1511 - 1529

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 3 + xvii-clxxxviii + IV (folis inicials i finals de guardes de l'època de la relligadura)
ff.: 200
Collation format per plecs d'uns deu bifolis, sense reclams
Page Layout 40 línies (f. lxxxiii)
Size pàgina 292 × 215 mm (f. 1 s/n)
caixa 231 × 125 mm (f. lxxxiii)
Hand itàlica de diverses mans
Watermark creu grega dins d'un cercle (al cos del volum,) (tipus Briquet 5575, Roma: 1456 i 1463-65, Udine: 1460, Napoli: 1457-68 i en d'altres llocs fins al 1477)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
State plegat tabeliònic, irregularment respectat; per a les mides considerem la primera línia escrita; sense senyals de perforacions
Condition salts a la foliació antiga, en xifres romanes, contemporània del volum. Són en blanc els ff. cxlii-clxxxviir i clxxxviiir
Binding moderna, en bon estat
References (most recent first) Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 173-179
Catalogat a: Riera i Sans (1999), Catálogo de memoriales e inventarios. Siglos XIV-XIX. Archivo de la Corona de Aragón 93
Descrit per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Adroher Ben (1956-57), “Estudios sobre el manuscrito Petri Michaelis Carbonelli Adversaria. 1492 del Archivo Capitular de Gerona”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses 128 , n. n5
Catalogat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 39-40 , n. n5

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 561
Location in volume f. [xvi]v
f. 3v prel. (fol. moderna)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3186
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Homens inics e plens de males fades
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xvi]v] Cobles ab tornada fetes per Pere Miquel Carbonell Archiver del S. Rey / e notari publich de Barcelona contra aquells qui iniquement e per enuege \o cupiditat/ han procurat sia feta en les Corts de Montço contra lo archiver real de Barcelona
rubr.: La constitutio Super facto Regestorum Jmmiten dorum Jn Regium Archiuum Barcionensis Dela qual Costituio es lo translat jnfra scilicet folio xvj.
text: Homens inics // e plens de males fades … Tostemps donant // ami bona ventura
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”; amb esmenes als vv. 2-4 de la segona cobla de mà de l'autor. El mateix Pere Miquel Carbonell copia la composició i hi afegeix una llarga nota marginal
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7819
Location in volume f. xxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3186
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Homens inics e plens de males fades
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiiij] Cobles ab tornada / contra aquells que inicament / e per enueia han procurat sia feta en les Corts de Montso la Constitucio qua contra Lo Archiuer Real
text: Homens inichs // e plens de males fades … Tots temps donant // a mi bona ventura
Poetic Stanza 3 x 4
Note les cobles primera i darrera es corresponen amb els quatre primers i els quatre darrers versos de les edicions de Bofarrull; la cobla central d'aquest testimoni és la que segueix: “Per quel tatxar / es cosa que molt cura | Los damanants / nou volen approuar | E donen mes / dient no per cercar | mas per bon grat / no curant descriptura. El mateix Pere Miquel Carbonell copia la composició i hi afegeix notes marginals; les cobles estan transcrites a dues columnes i la tornada centrada
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7820
Location in volume f. lxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3186
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Homens inics e plens de males fades
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiii] Vide supra : hoc versus : siue vt vulgo dicam Cobles .s. folio .xvj. Et foljo xxiiij. per me exaratos contra jnuidos que jnstarunt et procurarunt : Vt jn Curijs Montissoni fierent contra me Regiium Archiuarium et alios mihi succedentes jn Regio Archiuo Constitutiones Jnutiles et prauas / etiam contra rem publicam domini Regis
text: Homens Jnics // e plens de males fades … Tots temps donant // ami bona ventura
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7821
Location in volume f. clxxxviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4227
Desconegut. Perquè no falt als trobadors qu·escriure
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviiv] Enfauor de mossen pere miquel carbonell
text: [Per] que no falt als trobadors quescriure … En amostrar les regles de ben viure
Poetic Stanza 1 x 4
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7822
Location in volume f. clxxxviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5672
Desconegut. Sol. tu que afolit en vituperi nostre
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviiv] En vitupperi del que ma scarnit
text: Sol. tu que afolit en vituperi nostre … re. staras blanch com qui compte sens hoste
Poetic Stanza 1 x 4
Note aquesta composició va precedida d'una altra en castellà, amb la rúbrica “En fauor del mateyx”, que transcrivim sencera: “Si el pan se macaba | que comere | sol, fa, mi, re”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7823
Location in volume f. clxxxviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5673
Desconegut. Qui conte rondalles
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviiv] Resposta
text: Qui compte rondalles | gens be no li es cau | si volen rialles | j ami mescoltau | y la dau dau la podadora la giradora y la destral
Poetic Stanza 2 x 4
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-07-18