Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1386
Authors Desconegut
Titles Llibre de virtuts
Llibre de floretes
Llibre d'amoretes
Date / Place traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Language català
francès [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts i texid 1384 Desconegut, Llibre d'amoretes (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
aquesta obra tindria tres parts, la primera, indicada per aquest TEXID i les altres dues texid 1385 Desconegut, Llibre de floretes (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.36.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.36.1
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 479
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6291 (BITECA manid 1913)
Copied 1351 - 1400 (Wittlin i apreciacions paleogràfiques)
Location in witness ff. 111ra-220vb
Title(s) Desconegut, Llibre de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits índex: [ 111ra] C7omensa lo libre de uertuts amb esposicion moral … [ 111rb] … Capitol de lausor dela creu XCIX | Notables C | Comensa lo libre damoretes CLCX
text: D2ela exida dela terra degipte edela mana del desert uos trametem lo segon present … [ 172ra] … que deyn pregar son fill per nos
rubr.: [ 172ra] Comensa lo libre de floretes que parla de nostra dona sancta Maria
text: Sobre aquest mot del euangeli de \sent/ luch … [ 211ra] … es pus rich qui meyns desia cobea
rubr.: [ 211ra] Comensa lo libre damoretes
text: I3o salut tots aquells en jhesucrist qui saben que son amors … [ 220vb] … e la mara deu estendre la teta a son infant
colofó: Assi feneix lo libre damoretes. pregats per lo pobre Ermita quil ha fet
References Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 362 , n. 59
Note la rúbrica del f. 172ra està escrita al marge, amb lletra molt menuda
ID no. of Witness 2 cnum 480
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, III (BITECA manid 1335)
Copied Laurencius (BOOCT 1196), 1401 - 1500
Location in witness ff. 117va-276 ff. cxviijva-
Title(s) Desconegut, Llibre de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 117va] C6omença lo libre de virtuts ab sposicio moral dela exida dels fills de Jsrael que faheren de Egipte com passaren perla mar roga e anaren per lo desert enuers la terra de promissio E de tots los capitols deius scrits parla lo dit libre prjmerament
índex: Del passament quels fills de jsrael faheren per la mar roia e com los egipcians negaren en aquella e dela sposicio moral sobre aquesta mar roia … [ 118ra] … Capitol de lahor dela creu
tit.: Comença lo libre damoretes
text: D4Ela exida dela terra de egipte e dela manera del desert vos trametem lo segon present Car vos hauets lo prjmeer
Note aquesta obra té tres parts, la segona s'intitula “les floretes de la sancta scriptura” i la tercera “lo libre de amoretes”; no podem transcriure l'explicit per no estar conservat a les fotografies de la BdC
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-02