Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1385
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 55 | Antic 7802
Title of volume DOCTRIN. | MORAL[E] ( al llom)
En Espagnol Mallorquin. Doctrina Morale ( al f. IIv de les guardes antigues)
Copied 1441 [?] - 1460 [?]

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 105 (= III + II + 1-105 + I + II) (els tres folis inicials i els dos finals són guardes de la relligadura)
Collation 1-214 38/7t414 5-716; només té reclam el quart quadern, en posició horitzontal centrada (és el primer plec que completa la segona mà, que és l'única que treballa amb concepte librari)
Page Layout 2 columnes (ff. 1-93v)
1 columnes (ff. 94-104v)
38ra línies (f. 2 amb algunes en blanc entre els paràgrafs)
29 línies (f. 45 segona unitat)
32 línies (f. 67ra tercera unitat)
31 línies (f. 67rb)
Size pàgina 285 × 215 mm (f. 2)
caixa 196/198 × 130 mm (primera unitatf. 2)
columna 196/198 × 57 mm (primera unitat f. 2)
caixa 197 × 131 mm (segona unitat f. 45)
columna 197 × 59/57 mm (segona unitat f. 45)
caixa 195 × 133 mm (tercera unitat f. 67)
columna 195 × 58/60 mm (tercera unitat f. 67)
Hand diverses mans, una primera mà cursiva (als ff. 1-38v)
una segona mà gòtica molt acurada amb influència de la bastarda (als ff. 39-76v)
una tercera mà cursiva, semblant a la primera, però més ràpida, desacurada i amb més abreviatures (als ff. 77v-86ra i sembla que torna a trobar-se als ff. 88ra-93vb)
una quarta mà gòtica acurada, de mòdul menut (als ff. 86rb-88ra)
una cinquena mà molt cursiva i desacurada, de tipus documental, amb moltes abrevaitures (als ff. 94-104v)
Watermark flor flor de magraner amb dues fulles (al f. 81, quaderns sisè i setè) (semblant a Briquet 6650-6651, però més petita, motiu documentat el primer a Firenze: 1442-47, Sienna: 1443-44 i Lucca: 1443-48 i la segona a Sienna molt més tard 1552-54)
carro de dues rodes (al f. 43 quaderns tercer al cinquè i al setè) (proper a Briquet 3543, Siena: 1421, Fabriano: 1424, Chambéry: 1428-1431, Genova: 1428-58 i Narbona 1432; més propera a Briquet 3544, Lucca: 1434 i 1463-79, Damme: 1452-56, Lille: 1456-74, Roma: 1459-60, Ulm: 1473;)
trèvol trèbol o flor trilobulada (visible al f. 3, present als quaderns primer a tercer) (no es troba a Briquet)
corona dins d'un cercle (f. iiii de guardes antigues)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc per a les caplletres, assenyalades amb lletres de guia
Rúbriques en vermell
Tocs de color en algunes majúscules i als calderons en vermell
Altres: espai en blanc per a les caplletres, assenyalades amb lletres de guia; rúbriques i tocs en algunes majúscules i als calderons en vermell. En la segona obra es troben passatges o paraules en llatí subratllats en tinta vermella; a partir del f. 76 espai en blanc per a les rúbriques
Other features Justificació: a punta de carbó molt fina que de vegades ni es veu, maldestra (primera unitat, ff. 1-28)
Justificació: a punta seca o una mina de carbó esborrada; sembla de la mateixa procedència que la primera, però la pauta està millor traçada, especialment a partir del f. 39 on comença la segona mà (segona unitat, ff. 29-63)
Justificació: punta seca (tercera unitat, ff. 64-94)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o trepitxada (primera unitat, ff. 1-28)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (segona unitat, ff. 29-63)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (tercera unitat, ff. 64-94)
Perforacions: a totes les parts trobem perforacions rodones assenyalant els límits de la justificació situades a prop dels talls
Condition els folis 43v, 75v i 105 són en blanc; al foli 77 només només hi ha escrita la paraula “Libre”. Exemplar amb algunes taques d'humitat als marges, al final forats de bibliòfags que afecten una mica el text. El f. 94 duu una pauta per a dues columnes, però ha estat emprat per incloure escriptura a una sola columna com el text de la resta del volum. Disposa d'una foliació en xifres romanes tallada pel relligador, que començava al f. 1 actual i se'n veuen restes fins a l'actual f. 43 (final de la primera obra); la segona mà ha completat la primera obra i ha seguit després; en els folis que quedaven en blanc al final s'hi afegí el tractat sobre les monedes
Binding en pell vermella amb ornamentació rectangular daurada amb escut reial francès gravat al centre dels plans (com el del ms. BNF esp. 54), al llom cinc nervis i flors de lis als entrenervis
History of volume Adquirit 1875-12-10
Previous owners (oldest first) Hieronymus Sanseverino, Príncep de Bisignano
Paris: Bibliothèque Royale 1682 a. (inv. Clément)
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 1027-35 , n. 199
Facsímil: Arxiu Miquel i Planas: reproducció fotogràfica d'uns folis del ms. olim BNF esp 55 (Apologia de Bernat Metge) (2007)
Facsímil: MIcrofilm del ms. esp. 55 de la BNP. Nicolau de Pachs, Doctrina moral; F. Eiximenis, Doctrina compendiosa; B. Metge, Apologia; Proverbis e dits de Filòsofs; etc. (2002)
Descrit per: Puig i Oliver (2006), “Notes sobre el manuscrit de l'Apologia de Bernat Metge (París, BN ms. esp 55)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1996), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 92
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:56
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] , n. 22
Note al peu del f. 104v hi ha una anotació, probablement un ex-libris, avui raspat, a més d'una altra anotació de molt mal llegir. Al f. 1 hi ha una data: “MDCXCIIII” on la primera C està tatxada. Al f. iiii està escrita la paraula “ytalianj” i al foli següent, el iiii, corregeix: “En Espagnol Maillorquin. Doctrina Moral”. Al f. 48 un text afegit al marge, extens, probablement subsana un oblit del copista. Sense anotacions de lectors. El volum és un miscel·lani que aplega una primera obra amb sentències morals ordenades per un làic i una segona amb sentències ordenades per un clergue, essent el tema i la finalitat el que ha afavorit que es transmetessin plegades
Internet http://www.biteca.net/filigrana/105corones/001006.html
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000035114 vist 2014-10-31

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1174
Location in volume ff. 1ra-43ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1793
Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca. Doctrina moral
Language català
Date escrit 1440 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] D2octrina moral cullida de diuerses actes la qual per vn hom laych de Mallorques apellat en pachs a pregaries de sos fills es stada complida en lo present libre continuada
prol.: [ 1ra] [v]4ills homens hia quj son bons per natura e altres Per doctrjna … [ 1vb] … que nostros pares e ancare gran nostros fills pus plens de uicis
tit.: Com hus ensenya tot quant hom sab
text: [ 1vb] [f]3jlls yo son uell e ia auets oyt dir … [ 43ra] … qui tot ses profit e vida dela gent si dura molt es massa privada e annusen sen
colofó: [ 43ra] Pero fills no entenats que digue que aquest libre yo age tret … [ 43rb] … ens port a vida perdurable e ami si fara. Amen
Associated Texts al pròleg (f. 1ra) es copia el pròleg d' texid 1838 Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo ?
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 657
Location in volume ff. 44ra-75rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1501
Desconegut. Doctrina compendiosa de viure justament
Language català
Date escrit 1395 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44ra] Tractat apellat dochtrina compendiosa de uiure iustament e de regir qualseuol hofici publich lealment e dilligent
prol.: [ 44ra] [e]3n nom de deu sia e dela molt homil verge madona Sancta Maria mara sua beneyta e de tots los sants e sanctes de paradis lo present tractat conte en si compendiosa ço es abreuiada doctrina a cascu de viure justament … [ 44rb] … totes les lurs rubriques ensemps e departiment son posades dessus per mils e pus prestament trobar ço que hom volrra regoneixer la primera partida
rubr.: [ 44rb] Com la dochtrina jndueix cascu a esser bo per actoritats e per eximplis
text: [ 44rb] [l]3o religios aquest stant en collacio ab alguns Ciutedans que en lo regiment e en los officis … [ 75rb] … e en aquesta manera e ab aquesta condicio o compli lo dit frara quin haia bon guardo de nostro Senyor Deu. AMEN
References (most recent first) Massó Torrents (1991), “Les obres de Fra Francesc Eximenis (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia”, Studia bibliographica 71-72 , n. C
Eiximenis et al. (1929), Doctrina compendiosa 15 , n. Ms. G
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 29-30 , n. 44
Note segons assenyala Morel-Fatio, al f. 71va, després de les paraules “doctrina e jntençio” hi ha una llacuna que correspon a les pp. 111-23 de l'edició del Pare Martí de Barcelona
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1135
Location in volume f. 76ra-76vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1760
Bernat Metge. Apologia
Language català
Date escrit 1395
Incipits & explicits in MS text: [ 76ra] [e]Stant ami laltre Jorn ab gran repos … [ 76vb] … en van en altres parts no moren de aquest mal e si ho fan son (…)
Condition incomplet
References (most recent first) Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 162-3 (ed.)
Metge et al. (1959), Obras de Bernat Metge. Edición crítica, traducción, notas y prólogo por Martín de Riquer 202 , n. Ms. X
Note al f. 77ra la paraula “Libre” escrita al començament de la columna, no sembla haver estat feta per la mateixa mà
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 545
Location in volume ff. 77va-93vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1421
Jafudà Bonsenyor. Paraules de savis i de filòsofs
Language català
Date escrit 1291 - 1298
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 77va] Prouerbis e dits de philosofs
prol.: [ 77va] [c]3om lo molt alt e molt noble e poderos senyor en Jacme per la grasia de deu Rey darego et de sicilia … [ 77vb] … com deual es contangut
rubr.: [ 77vb] De tembre deu
text: [ 77vb] [e]2n aquest segle son sayors [sic] delles gens los franchs … [ 93vb] … que la gent no demanen en quant fo fet mes diuen que be es fet
colofó: [ 93vb] finit deo gracias
Note no hi ha cap edició basada en aquest manuscrit
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 557
Location in volume ff. 94-104
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1430
Arnau de Capdevila. Tractat sobre monedes
Language català
Date escrit 1437-03-20
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 94] Lo saguent trachtat ho compendj es stat compilat e hordonat an la Ciutat de Barchinona per narnau de cap de villa a xx de març dellany m cccc xxxvij … an lo fet delles monedes
text: [ 94v] Com tots los Reys princeps e regidors de regnes e terres de christians … [ 104] … E delles altres monedes groses sia remes ales leys della terra
References (most recent first) Salat i Móra (1818), Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña. Con instrumentos justificativos 2:60-71
Note al f. 104v hi ha una nota sobre el pes de les monedes catalanes: “Nota com lxviij florins darego pesen j march de perpiya [sic] (…) cclxviij de th[…]”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-01