Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1384
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 14
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 46 (= III + 1-40 + III) (foliació moderna)
Collation [1]-[5]8; reclams de quadern al marge inferior interior
Page Layout 2 columnes
35 línies (f. 2)
Size pàgina 365 × 250 mm (f. 2)
caixa 242 × 170 mm
columna 242 × 75 mm
Hand gòtica
Pictorial elements caplletra inicial bipartita en vermell i blau, amb decoració afiligranada en vermell; la resta de caplletres alternen vermell i blau i decoració afiligranada en vermell i violeta; rúbriques en vermell i tocs de groc a les inicials
State caixa a punta seca, primera línia de la justificació escrita
Condition volum fet malbé a les cantonades interiors, principalment per la humitat
Binding moderna, en pergamí flexible
Previous owners (oldest first) Marià Aguiló i Fuster, poeta
References (most recent first) Soriano (1998), Inspecció personal
Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:81-2
Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya 1:3
Brescia et al. (1965), Llibre de consolació i de consell
Massó Torrents et al. (1914), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 158-9

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 543
Location in volume ff. 1ra-13rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1421
Jafudà Bonsenyor. Paraules de savis i de filòsofs
Language català
Date escrit 1291 - 1298
Title(s) in witness Lo libre den Jaffuda, f. 13rb
Incipits & explicits in MS prol.: [ 1ra] C6On lo molt poderos Senyor en Jacme per la gracia de deu Rey darago he de Cicilia he de Mallorque he de valencia Compte de barcelona lo qual molt era diligent e curos de enserquar saber e tractar en aquell mes que negun altre senyor per lo gran enteniment he angyn natural e per lo gran compliment de tot be qui en ell era … [ 1rb] … Jo torne les paraules dites de arabich en romans ayxi com dauall si seguira per Capitols breument hordonats
rubr.: Primerament de tembre deu
text: E3N aquest segle son senyors dela gent los ffranchs he en laltre aquells qui temen deu … [ 13rb] … que la gent no demanen en quant de temps fo ffeyta Mas dien tan be es ffeyta
colofó: [ 13rb] Ffenit es lo libre den Jaffuda. Quis scripsit scribat semper cum domino viuat
References (most recent first) Bonsenyor et al. (1889), Llibre de paraules e dits de savis e filosofs. Los proverbis de Salomó. Lo llibre de Cató
Bonsenyor et al. (1889), Sentències Morals, per Jafudà, juheu de Barcelona (segle XIII). Trasllat del Còdex L.2 de la Biblioteca Nacional de Madrid
Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 550
Location in volume ff. 13va-40vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1424
Albertanus Brixiensis. Llibre de consolació i de consell
Language català
Date traduït 1246 a quo - 1315 ad quem
Title(s) in witness lo libre de consolacio e de consell, f. 40rb
Incipits & explicits in MS prol.: [ 13va] M3Olts homens son destrets e turmentats en tal manera en lurs treballs que per lo torbament lo qual ells han en lur cor … e axi migansant la gracia de nostre senyor poras aiudar leugerament e aproffitar a tu he als altres
rubr.: Aquesta es la semblansa
text: U3N home era qui auia nom Melibeus aquest era rich hom e poderos … [ 40vb] … E axi se partiren la vna part de laltre ben paguats e alegres
colofó: Assy feneys lo libre De consolacio E de consell lo qual albert sauis en cascun dret Ciutada de brexa compila alburch de sancta aguata corrent lany dela encarnacio de nostre senyor Jhesu christ M. ccc [c: esborrada] xlvi en lo mes de abril. Ffinito libro sit laus et gloria christo Amen
References (most recent first) Brescia et al. (1965), Llibre de consolació i de consell 19-20 , n. Ms. B
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-12-02