Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1382
Name Diego de Gumiel, impressor
Sex H
Milestones Naixement Gumiel
Lloc vinculat Barcelona 1494 - 1501
Lloc vinculat Girona 1501
Lloc vinculat Valladolid 1502 - 1513
Lloc vinculat València 1513 - 1515
Associated Persons mestre de/d': Jorge Costilla, impressor
associat de/d': Joan de Valdés, impressor
Affiliation impressor
Printer or scribe of manid 1499 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 9-8º. Girona: Diego de Gumiel, et al., 1495-03-20. Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04.
manid 1563 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 2237 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (3). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
manid 1578 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-V-39. Girona: Juan de Valdés, 1497. Gras, Tragèdia de Lançalot, escrit 1443 - 1460.
manid 1220 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-V-38. Barcelona: Diego de Gumiel [?], 1494 ca. Desconegut, Història de París i Viana, escrit 1400 - 1500.
manid 1983 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-23. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2669 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-V-34. València: Diego de Gumiel, 1515 ca. Tomàs de Perpinyà, Art i estil per escriure, escrit 1510 ad quem.
manid 1502 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Inc. 91-8º. Barcelona: Diego de Gumiel, 1494-10-27. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 1219 Ed.: Copenhaguen: Reial, Inc. 3044. Girona: Diego de Gumiel, et al. [?], 1495-06-05. Desconegut, Història de París i Viana, escrit 1400 - 1500.
manid 5135 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar. València: Diego de Gumiel, 1516. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07.
manid 1356 Ed.: London: British Library, IA.52554. Barcelona: Diego de Gumiel, 1495-01-03. Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem.
manid 1755 Ed.: New York: Hispanic Society, Incunabula Tirant (sense signatura). Barcelona: Pere Miquel, et al., 1497-09-16. Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions copid 1216 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-32 (1495-02-20). Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
manid 1288 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-33. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q47497406
Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 12 , n. SV
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q47497406 vist 2023-11-16
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-11-16