Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1378
Format llibre. edició. imprés
Title Viatges a l'altre món. Dos relats dels segles XIV i XVII
Associated persons Arseni Pacheco (Ed.)
Series Antologia Catalana, 69
Place / Publisher Barcelona: Edicions 62
Date / Location 1973: pp. 83
Held by Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva) 41 R 082.1 Ant, 69
Source of Data for Works texid 1899 Hugh de Saltrey… Viatge al Purgatori de Sant Patrici (tr. Ramon Ros), traduït 1320-01-01
Source of Data for Witnesses cnum 1960 Ed.: Hugh de Saltrey, Viatge al Purgatori de sant Patrici (tr. Ramon de Perellós, 1r. Vescomte de Perellós), escrit 1397 a quo - 1415 ca.. Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 10-V-11. Tolosa de Llenguadoc[?]: Heinrich Mayer [?], 1486.
Record Status Created 1990-10-26
Updated 2011-04-04