Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1376
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 68
Title of volume Boeci | de | Consolacio | Traduccio | Catalana | de | A. Ginebreda ( al llom)
Copied 1391 - 1425

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 121 (= i-cxxj)
Collation 1-716 89; del darrer plec romanen només nou folis que no presenten solidaritats evidents, en estar reforçats per fons de quadern
Page Layout 2 columnes
29 línies (f. 2ra)
Size pàgina 290 × 217 mm (f. 2)
caixa 180 × 132 mm
columna 180 × 55 mm (f. 2ra)
Hand cursiva catalana amb trets de bastarda
Watermark tisores (al cos del volum) (del tipus Briquet 3688, Pisa: 1401, també s'acosten, potser no tant, a Valls Wat. 1788 del 1416)
Pictorial elements Caplletres: alternen blau i vermell amb decoració cal·ligràfica
Rúbriques en vermell
Tocs de color algunes lletres safranades
Other features Pautat: justificació a punta seca, que ha deixat en alguns folis un traç de color
Perforacions: en alguns folis s'aprecia la presència d'una perforació en l'angle inferior extern de la segona columna, de forma circular, però no són visibles generalment
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia de la justificació en blanc
Condition malgrat taques d'humitat que afecten especialment els primers folis, la conservació es força bona. Algun foli (f. 14 v.g.) amb un cosit antic
Binding moderna, en pergamí, rètol vermell al llom, talls daurats
Previous owners (oldest first) Marià Aguiló i Fuster, poeta
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1373 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/18396. 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 1373 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/18396. 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
References (most recent first) Descrit per: Ventura (2006), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:485
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:156
Tractat a: Riera i Sans (1984), “Sobre la difusió hispànica de la Consolació de Boeci”, El Crotalón 322-3 , n. D3 (tercera variant)
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1917), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya (núms. 58-79)”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 90
Tractat a: Boeci et al. (1873), Libre de consolació de Philosophia lo qual féu en latí lo gloriós doctor Boeci, transladat en romanç catalanesch, estampat novament ab la Moral consideracio contra les persuassions, vicis e forces de amor de don Francesch Carroç Pardo de la Casta x-xiii
Internet http://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+68/cms+68/1%2C149%2C149%2CB/frameset&FF=cms+68&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 533
Location in volume ff. ira-cxxjrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1418
Anicius Manlius Severinus Boethius. De consolació de filosofia
Language català
Date traduït 1390 ca.
Incipits & explicits in MS tit.: [ ira] E4n nom de deu sia e dela verge (…) Aci comença lo prohemi del libre de Boeci de consolacio … lo qual libre ordona ffrare Anthoni Genebreda del [orde] dels preycadors dela [Ciu]tat [de] Barchinona
prol. tr.: P11Er ço que lo libre seguent lo qual feu lo glorios doctor Boeci sia mils entes … [ ivrb] … lo primer libre es partit en .vij. metres e .vj. proses
índex: E3N lo primer metre tracta sots quina forma Boeci plora son treball … [ xiiira-rb] … E en Romans la pilosophia per seguir son | profit. en cxvj
tit.: [ xiijvb] E6n aquest primer metre tracta sots quina forma Boeci plora son treball … qui solia esser en gran studi
text: [ xivra] I9O las qui solia esser en gran studi e qui he fets molts e diuerses dictats e molts libres … [ cxxirb] … son entenjment en les coses terranals Mas entendre les spirituals
Note La mateixa mà que copià el text afegí després del final transcrit textos que s'havien oblidat. És igual que la primera variant (BUB 77) però sense la dedicatòria anònima
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-20