Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1375
Name Micael Marcius
Miquel Martins
Miquel Marcus
Sex H
Printer or scribe of manid 1119 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2013. Micael Marcius, 1401 - 1500. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 1995-10-29