Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1369
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 1716 | Antic Bon. 7-VI-4
Title of volume las cien | […] | Scripta catalan ( al teixell)
Copied Sant Cugat del Vallès: 1429-04-05

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 355 (= II + 1-352 + I) (fol. mod.)
ff.: 26 + i-cccxxxiij (fol. ant.)
Collation [1]14 [2-4]14 [5]20 [6-7]16 [8]14 [9-12]16 [13]8 [14-23]16
Page Layout 1 columnes (f. 31)
2 columnes (ff. 203-352)
36 línies (f. 31)
37 línies (ff. 1-201)
38 línies (ff. 203-352)
Size pàgina 294 × 212 mm (ff. 1-201)
caixa 210 × 136 mm
caixa 210 × 130 mm (f. 31)
pàgina 294 × 212 mm (ff. 203-352)
caixa 205 × 150 mm
columna 206 × 66 mm
Hand gòtica rodona de dues mans, la primera (ff. 1-183)
la segona (ff. 183-338)
Watermark carro (semblant a Briquet 3527, Perpinyà: 1412, Napoli: 1440;)
carro (repr. Bourland)
Pictorial elements Miniatures: espais en blanc per a les miniatures als folis 8 i 9
Caplletres: filigranades en vermell i blau, alternativament, llevat de la part que correspon a la segona mà, on han quedat en blanc els espais que els eren destinats
Calderons en vermell i blau
Other features Justificació: pauta tabeliònica i a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: de vegades trepitjada i de vegades deixada en blanc, amb l'escriptura tot just per sota
Perforacions: deu i sis perforacions rodones fetes amb compàs i situades sobre les línies de guia de l'escriptura
Reclams: al marge inferior interior, en posició hortizontal
Signatures: a partir del quadern 14è, al marge inferior dret hi ha la numeració de quadern en xifres romanes
Condition el volum té set ff. en blanc i alguns de restaurats. Doble foliació, una moderna en xifres aràbigues a llapis i una antiga en romans, tatxada; alguns folis estan numerats al marge inferior exterior del verso (ordenació dins del quadern) en hebraics
Binding renaixentista, en pell marró, decorada amb motius geomètrics d'estil mudèjar; restes de tanques. De la biblioteca de Benet XIII
History of volume Adquirit 1951 - 1952
Previous owners (oldest first) Benedictus XIII, Antipapa [1394 - 1423] [?] - 1423 ad quem (Ed. Riba)
Isidre Bonsoms i Sicart, bibliòfil 1922 ad quem
Associated persons Firma signa una anotació Antoni de Vilanova (Floruit 1501 [?] - 1600 [?])
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1619 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 357. València:, 1418-05-01. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Guillem de Copons), traduït 1418.
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (1998), Inspecció personal
Catalogat a: Villar Rubio (1995), Códices petrarquescos en España 44-47
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:486
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya 1 , n. 1716
Tractat a: Monfrin (1964), “La bibliothèque Sánchez Muñoz et les inventaires de la bibliothèque pontificale à Peñiscola”, Studi di bibliografia e di storia in onore di Tammaro de Marinis 252
Tractat a: Wittlin (1962), “Les manuscrits dits del Papa Luna dans deux inventaires de la bibliothèque de Gaspar Johan Sánchez Munyoz à Teruel”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 2) 19
Tractat a: Metge et al. (1959), Obras de Bernat Metge. Edición crítica, traducción, notas y prólogo por Martín de Riquer 200 , n. Ms. D
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 116
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 40 , n. q
Tractat a: Boccaccio et al. (1926-28), Decameró. Versió catalana de 1429
Tractat a: Boccaccio et al. (1910), Johan Boccaci. Decameron. Traducció catalana publicada, segons l'unic manuscrit conegut, (1429)
Tractat a: Bonsoms i Sicart (1909), Fragmentos de las traducciones catalanas de la Fiammetta y del Decamerone de Boccaccio, ambas anónimas y del siglo XV. Lectura hecha ante la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en sesión del 23 de mayo de 1908. Seguida de algunas noticias bibliográficas
Tractat a: Bourland (1905), “Boccaccio and the Decameron in Castilian and Catalan literature”, Revue Hispanique 25-32
Note aquest manuscrit forma part d'un lot del llegat Bonsoms donat a la biblioteca. Notes marginals d'una mà posterior i proves de ploma (és particularment interessant la del foli 3v de guardes on es llegeix: “ny fallo Vjda contygo ny puedo viuyr syn ti” signat per “Antonj de Vilanova” (mà del s. XVI, mentre que una mà moderna ha copiat el nom a sota); al recto d'aquest mateix full de guardes, una mà cursiva també del s. XVI va anotar “mas clara se para | deles esteles la luna | hi crey perdo [?]” i amb lletra del s. XVII “les cien novelas en catalan”. Al llarg del text s'han substituït les cançons en italià per textos en català, que hem considerat quan són íntegres, però que no hem inclós a BITECA quan només estan representats per un o dos versos (11-2004)
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 526
Location in volume ff. 1ra-352vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1416
Giovanni Boccaccio. Decameró
Language català
Date traduït 1429-04-05
Incipits & explicits in MS índex: [ 1ra] la filla del solda tremesa a marit al rey … [ 5vb] … a sos fiylls la honra e la feu honrar com a marquesa en car
prol.: [ 8r] H5umana cosa es auer compasio dels afligits e com a cascuna … [ 9r] … consentit de poder entendre al seu plaer
text: M4oltes voltes gracioses dones e pensat en mi mateix que atenent que vosaltres naturalment sou totes piadoses … [ 352va] … e vosaltres gracioses dones ab la sua gratia romaniu en pau recordant res de mi si alguna cosa de aquestes que haureu legides per ventura vos aiudau
colofó: [ 352va] fo acabada la present translacio dimarts que comptauen v. dies del mes dabril en lany … [ 352vb] … dela fructificant incarnacio del fill de deu M.CCCCXXVIIIJ en la Vila de Sanct Cugat del Valles. Aci feneix la deena e darrera jornada del libre appellat decameron nominat lo princip Galeot en altra manera lo Cento nouella
Associated Texts als ff. 324v-330v copia texid 1839 Francesco Petrarca, Valter i Griselda (tr. Bernat Metge), traduït 1388 a quo
References (most recent first) Olivar et al. (1927), Obres menors de Bernat Metge i Anselm Turmeda , n. C
Boccaccio et al. (1926-28), Decameró. Versió catalana de 1429
Boccaccio et al. (1915), Dell'antica versione catalana del Decameron. Brani scelti da R. A.-M.
Boccaccio et al. (1910), Johan Boccaci. Decameron. Traducció catalana publicada, segons l'unic manuscrit conegut, (1429)
Note els folis 6 i 7 de la taula de les rúbriques són en blanc. El text del Griseldis de Metge no inclou les epístoles a Isabel de Guimerà
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7244
Location in volume ff. xxvv-xxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5061
Reina de Mallorca. Ez yeu am tal qu'es bo e belh
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ xxvv] Eu amb tal que es bo e bel | e suy gaya com lauzel … [ xxvj] … vn desesper me fer tant gen | qaunt [sic] lo say en la danca
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 13
References (most recent first) Boccaccio et al. (1964), Decameron. Traducció catalana publicada, segons l'únic manuscrit conegut (any 1429) 75
Cluzel (1957-58), “Princes et troubadours de la maison royale de Barcelone-Aragon”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Note text escrit a línia seguida, corresponent als vv. 1-13 de l'edició de Cruzel
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7245
Location in volume f. clxxxxva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4203
Desconegut. No puch guarir de la nafra preyon
Language català
Date escrit 1429 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clxxxxva] No puch guarir dela nafra preyon | Quem fech amor / Quant me pres de son for
: … [ clxxxxvb] … Car en partida | morray per vos amar | Car | am vos noble sens par
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 5
Note a l'hora de fer el recompte de versos, hem seguit l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7246
Location in volume f. ccvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4202
Desconegut. No puch dormir soleta, no
Language català
Date escrit 1429 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ ccvra] No puch dormjr soleta no | Quem fare lassa … Queus tenia en mon braç | Quem fare lassa
Poetic Stanza 1 x 4, 4 x 3
Note a l'hora de fer el recompte de versos, hem seguit l'edició de Romeu
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7247
Location in volume f. cclxviijva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4222
Desconegut. Pus que vuyt jorns stich, senyora
Language català
Date escrit 1429 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cclxviijva] Pus que vuyt Jorns stich Senyora | que nous mjr … que nous mjr | ara es la hora | que men tolga lo desir
Poetic Stanza 1 x 4, 4 x 5
Note a l'hora de fer el recompte de versos, hem seguit l'edició de Romeu
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12242
Location in volume ff. 343v-349v (TMC)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1839
Francesco Petrarca. Valter i Griselda
Language català
Date escrit 1374 ad quem
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-29