Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1364
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call number 123 | Antic 20-4-21
Title of volume Carbonell | Autografos suyos ( al llom, a ploma)
Copied Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1451 [?] - 1517 a quo

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 87 (= II + 1 + 1-69 + 69bis + 70-84)
Collation 13/1t2 2-36 4-68 76 8-118 123/4
Page Layout 1 columnes
27 línies (f. 7)
Size pàgina 235 × 170 mm (f. 3v)
caixa 165 × 100 mm (f. 7)
caixa 185 × 110 mm (caixes del text català, la resta del text té una distribució força irregular)
Hand humanística s. XV
Watermark cap amb antena i aspa (f. 3) (no hem trobat cap igual als repertoris;)
tisores creuades amb un peça al peu (f. 7) (semblants a Briquet 3698, Genova: 1469-74;)
sagetes creuades (f. 17) (s'assemblen un amica a Briquet 6276, Sienna: 1447-49;)
gos (f. 48) (s'assenbla un poc a Briquet 3632, Namur: 1449, St. Quentin: 1420)
Pictorial elements Orles a ploma (als ff. 1-4)
Tocs de color epígrafs, subrallats i tal vegada caplletres i notes marginals en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: pauta tabeliònica que marca només les línies verticals
Ús de la primera línia de la pauta: per a les mides, considerarem com a escrita la primera línia
Perforacions: no es veuen senyals de perforacions
Reclams: verticals als quaderns 8 i 9, arrenglerats amb el marge intern de la caixa
Condition volum no gaire ben conservat. Es veuen restes d'una antiga foliació en xifres romanes, substituïda per una en aràbigues que repeteix el f. 69. Hi ha tres folis inicials solts i restes d'un quart, arrencat (els ff. 1-4 de la numeració moderna amb l'índex i el text en català que semblen no formar part del primer quadern, que no té foliació antiga). Són en blanc la guarda preliminar moderna, els ff. 1 prel. 2r-v, 4v, f. iiiv i 80v-81v. Al darrer plec li manca el primer foli del bifoli interior. Manca text entre els ff. 3 i 4, on s'ha arrencat un foli, quedant així un poema incomplet
Binding antiga, en pergamí flexible, talls tintats de vermell
Previous owners (oldest first) Petri Martiris Audes, OP (duu una nota on es llegeix: “ad vsum fr. Petri Martiris Audes Ord. Pred.”)
Barcelona: Convent de santa Caterina 4-26 (segell del convent al foli preliminar, en tinta negra)
References (most recent first) Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 141-6
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Duran et al. (2000), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 2.1. Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat 114-21
Descrit per: Beltran i Pepió (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:156-61
Tractat a: Adroher Ben (1956-57), “Estudios sobre el manuscrito Petri Michaelis Carbonelli Adversaria. 1492 del Archivo Capitular de Gerona”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses 127 , n. n1
Descrit per: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 36 , n. n1
Tractat a: Rubió i Balaguer (1929), “Els autors clàssics en la llibreria de Pere Miquel Carbonell fins l'any 1484”, Miscellania Crexells
Tractat a: Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón
Note al f. 4r hi ha tretze línies de vers i a continuació una recepta per al mal de pedra (caixa 115 x 110 mm), escrita amb posterioritat a fi d'aprofitar el buit. És un volum amb continut força variat (biografies de metges, opuscles morals, una carta consolatòria contra la pesta, etc.) i malgrat que fou copiat tot per la mateixa mà presenta caixes i procediments de còpia molt diversos (caplletres, tintes, notes marginals, etc.). Els ff. 3-4 -que contenen textos catalans- semblen al marge del primer quadern, tot i que són de la mateixa mà i que queden enregistrats a l'index del f. 1

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 520
Location in volume ff. 3-4
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1410
Ferran d' Ayerbe. Tal indispost qual so novell e tendre
Language català
Date escrit 1457
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3] Vers compost per lo gran Phisich mestre ferrando de Aerue Mestre en arts / e en Medecina Ciutada de Barcelona : natural dela Vila de Cora del Regna de Valentia : En lo qual tracta de \f/fortuna : e fon fet stant pestilent la Ciutat de Barcelona : Es lo present vers scrit en vna post ligada en les rexes del altar maior Dela Seu de Barcelona. En lo peu del qual hi trobareu continua \t/ lo nom del Auctor en quattre bordons composts / escrits per Pere Michael Carbonell. Archiver del Rey nostre Senyor e notari publich de Barcelona
text: Tal indispost // qual so nouell / e tendre … [ 4] … E no trigueu // en lo seu adiutori
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 8, 2, 4
References (most recent first) Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 96-7 , n. ed.
Note testimoni mancat dels vv. 27-64 de l'edició, perquè entre els ff. 3 i 4 se n'ha arrancat un que ja mancava en ser numerada aquesta part del volum. A la rúbrica es fa constar que “es lo present vers scrit en vna post ligada en les rexes del altar maior dela Seu de Barcelona”. És possible que Pere Miquel Carbonell s'interessés per la referència a una pesta barcelonina i per la personalitat de l'autor
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7932
Location in volume f. 4
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1434
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Ferrando diu d'Erve qui t'a polida
Language català
Date escrit 1517 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4] Auctoris nomen per mi aiustat vt supra [títol en part afegit al marge]
text: Ferrandos diu // derue // qui ta polida … Daquest flagell // nos sian leuatori
Poetic Stanza 1 x 4
Note entre els versos tercer i quart hi ha altres dos escrits, i també ratllats, pel mateix Carbonell: “Preguem per nos // no lexant nos en horri | Daquest flagell // nos sian leuatori”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1575
Location in volume f. 4
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2092
Ferran d' Ayerbe. Recepta per al mal de pedra
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4] Recepte pera mal de pedre \arenes/ e pisia colica
text: Lo dit mestre Ferrando de Aerue es sat en phisica doctissimo era apasionat de mal de pedre … E aço es cosa apprrouada
Note el mot “arenes” és un afegit interliniat en tinta vermella amb una senyal de crida. Al marge inferior i amb tinta diferent hi ha un altre text que completa l'explicació de la recepta: “Es verjtat que alguns ab dites colls (…) dinant o cenant”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04