Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1362
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number M.I.3
Title of volume Açi comença lo prolech del present libre apelhat torcimany lo qual tracta la sciencia gaya de trobar ( f. 1)
Copied Barcelona: Lluís d' Averçó, 1385 - 1406 (filigranes)
1376 - 1400 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 300 (= I + 277 + II)
Collation volum format per quaderns de mida variable, alguns són aplecs de fulls, cas del primer, que és una agrupació de diversos folis; el quart quadern té 18 ff. i el novè en té 30; aquesta disparitat es veu agreujada en la constant incorporació de petits afegits a l'interior, mitjançant talons, per fer notes o afegitons al text, cas del f. 15, en format d'holandesa que és una addenda al text del f. 15v; el f. 20v, està relligat coincidint amb un determinat passatge del f. 21, qu
Page Layout 3 columnes (159v-277v)
45 línies (f. 160)
Size pàgina 300 × 230 mm (f. 17)
caixa 215 × 163 mm
columna 215 × 53 mm (f. 160ra)
Hand autògraf, amb correccions i canvis de la mateixa mà
Watermark cavall mig cavall amb l'arnès dibuixat (al f. 48,) (semblant a Briquet 3560, Montpeller: 1376 i Briquet 3561, Leyden: 1395, Holanda: 1395;)
lletra “R” (al f. 64,) (Briquet 8927, Toulouse: 1385;)
cercle cercles col·locat en piràmide (als ff. 142-144,) (Briquet 3238, Palermo: 1406;)
arc amb sageta (al f. 176,) (Briquet 790, Pisa: 1387, Paris i Asbourg: 1390-1393;)
lletra “A” (als ff. 242-246,) (Briquet 7946, Bourges: 1387;)
grifó mig grifó (al f. 259,) (semblant a Briquet 7443 i 7451, doc. entre 1345-1389, però es troba fins al 1472)
Pictorial elements Rúbriques en vermell, que manquen a partir del f. 217
Caplletres: espai en blanc per a caplletres indicades amb lletres de guia
Tocs de color subratllats en vermell i en negre símbols d'atenció per remarcar la presència d'un afegit de text; en alguns passatges, el text es diposa fent formes, com d'art al f. 137v i hi ha esquemes amb ratlles de color vermell, cas del f. 129
Altres:
Other features Justificació: a mina de carbó, que moltes vegades no es respecta, perquè el copista aprofita al màxim el full, llevat dels folis a triple columna, on sí es respecta la caixa puntualment
Pautat:
Perforacions:
Ús de la primera línia de la pauta:
Reclams:
Condition són en blanc els ff. 142v-150v i 241v-245v; hi ha folis relligats fora de lloc, cas dels ff. 246-275v, que haurien de seguir el f. 217; també trobem salts en la foliació, que alguna mà corregeix i hi ha doble foliació entre els ff. 7-37 a la part superior en xifres aràbigues i a la inferior dreta en xifres romanes (vi-xxxx), a més, hi ha un full afegit posteriorment, que és el 6 aràbic, per tant aquests folis són, en realitat del 7-41. Les correccions de la numeració, foren fetes per una mà molt barroera a llapis, a tinta o amb un color blau; al f. 218v -a sota 217- una mà moderna ha afegit “Passa al fol. 248r” i en el f. 277v, darrere del manuscrit, posa “vuelve al fol. 219r”, reflectint un error en l'ordre de la relligadura. Exemplar en bon estat, malgrat que està desllomat, sense acabar-se de trencar i que té el f. 1 desenganxat amb el conseqüent risc de pèrdua, amb folis trencats pels marges, presència de taques d'humitat; alguns folis han estat restaurats
Binding pergamí sobre fusta; els nervis són visibles des de l'exterior
Previous owners (oldest first) Gaspar Guzmán de Olivares, 3r. Conde de Olivares 27-17 1645 ad quem
Associated persons El va veure i en feu una còpia (BNM 13208) el 1779 Francisco Pérez Bayer, bibliòfil
Other Associated Texts cnum 2014 MS: Lluís d' Averçó, Torcimany, escrit 1375 - 1400. Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208, 1779
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Copiat en manid 2091 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208. El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779. Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490.
manid 2091 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/13208. El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779. Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490.
manid 1131 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, M.II.3. Cardona: Jacobus de Prato, 1401 - 1430. Desconegut, Llaors de Santa Maria (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500.
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del Ms. m.I.3 de la Biblioteca del Monestir de El Escorial (2001)
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Tractat a: Averçó et al. (1956), “Torcimany” de Luis de Averçó. Tratado retórico gramatical y diccionario de rimas. Siglos XIV-XV. Transcripción, introducción e índices por José María Casas Homs. Nota preliminar por Jorge Rubió Balaguer 1:xxvi-xxix
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial lam. IV i 48 , n. 92
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 6 , n. 7
Note duu diverses numeracions, una en xifres romanes que es veu fins al foli XL i que Casas Homs creu la ésser més antiga, però a l'afegir nombrosos fulls intercalats, probablement el mateix autor va haver de marcar una segona numeració, aràbiga, que és la que serveix de referència a l'edició. Hi ha notes marginals, afegits de text, algunes de les quals no es llegeixen bé; totes elles, però estan marcades amb un signe de crida al cos del text. Pérez Bayer és probablement l'autor de la repetició del nom de “Luys” al marge superior dret del f. 1

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 518
Location in volume ff. 1-277v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1408
Lluís d' Averçó. Torcimany
Language català [?]
Date escrit 1375 - 1400
Title(s) in witness Torcimany, f. 1
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Açi comença lo prolech del prezent libre apelhat Torçimany lo qual tracta dela sciençia gaya de trobar lo qual he compilat lujs dauerço Ciutada de barchalona per jnstrucçjo dels no sabens ne enteses en la dita sciençia. he aquest prolech conte .xij. capitols segons ques demostra en sa ordinaçio
tit.: Capitol primer del prolech
prol.: [i]4maginant com la gaya sciencia de trobar los homens no sabens en enteses en gramatiqua es posada son comprensio essent scrit ho no be intelhigible per mijor daço per tal que aquelhas personas que la dita sçiencia aprendre volran … [ 3] … si segons que (…) podets ueure XII capitols
tit.: [ 3v] Açj comença la taula de la ordinaçio del prezent libre
índex: per tal que lo prezent libre apelhat torçimany … [ 4] … e aci ha tot acabament la taula dela ordinaçio del prezent libre apellat torcimany
tit.: [ 4] Açi comença la materia principal del prezent libre apellat Torcimany / ço es la primera partida que conte .xij. parts e la primera part mostra que es jnuençio. Que es jnvençio
text: [p]er que tornant jo a la primera part daquest libre apelhat torcimany dich … [ 277v] … alsso. calsso. encalsso. falsso
Note el llibre tracta de les tres partides descrites a l'índex ff. 3v-4, però falta el final de la primera part de la tercera partida i el final de la tercera part del diccionari, que després de les terminacions consonàntiques hauria de tenir les veus “estrampa equivochas e dirivativas”. Hi ha alguns errrors en els símbols que volen interpolar transcripcions, com per exemple al f. 266 -a sota 264- o sense correspondència al text, cas del f. 186v. Més que pensar en notes marginals hauríem de parlar de banderoles de text, de les quals n'és ple el volum, amb els afegits que l'autor fa a l'obra; de vegades són peces de paper extenses relligades amb la corresponent senyal que assenyala on van -cas dels ff. 15, 20 i 33-; d'altres són anotacions marginals del propi autor cas dels ff. 76, 116, 123, 154v i 155; també trobem fragments de text tatxat per mà de l'autor (ff. 36v i 159)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8313
Location in volume f. [36]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3129
Lluís d' Averçó. Verges de vostre sacrari
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ [36]v] Verges de uostre sacrarj … Dins uostra canbra sagrada
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8314
Location in volume f. [38]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3130
Lluís d' Averçó. Con volentatz en amar se desperta
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ [38]v] Con uolentatz en amar se desperta … Lur bonamor hauran çelan noyrida
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8315
Location in volume f. 61
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3131
Lluís d' Averçó. Cant yeu m'esguard vostre graciós vis
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 61] Cant yeu mesgard uostre gracios ujs … pler / gaug / e ris so dins mon cor assis
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8316
Location in volume f. [74]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3132
Lluís d' Averçó. Bonamors vol e cosen xascun dia
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ [74]] Bonamors uol / e cosen xascun dia … Quel uer amich / ben remuneratz sia
Poetic Stanza 1 x 2
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8317
Location in volume f. [74]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3133
Lluís d' Averçó. Un belh xan feray per vos, dona pulida
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ [74]] Un belh xan faray / per uos dona puljda … Qui per gaug complir tenitz gaya ma vida
Poetic Stanza 1 x 2
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-08-24