XTF: Search Results added

Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Institution BITECA insid 1361
Name La tour de Babel
Former owner of copid 1741 Ed.: London: British Library, 11450a27 (1) (1561). Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1740 Ed.: London: British Library, 11450a27(2) (1561). Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem .
Record Status Created 2002-11-18