Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1359
Format insp. pers.. ref. sec.. imprés
Author Lourdes Soriano
Title Inspecció personal
Date / Location 2013:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 5090 MS: Caldes de Montbui: Arxiu Parroquial, sense signatura. Desconegut, 1351? - 1400?. Desconegut, Història sobre com curà Jesucrist la gota a sant Pere, escrit 1400.
manid 5073 MS: Igualada: Arxiu Comarcal, AMI. 3521. Igualada: Desconegut, per a Miquel Joan Lledó, et al., 1565. Desconegut, Llibre del Mostassaf d'Igualada, compilat 1399 - 1482.
copid 1209 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/1981. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-06-04. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1149 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), INC/2376. València: Nicholas Spindeler [?], 1491-02-16. Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo.
copid 2131 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/9216. València: Francisco Díaz Romano, 1533-04-04. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
copid 1622 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15465. València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 1674 MS: München: Bayerische St., Clm. 10504. Ciutat de Mallorca: Guillem Pagès, et al., 1301 [?] - 1310 [?]. Ramon Llull, D'oració, escrit 1300-07.
manid 1681 MS: München: Bayerische St., Clm. 10529. 1391 - 1410. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 1645 MS: München: Bayerische St., Clm. 10538. 1381 - 1400. Ramon Llull, Lògica del Gatzell (tr. Desconegut), escrit 1265 - 1271-02.
manid 2164 MS: München: Bayerische St., Clm. 10591. 1651 - 1700. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 2144 MS: München: Bayerische St., Clm. 10593. 1601 - 1700 [?]. Ramon Llull… Llibre contra Anticrist, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 1648 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 51. 1406. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 1654 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 52. Genova: Desconegut copista de Llull, 1351 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre d'ànima racional, escrit 1296 [?].
manid 2123 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 53. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 1690 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 55. Puig de Randa:, 1401-02-01. Ramon Llull, Llibre dels àngels, escrit 1273 - 1275.
manid 1678 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 56. 1351 - 1400. Ramon Llull, Lògica nova, escrit 1303-05.
manid 1634 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 57. 1401 - 1420. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
manid 1719 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 58. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1729 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 59. 1341 - 1360. Ramon Llull, Proverbis de Ramon, escrit 1296 [?].
manid 1670 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 64. 1351 - 1400. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
manid 1658 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 67. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 2118 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 69. 1601 - 1700. Ramon Llull, Dictat de Trinitat, escrit 1300-07.
manid 2121 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 71. Roma: Joan Milans, 1711-05-04. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2122 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 72. 1711 - 1800. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2143 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 128. 1546 - 1560-07-18. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419.
manid 5040 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 145. 1391 - 1410. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
copid 1792 Ed.: München: Bayerische St., Res/2 Hisp. 16 m. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 1630 MS: Oxford: Bodleiana, Ashmole 1483. 1501 - 1600. Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo.
manid 1193 MS: Oxford: Bodleiana, Can. ital 147. 1301 - 1350. Desconegut, Llibre de Sidrac el filòsof (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400.
manid 1182 MS: Oxford: Bodleiana, Canon. liturg. 251. 1351 - 1400. Desconegut, Llibre d'hores (Rúbriques), escrit 1400 - 1500.
manid 1214 MS: Oxford: Bodleiana, Span. c. 13. 1391 - 1400. Confraria dels clergues, Ordinacions, escrit 1240 - 1400.
copid 2017 Ed.: Oxford: Bodleiana, 4o C 11 Jur. Seld. Barcelona: Dimas Ballester, et al., 1523-11-15. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1092 Ed.: Oxford: Bodleiana, Auct. 3 Q 4.23. València: Lambert Palmart, per a Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
copid 1067 Ed.: Oxford: Bodleiana, Auct. 5Q inf. 2.24. València: Lambert Palmart, 1484. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
copid 3235 Ed.: Oxford: Bodleiana, Inc.e.S1.1499.1. València: Cristòfol Koffman, per a Consell de la Ciutat de València, 1499-01-28. Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383.
copid 1974 Ed.: Oxford: Bodleiana, Vet. B1 f.23. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 1635 MS: Oxford: Corpus Christi College, ms. 244. England:, 1455-03-07 d. - 1500. Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo.
copid 3234 Ed.: Oxford: The Fellows' Library, H.2.9.G. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1270 MS: Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya (Fons Patrimonials i Familiars. Arxiu del Palau-Requesens), ANC1-960-T-1218. 1401 - 1500. Desconegut, Taula de la fe catòlica.
manid 1388 MS: Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya (Fons Patrimonials i Familiars. Arxiu del Palau-Requesens), ANC1-960-T-1220. 1401 - 1410. Antoni Canals, Tractat de confessió, escrit 1413-11-11 a quo.
Record Status Created 1990-10-11
Updated 2013-02-27