Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1358
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 85 | Antic 21-I-12; 8-1-12; Xn 2-25; 43; 406
Title of volume Areto | Compilació de la primera | guerra Punica; | Obra traduida del llati al catalá | per Franco Alegre ( Mà del s. XVII al primer full del primer quadern, no numerat)
Copied 1472-06-15 a quo (colofó: data de la traducció)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 83 (= iii + 1 + i-lxxi + 8)
Collation volum amb quaderns de vuit bifolis amb reclams horitzontals al marge interior
Page Layout 32 línies
Size pàgina 295 × 208 mm (f. 2)
caixa 170 × 110 mm
Hand humanística del segle XV, força influïda per l'humanística antiqua
Watermark mà amb estel (al f. 3;)
columna (al f. 52;)
raïm raïm (al f. 59,) (semblant a Briquet 13041, Bourg: 1473;)
corona amb estrella (al f. II de guardes)
Pictorial elements amplis marges, caplletres en vermell amb decoració afiligranada, caplletres llises en blau i vermell, alternativament amb dibuixos decoratius en vermell i púrpura. Foliació en vermell
State justificació a punta seca, amb rastres de la tinta; primera línia en blanc; no es veuen perforacions
Condition els tres folis de guardes són de paper més modern, però el foli previ sense numerar i els vuit folis finals són de paper antic; aquests darrers fulls són en blanc en blanc
Binding gòtico-mudèjar, en mal estat, sobre tot al llom, restes de les tanques metàl·liques; segons el catàleg és del s. XV, però sembla més aviat del s. XVI
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç F-274
References (most recent first) Soriano (2002), Inspecció personal
Duran et al. (2000), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 2.1. Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat 96-97
Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 237
Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:493
Badia (1986), “Per la presència d'Ovidi a l'Edat Mitjana catalana amb notes sobre les traduccions de les Heroides i de les Metamorfosis al vulgar”, Studia in honorem prof. M. de Riquer 103
Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:100-1
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 12 , n. dóna la sign. antiga W. 399
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:239

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 514
Location in volume ff. 1 + i-lxxiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2090
Leonardo Bruni d'Arezzo. Primera guerra púnica
Language català
Date traduït 1472-06-15
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Al magnifich caualler e maior germa Mossen Anthoni de Vilatorta Prefacio de ffrancesch Alegra en lo trasladar dela primera guerra punica
dedic.: A6quell desig qui de plaureus a molt obliga Magnifich Caualler … [ 1v] … E perque la larga prosa en que posat sta nous torne en ¿? de partirlo per capitols no cansare en la forma seguent
índex: E3s la Primera guerra punica en tres libres continguda. Capitol primer deles ocasions qui causare la guerra entre los Romans e cartaginesos en cartes vi … [ iiii] … Acabade es la taula del present libre hon departit per capitols distinctament apar
rubr.: [ v] Prolech de Llonart Areti en lo libre dela Primera Guerra punica compilat per ell de altres libres antichs
prol.: C6Reuran forca [sic] molts que yo uaia sercant cosas antigas … [ vv] … Primerament hagueren nauilis e primer combateren per mar
rubr.: [ vi] Acaba lo Prolech. Comença lo libre e capitol Primer deles ocasions qui causaren la guerra primera entre los Romans e Cartaginesos
text: L6A primera guerra punicha es la primera guerra qui fou entrel poble Roma e lo Cartagines … [ lxxiv] … e no molt apres leuat los les possessions foren constrets en gran part abandonar la terra
colofó: ffi dela Primera guerra punica acabada traduir en uulgar catala aiudant aquell Interminat començ e fi qui nostres fets be començats endressa A xxv de juny del Any quatrecents setanta dos
Associated Persons Autor (var.): Llonart Areti
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-11-07