Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1354
Name Pere Vilaspinosa, notari
Sex H
Milestones Naixement València [?]
Floruit 1458
Mort 1500 ca.
Associated Persons amic de/d': Joan Fogassot, notari
Affiliation notari
poeta
Institutional Affiliation Conseller València: Ciutat (1480 - 1495) (no tot el periode)
Author of texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 1364 Col·lectiu… Cançoner de l'Ateneu, compilat 1455 [?] - 1460 [?]
texid 3577 Pere Vilaspinosa, Lo verb etern egual, Déu ab lo pare, escrit 1440 [?] - 1470 [?]
texid 5455 Pere Vilaspinosa, Puix desigau, senyor molt spectable, escrit 1474 ca.
texid 1978 Pere Vilaspinosa, Salve tu, inmaculada, escrit 1474 ca.
texid 5273 Pere Vilaspinosa, Sens lenya lo foch cremar no poria, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 3576 Pere Vilaspinosa, Tant fort treball me dóna·l pensament, escrit 1458 a.
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q85432425
Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 24:174 , n. sv
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q85432425 vist 2023-11-14
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-11-15