Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1354
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 87
Title of volume Espill d'exe[m]ples d'animals ( al llom)
Copied 1501 [?] - 1550 [?] (ed. Panunzio, I, p. 21)
1476 [?] - 1500 [?] (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 100 (= III + 4 + 1-84 + 6 + III)
Collation difícil d'identificar pel cosit dels plecs, però semblen fets de 16 folis en general
Page Layout 2 columnes (f. 2 prel.)
18 línies (f. 4)
Size pàgina 153 × 103 mm (f. 4)
caixa 110 × 80 mm
caixa 110 × 85 mm (f. 2 prel.)
columna 110 × 35/40 mm (f. 2 prel.)
Hand cursiva post-humanística, primera meitat s. XVI
Watermark creu dins d'un cor, al peu les lletres “AL” (a les guardes,) (Piccard XI II 654, Lucca: 1617;)
altres figura dins d'un cercle, que no es veu bé (al cos del volum)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Other features Justificació: a punta seca que ha deixat marques de color marró en alguns folis, però també es veuen senyals d'un plegat tabeliònic al mig dels fulls
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Reclams: sense reclams
Condition exemplar en bon estat, malgrat que alguns folis estan malmesos per la corrosió de la tinta; els tres folis inicials i finals de guardes són de paper modern. Restes d'una antiga foliació en xifres romanes feta a ploma de la qual el f. i correspon al f. 3 modern, aquesta foliació salta del f. 72 al 77, però no manca text; el f. 87 (foliació antiga, no en té de moderna); són en blanc els folis 1v prel., el 84v i els sis folis del final
Binding moderna, en pergamí
History of volume Adquirit 1908
Previous owners (oldest first) Marià Aguiló i Fuster, poeta
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans 1908-07
References (most recent first) Tractat a: Martín Pascual (2022), Bestiari medieval 63-4
Tractat a: Martín Pascual (2012), “Nuevas aportaciones sobre la transmisión del bestiari catalán”, Revista de Literatura Medieval 159-60
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Simó Goberna (1998), Inspecció personal
Catalogat a: Escudero Mendo (1993), “Manuscritos de la Biblioteca de Catalunya de interés para la farmacia y las ciencias médicas, en particular el “Tresor dels pobres””, 15 , n. 5
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:205-6
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya 1:12
Tractat a: Panunzio (1963-64), Bestiaris 1:21-4 , n. B
Tractat a: Alòs-Moner (1924), Discursos llegits en la “Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” en la solemnial recepció pública de D. Ramon d'Alòs-Moner y de Dou el dia primer de juny de 1924. Tema: “Els bestiaris a Catalunya” 41-5 , n. C
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1918-19), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya (núms. 80-89)”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 169-70
Tractat a: Garver et al. (1912), “Il Bestiario toscano secondo la lezione dei codici di Parigi e di Roma”, Studi Romanzi
Note segons diu el copista (ff. 83v-84), aquest manuscrit és còpia d'un de més antic. Foliació moderna a llapis en xifres restes d'una antiga en xifres romanes a ploma de la qual el f. i correspon al 3 modern
Internet http://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+87/cms+87/1%2C164%2C165%2CB/frameset&FF=cms+87&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 507
Location in volume ff. 1-84
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1047
Desconegut. Bestiari
Language català
Date escrit 1350 - 1400
Title(s) in witness Libre Apellat Spill Dexemples de naturaleses de alguns Animals, 1
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Libre Apellat Spill Dexemples de naturaleses de alguns Animals concordats ab moltes Sentencies dela Sagrada Scriptura ab molt gentill estill … fet per vn R[evere]nt frare del orde de Sant fransesch dels Claustrals lo qual per avitar vana gloria E per humilitat no pose son nom es libre Entiquisim laus deo
índex: [ 2] La taula primo lo proemi fo 1 […] … De lo perdiu .82
prol.: [ 3] Proemi. Cert es que totes les coses per los homens daquest mon saben es per dues rahons … [ 7] … a la la lahor de nostre senyor deu e dela sua beneyta mare e a vtilitat del humanal linatge
acc.: Primo. Dela formiga
text: La formiga es vn petit verme del qual los homens poden pendre verdader exemple … [ 83v] … siam remuts del poder del diable. amen. Laus deo
colofó: Aquest petit libret ses copiat de un altra libre dela matexa lenga catalana e vist lo libre y parer es te per cert que auia al manch cc anys quera escrit segons los vocables tant escus e lo paper tant gros e scrit ab letres y vocables tant estranys dels quals … [ 84] … sen an leuats e declarat mols segons se pot veure lo qual libre Es estat fet per un frare de sant fransesc lo qual per no perquerir vana gloria no volch posar son nom e si per cas hauia defalit en niguna cosa ell se posa en obedientia e de santa mare Esglesia Romana e de sos sants regidos com a fill hobedient
epíleg: Aquest petit libret ses copiat de un altre libre de la matexa lengo catalana … ell se posa en obedientia e de santa mare Sglesia Romana e de sos sants regidos, com a fill hobedient
References (most recent first) Panunzio (1963-64), Bestiaris 2:5-113
Alòs-Moner (1924), Discursos llegits en la “Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” en la solemnial recepció pública de D. Ramon d'Alòs-Moner y de Dou el dia primer de juny de 1924. Tema: “Els bestiaris a Catalunya”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2022-09-14