Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1353
Authors Desconegut
Titles Visio sancti Pauli
Revelació de Sant Pau
Date / Place traduït 1494 - 1495-08-03
Language català
llatí (orig.)
castellà (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Bernardí de Vallmanya (Floruit 1495 - 1474)
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.50.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.50.1
Tractat en: Wittlin (1989), “La valenciana prosa del traductor Bernardí Vallmanya”, Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura 133-4
Tractat en: Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia 291
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 444
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés. D. 9598 (BITECA manid 1314)
Imprint València: 1495-08-03
Location in witness ff. a2-i viiv
Title(s) Desconegut, Revelació de Sant Pau (tr. Bernardí de Vallmanya), traduït 1494 - 1495-08-03
Revelacion del benaventurat Apostol sanct Pau
Incipit & Explicits tit.: [ a1] La reuelacio del benauenturat apostol sanct Pau
pream.: [ a iir] Aci comenca la reuelacio del benauenturat apostol sanct Pau : en la qual se reciten los grans secrets … lo guardo que seruint a deu atenyer speren y los que fan lo contrari: les penes quels stan aparellades Los quals secrets e marauelles son les que segueixen
text: E5N lo temps que Theodosio emperador limperi de roma senyorejant regia. Era constituhit per Senador de tan noble ciutat … [ i viiv] … desparegut dela vista mia qui no sens entrenyor de sa partida restaua. Deo gracias
colofó: A honor laor y gloria dela immensa trinitat fon traduhida aquesta sancta reuelacio del benauenturat apostol sanct Pau : de uulgar ydioma castella en valenciana prosa : y ab gran diligencia corregit y smenat. per lo honorable e discret Bernardi uallmanya. E apres ab molta industria empremptat en la famosa ciutat de Valencia a tres del mes de Agost Any .M.ccc.lxxxxv
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-09