Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1351
Name Arnau de Vilanova, metge
Sex H
Milestones Naixement 1235
Lloc vinculat Montpellier
Mort 1311
Associated Persons metge de/d': Clemente V, Papa [1305 - 1314]
amic de/d': Bonifaci VIII, Papa [1294 - 1303]
metge de/d': Bonifaci VIII, Papa [1294 - 1303]
client de/d': Blanca d' Anjou, Reina de Catalunya-Aragó [1310]
altre: Bernat de Berriac, metge (1270 ca. - 1348) (McVaugh)
Affiliation metge
fe catòlica romana
Author of texid 1973 Arnau de Vilanova, Aforismes de la conservació de la memòria (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310
texid 2449 Arnau de Vilanova, Carta a Jaume II, escrit 1310-06-17
texid 2448 Arnau de Vilanova, Carta a la reina Blanca d'Anjou, escrit 1309
texid 1153 Arnau de Vilanova, De helemosina et sacrificio, escrit 1311 ad quem
texid 2011 Arnau de Vilanova, Expositio super Apocalypsi, escrit 1311 ad quem
texid 2446 Arnau de Vilanova, Informació espiritual, escrit 1310
texid 2447 Arnau de Vilanova, Interpretatio facta per magistrum Arnaldum de villa nova de visionibus in somniis dominorum Jacobi secundi Regis Aragonum et Frederici tercii Regis Sicilie eius fratris, escrit 1311 ad quem
texid 11281 Arnau de Vilanova, Letovari
texid 1974 Arnau de Vilanova, Lliçó de Narbona, escrit 1305 - 1308
texid 2752 Arnau de Vilanova, Opera, escrit 1311 ad quem
texid 1975 Arnau de Vilanova, Raonament d'Avinyó, escrit 1310-01
texid 2097 Arnau de Vilanova ~… Recepta de pestilència, escrit 1311 ad quem
texid 2096 Arnau de Vilanova, Recepta, escrit 1311 ad quem
texid 1976 Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?]
texid 2123 Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat abreujat (tr. Desconegut), traduït 1351 - 1400
texid 2122 Arnau de Vilanova, Super facto adventus Antichristi, escrit 1305-07-11 (de fet, és la data en que pronuncià el parlament en català, no pas la de crea
texid 2098 Desconegut… Petit tractat sobre el regiment que es deu tenir en cas d'epidèmia, traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 2911 Gui de Caulhac… Zibaldone provenzale, compilat 1401 [?] - 1500 [?]
Other Associations with Works texid 5278 Abu-l-Salt de Dènia, Tractat de medicines simples (tr. Desconegut…), escrit 1134 ad quem
texid 5245 Albumesar, Llibre de simples medecines (tr. Arnau de Vilanova), traduït 1279 - 1286
texid 5240 Desconegut, Excel·lents propietats de la flor del romaní, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 2098 Desconegut… Petit tractat sobre el regiment que es deu tenir en cas d'epidèmia, traduït 1301 [?] - 1400 [?]
texid 10600 John Dastin, Vicari Bringhurst, Libell de les set proposicions sobre la composició de la pedra filosofal, traduït 1390 [?] - 1410 [?]
texid 2161 Pseudo-Arnau de Vilanova, Llibre del gran magisteri de les preparacions e regiment de la pedra filosofal (tr. Desconegut), traduït 1375 ca. - 1425 ca.
texid 10068 Pseudo-Arnau de Vilanova, Llibre dels dotze capítols (tr. Desconegut), traduït 1401 a quo
Author of Commentary on cnum 859 MS: Jaume II, Rei de Mallorca… Mayre de Déu e fylha, escrit 1301 - 1310. Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 3824, 1305
Other associations with witnesses cnum 6872 MS: Desconegut, Excel·lents propietats de la flor del romaní, escrit 1450 [?] - 1500 [?]. Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 3 Fol (2), 1491 - 1550
cnum 1445 MS: Desconegut, Profecies, escrit 1420 ca.. Madrid: Palacio, II-3096, 1391 ca. - 1425 ca.
cnum 2510 MS: Juan de Toledo, Llibre de conservació de sanitat (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem. Barcelona: Catalunya (BNC), 1829, 1431 [?] - 1460
cnum 1658 MS: Pseudo-Arnau de Vilanova, Llibre del gran magisteri de les preparacions e regiment de la pedra filosofal (tr. Desconegut), traduït 1375 ca. - 1425 ca.. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 289, 1501 - 1550
Printer or scribe of manid 2104 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cartes de Jaume II. Caixa 33, núm. 4182. Marseille: Arnau de Vilanova, 1310-06-17. Arnau de Vilanova, Carta a Jaume II, escrit 1310-06-17.
manid 2103 MS: Madrid: Academia de la Historia (RAH) (Salazar y Castro), 9/2 (42). Avignon: Arnau de Vilanova, 1309. Arnau de Vilanova, Carta a la reina Blanca d'Anjou, escrit 1309.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1718 MS: Madrid: Palacio, II-2462. 1400 ca. Ramon Llull, Llibre de quadratura i triangulatura de cercle, escrit 1299-06.
References (most recent first) Tractat a Santi (1987), Arnau de Vilanova: l’obra espiritual
Tractat a Perarnau i Espelt (1988-89), “Noves dades biogràfiques de mestre Arnau de Vilanova”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat a Santi (1983), “Orientamenti bibliografici per lo studio di Arnau de Vilanova, spirituale”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat a Tabanelli (1972), “La cirugía de los siglos XIII y XIV”, Historia Universal de la Medicina 332
Tractat a Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 40-4
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-11-28