Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1351
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 63 | Antic Anc. fonds 10218
Title of volume ORDONN | DU | ROY | DARRAG ( al teixell gravat en or)
ordonances du roy darragon ( al capdemunt del f. i, a ploma, per una mà del s. XVI)
Copied Barcelona [?] (Schena): 1441 - 1460 (Schena)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + II ant. + 2 s/n + i-lxxvii + lxxviii-80 + III (de les tres guardes del final les dues primeres estan sense tallar)
Collation 1-22 3-128; reclams horitzontals centrats al peu del foli, llevat dels dos darrers quaderns, que no en tenen
Page Layout 2 columnes (f. lxxxir-v)
45 línies (f. 1 taula)
39 línies (f. iii)
46 línies (f. lxxxi)
Size pàgina 292 × 208 mm (f. iii)
caixa 198 × 124 mm (f. 1 taula)
caixa 197 × 117 mm (f. iii)
Hand gòtica una mà gòtica amb influència de l'escriptura italiana
Pictorial elements Caplletres: la primera caplletra bipartida de deu unitats de pauta, en blau i vermell, amb decoració en ocre, al començament de cada llibre en trobem una de set unitats de pauta, la resta n'ocupen només quatre unitats i totes son en blau o vermell
Rúbriques en vermell
Tocs de color les majúscules senzilles duen una pincellada de vermell
Altres: foliació en vermell
State a tinta, amb línies de guia per als renglons i la primera línia en blanc a la taula i escrita al començament, a partir del f. 16v és en blanc, amb senyals de quatre perforacions rodones assenyalant les pautes verticals, situades molt a prop del tall; al foli pautat a dues columnes també hi h alínies de guia i es veuen quatre perforacions rodones assenyalant els límits verticals de la separació interna de les dues columnes
Condition volum en excel·lent estat. Els folis de guardes preliminars i finals són antics. La foliació antiga, en tinta vermella, s'atura al f. lxxvii, essent els posteriors foliats més tard en negre (el darrer, 80, foliat iiijxx); es troben algunes esmenes antigues a la foliació, guillotinada en alguns folis
Binding del s. XVIII en pell vermella amb les armes reials
Previous owners (oldest first) Paris: Bibliothèque Royale 2584 ó 2585 1590 ca. finals s. XVI (inv. Clément)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1345 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 99. 1371 - 1380. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
References (most recent first) Vist per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Vist per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 117
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 47 , n. segon grup
Tractat a: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 115-6 , n. 126
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 1:388
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:158
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 14 , n. 50
Note segons O. Schena aquest còdex seria una còpia del Ms. BNP esp. 99 feta “presumibilmente [per] uno scrivano di scuola italiana giunto in Catalogna all'epoca di Alfonso il Magnanimo” (p. 47). Les dues guardes anteriors, antigues, van pautades. Exemplar sense anotacions de lectura, però sí amb algun afegit al marge obra del copista (p. e. f. lxxiij)

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 503
Location in volume ff. 4-5 + i-lxviiiv
ff. I-Ia ant. + i-lxviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS índex: [ 4] Rubriques del present libre. De prohemil a .j. … [ 5v] … Dela coronacio dela Reyna lxxvij
rubr.: [ i] Ordinacions fetes per lo senyor en Pere terç Rey daragon sobre lo Regiment de tots los officials dela sua Cort
intitulatio: N10os en Pere per la gracia de deu Rey darago de Valencia de Mallorcha … e de Cerdaya [sic]
dispositio: a memoria eternal e dreta … [ lxviii] … sia tengut de pendre translat dela present nostra declaracio ensemps ab lo capital dela nostra ordinacio qui fara loffici que tendra per nos
text: Jncipit ordinaico quando dominus Rex abluit manus pauperum Elemosinarius et confessor dicant Ps. Miserere mei deus … [ lxviiiv] … P3er huius domine operacionem misterij et uicia nostra purgentur et uista desideria compleantur et nos famulos tuos ab omni aduersitate custodi per Christum dominum nostrum Amen
Note s'ha omès el capítol vuit del llibre tercer “Offici dels sagelladors de la scrivania” i s'han afegit capítols extrets del llibre quart: “Ordinatio quando dominus Rex abluit manus pauperum”, en llatí
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3702
Location in volume ff. lxviiiv-lxxviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS índex: [ lxviiiv] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en P. terc [sic] Rey darado dela manera con los Reys darago se faran consegrar \e/ ells \matexs/ se coronen [esmenat en “coroneran”]
intitulatio: P7os [sic] en Pere per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
dispositio: Considerants de dignitat Reyal pertanye que aquell qui la reb sia en lo comencament [sic] … [ lxxviiv] … de tallar denant lo Rey e deportar lo tallador dela sua uianda e de uentall en qual temps vulla que sia
Note el il·luminador s'ha confos a l'executar la inicial, una “P”, mentre que al marge el copista havia deixat la lletra de guia correcta, una “N”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3703
Location in volume ff. lxxviiv-lxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviiv] Ordinacio feta per lo dit senyor Rey dela manera con les Reynes darago se faran consegrar E los Reys darago les coronaran
dispositio: S8crit es en la santa scriptura que apres totes les coses creades deu omnipotent crea lom … [ lxxxv] … de tallar denant la Reyna e de portar lo tallador dela sua uianda e de uentall en qual temps uulla que sia
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-04-29