Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1350
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1916
Ludolf de Saxònia. Primer del Cartoixà
Language català
Date traduït 1490 ca.
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-14 (a)
Imprint València: Pedro Hagenbach, Leonardo Hutz para Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?] (Haebler), 1496-04-13 (colofó)
València: Lope de la Roca para Miquel Albert [?] (Vindel), 1496-04-13
Location in witness ff. ira-cxxxxiiivb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ ira] Lo primer del Cartoxa
tit.: [ iira] Prolech del trellador [sic]
prol. tr.: A4L molt reuerend magnifich e mes virtuos senyor caualler e digne religios del sagrat e militar orde dela sagratissima senyora nostra verge maria de montesa … [ iirb] … hi acaba en lo juhi final y eterna gloria
tit.: [ iiva] Prolech del benauenturat doctor hi excellent contemplatiu Ludolpho cartoxa enla vida de Jesus deu hi senyor nostre seguint hi postillant los sagrats euangelis
prol.: D4Ela nostra spiritual y corporal vida: … [ vivb] … que tu veritat infallible promets als qui los teus manaments seruen amen
tit.: [ viira] Comenca [sic] lo primer del cartoxa: arromançat: corregit : smenat y ben examinat per lo reuerend e magnifich mestre Joan roic de corella: Caualler emestre en sacra theologia. Dela diuina hi eterna generacio del senyor. Capitol I
text: L7A sacrosanta Catholica sgleya vnica simple fecunda coloma … [ cxxxxiiivb] … y misericorde me conuerteixca: y eternament ab tu vixca amen
colofó: Acaba la primera part del cartoxa enla vida de iesus deu hi senyor nostre: trelladada de lati en valenciana lengua: per lo magnifich hi reuerend mestre Joan roiç de corella Caualler hi mestre en sacra theologia : hi per ell mateix corregit smenat hi ben examinat. A pregaries del molt reuerend hi magnifich frare Jacme del bosch Caualler religios del sagrat orde dela sacratissima senyora nostra verge maria de montesa. Stampat enla insigne ciutat de Ualencia: a tretze de abril: Any dela salut nostra M cccc lxxxxvj
tit.: [ cxxxxiiiira] Taula del primer del cartoxa
índex: P3rolech del trelladador … [ cxxxxiiii rb] … Dela curacio del lebros capitol .xlj. a cartes CXXXXI
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28