Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1349
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/959 | Antic 959 | Antic D.158
Title of volume ORDENAMIENT[O] | DE PEDRO 3o | DE ARAGON ( al teixell modern)
Copied 1451 - 1500 (ff. 1-86)
1551 - 1600 (ff. 87-143)

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 170 (= 11 + VI + 1-143 + V + 5)
Collation primera part: 1-412 514 6-712
Page Layout 2 columnes
35 línies (f. 2ra)
35 línies (f. 88ra)
Size pàgina 292 × 215 mm (f. 2)
caixa 196 × 150 mm
columna 196 × 66 mm (f. 2ra)
caixa 230 × 147 mm (f. 88)
columna 230 × 70 mm (f. 88ra)
Hand gòtica librària del s. XV (ff. 1-87)
itàlica del s. XVI (ff. 88-144)
Watermark mà amb estel (al cos del volum,) (semblant a Briquet 10715, Thonon: 1495 i 10790, Roma: 1567-88;)
fruita tres fruits (a la primera part del volum,) (semblant al tipus Briquet 7346, 7357 i 7373 doc. a Itàlia i França entre 1331 i 1371 i al tipus Piccard XIV, II, 597, doc. a Bolònia el 1344, dates que discrepen de les apreciacions paleogr‘afiques;)
mà amb flor de cinc pètals i a la palma una creu i les lletres “B” i “F” (als folis de guarda preliminars més antics i segona part del volum,) (semblant a Briquet 10736, Genova: 1549, Perpinyà: 1555)
Pictorial elements Caplletres: algunes caplletres en tinta blava o vermella
Calderons en vermell
Rúbriques en vermell
Tocs de color tocs en vermell en algunes lletres
Orla l'incipit del text forma part de la decoració on les lletres de “MEMORIA” tenen totes elles dues unitats de pauta d'alçada i s'han fet en blau i vermell, amb el fons de filigrana, el mateix que la “A” inicial, que ocupa vuit unitats de pauta i que és una inicial “taraceada”, les seves astes, en vermell i blau, formen un festó al marge que serveix d'orla
Other features Justificació: tipus Derolez 43 (tot el volum)
Pautat: justificació a mina de plom molt tènue (part del s. XV)
Pautat: amb línies de guia per als renglons (part del s. XV)
Perforacions: no les hem pogut veure (part del s. XV)
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia en blanc (part del s. XV)
Reclams: amb reclam horitzontal decorat, centrat al peu del foli (part del s. XV)
Signatures: sense restes de signatures de quadern (part del s. XV)
Justificació: de plom al recto, l’escriputra del verso es guia per la transparència de les línies del recto (part del s. XVI)
Pautat: sense línies de guia per als renglons (part del s. XVI)
Perforacions: sense perforacions visibles (part del s. XVI)
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita (part del s. XVI)
Reclams: sense reclam (part del s. XVI)
Signatures: signatures alfabètiques de quadern al darrer full del plec, repetint-se la lletra inicial només al primer plec (part del s. XVI)
Condition la major part dels folis antics estan molt deteriorats per causa de la tinta que s'ha menjat el paper; duu sis folis de guardes al davant i altres sis al darrera en blanc (ff. 144-146, sense numerar, que són els darrers del quadern final, més altres dos de guardes), que són de paper del s. XVI; també en blanc i fent funció de guardes, hi ha onze folis al davant i altres cinc al final, de paper contemporani a la relligadura. El volum presenta restes d'una antiga foliació en xifres romanes, tallada per la cisalla i en té una altra de posterior, en xifres aràbigues. Els ff. 60v, 73v, 86v, 106r-v i 132v-133v romangueren en blanc
Binding pasta española, moderna, amb els talls morats; teixell amb el títol en lletres daurades i llom amb daurats
Previous owners (oldest first) Felipe V, Rei d'Espanya [1700 - 1746] (f. I preliminar de guardes antigues: “Nota: Este codice procede dela primitiva Biblioteca de Felipe V”)
Rafael de Vilosa (Floruit 1570 [?] - 1670 [?]) (al peu del primer foli es llegeix “D. Raphaelis Vilosa”)
Associated persons Nom de al f. 86v, en una prova de ploma, del s. XVI, es llegeix: Miquel (En) (Floruit 1500 - 1600)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Facsímil: Pere III (2000), Ordinacions. Fotografies del Ms. Madrid: BNM 959
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:117
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 41-2
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 3:111-2
Tractat a: Arco y Garay (1942), Repertorio de manuscritos referentes a la historia de Aragón 112
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 19-20
Note algunes anotacions marginals del s. XVI (p. e. f. 49 “Assi comensa [la] Quarta Par[t] del Present libre”) tallades pel relligador. Al capdemunt del primer foli una mà del s. XVI dóna informació sobre el còdex: “Ordenanzas hechas por el Rey Dn. Pedro Tercero de Aragon para el govierno delos Oficiales de su Corte. tiene 143 folios”; altra mà del XVI, un xic més cursiva i probablement més tardana que la primera ha escrit la rúbrica i la intitulatio del rei Pere a l'espai que s'havia deixat en blanc per encabir-la, decorada, al començament del text
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042239&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 499
Location in volume ff. 1ra-86rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1399
Jaume II, Rei de Mallorca. Leges Palatinae
Language llatí
Date compilat 1311 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] O2RDINATIONS FETES per lo molt alt Senyor en Pere terç Rey de Arago sobre Lo regiment de tots los officials de la sua Cort
intitulatio: NOS en Pere Per la gracia de deu Rey de Arago de Valencia … de Rossello e Serdanya
pream.: A8 MEMORIA [A memoria ratllat] eternal en dreta dispensatio de regiment molt se pertany ala diligencia … [ 2ra] … uolem esser obseruades dades en la Ciutat sots nostre bula de plom .vij. idus de mag. lany de .M.CCC.xxx.vij.
rubr.: [ 2rb] Comensen ordonacions reyals … Comensa la primera part daquest libre dels officis dels Maestres del hostal o del maiordom
dispositio: U4tilitat e ornament de nostre cort reyal … [ 86rb] … en la presencia daqueles les carreguts aordonades aportar
References (most recent first) Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón
Note segons O. Schena, es tractaria de la versió catalana de les Leges Palatinae que serviria de base a la redacció del rei Pere
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3693
Location in volume ff. 87ra-100rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 87ra] Ordinacio feta Per lo molt alt e molt excellent princep e señor en pere terç Rey Darago dela manera com los Reys darago se faran consagrar e ells matexs se coronaran
intitulatio: N2OS en pere per la gracia de deu Rey darago … e de serdaña
text: Considerants de dignitat Reyal … [ 100rb] … e de portar lo tallador de la sua vianda ede ventall en qual temps vulla que sia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3694
Location in volume ff. 100rb-105va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 100rb] Ordinacio feta per lo dit señor Rey dela manera com las Reynes Darago se faran consagrar e con los Reys darago las consagraran
text: S3crit es en la santa escriptura que apres totes les coses creades … [ 105va] … De la sua vianda e de ventall en qual temps del any se vulla que sie
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3695
Location in volume ff. 107ra-132rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4159
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions
Language català
Date promulgat 1336 - 1387
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 107ra] Aquests son los drets quel conestable deu hauer erebre per son offici
text: P3rimerament quel dit conestable haia detots guanys de caualcades quis faran … [ 132rb] … als quals deia esser fet compte segons la present ordinacio
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3696
Location in volume ff. 134ra-137ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4160
Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions
Language català
Date promulgat 1412 - 1416
Incipits & explicits in MS text: [ 134ra] Per squiuar peccats e vicis mals los quals se pertanyen mils guardar ala reyal magestat … [ 137ra] … axi pagades farem hauer de vos edevostres propris bens/ Dada en valence [sic] lo primer dia de maig del any dela natiuitat de nostre señor / Mil quattre cens quinze
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3697
Location in volume ff. 137ra-143vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4161
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions: Levament fet pel rei sobre els oficials de la seva casa (quitacions, provisió, vestir i drets pagats en diners)
Language català
Date promulgat 1418 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 137ra] Regis alfonsi Quarti
tit.: L2euament fet dels officials de casa del señor rey aixi de cauall comdepeu de lur quitacio prouisio vestir e drets pagats endiners alas quals es fet compte de vn any segons ques segueix
rubr.: Primera part
text: Primo deu esser fet compte ados mayordoms ço es si son nobles homens … [ 143vb] … Suman totes les dites despeses ccxxxxiiij. \M/ lxxxxij. florins
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-06