Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1346
Format llibre. edició. imprés
Author Melcior Miralles
Title Dietari del capellá d'Anfos el Magnànim. Introducció, notes i transcripció per…
Associated persons Josep Sanchis i Sivera (Ed.)
Place / Publisher València: Acción Bibliográfica Valenciana
Date / Location 1932: pp. xxv + 508
Held by Barcelona: Catalunya (BNC) 1993-8-2449
Source of Data for Works texid 4608 Desconegut, Huy València fa festa, escrit 1478 d.
texid 4606 Desconegut, Lo Rey del cel, escrit 1478 d.
texid 4607 Desconegut, Lo nom propi ha guanyat, escrit 1478 d.
texid 4609 Desconegut, Puys l'altessa reginal, escrit 1478 d.
Source of Data for Witnesses cnum 1146 MS: Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem. Barcelona: Catalunya (BNC), 152, 1301 - 1400
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1113 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 152. 1301 - 1400. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
Record Status Created 1990-10-10
Updated 2011-04-06