Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1345
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 99 | Antic Anc. fonds 9989
Title of volume MAISON | DU ROI | D'ARAGON ( en daurat sobre el teixell de pell vermella)
Ljure de laordenacjo de casa del senyor rey daragon ( al f. I de guardes antigues, amb lletra gòtica del s. XV)
Liure de lordonnance dela maison du Roy daragon ( al f. I de guardes, amb lletra francesa)
Copied 1371 - 1380 (Avril et alia)
Barcelona (Schena i IRHT): 1351 - 1400 (O. Schena)

External description
Writing surface Vitel·la
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 4 + II + ii prel. + i-clii + 4 (els quatre folis inicials i els quatre finals són guardes de relligadura)
Collation 14 2-1310 148 1510 168 176; reclams horitzontals centrats al peu de la segona columna, llevat dels quaderns catorzè i setzè, que no en tenen; sense signatures de quadern
Page Layout 2 columnes
33 línies (f. ii)
Size pàgina 333 × 235 mm (f. ii)
caixa 215 × 144 mm
columna 215 × 63/64 mm
Hand gòtica librària
Pictorial elements caplletres historiades, il·luminiades i miniades, orles decorades, especialment la del f. 1, miniada, amb el títol de l'obra i tres escuts: Aragó, creu de Sant Jordi i Sobrarbe; les rúbriques alternen vermell i or, llevat la primera feta amb tinta d'or, blava i vermella; una caplletra duu una miniatura que representa el rei al seu tron, escoltant el que li llegeixen; els calderons de la taula alternen blau i vermell i els del text són tots vermells, algunes caplletres safranades
State justificació a tinta, amb la primera línia en blanc i línies de guia per als renglons, perforacions fetes amb un punxó molt fi, visibles només a prop dels talls, en les línies de justificació verticals
Condition els ff. cinquè i sisè actuals són guardes antigues. El verso del f. cxlvi és en blanc, al verso duia un text ara esborrat, que repetia el text transcrit al f. cxlvv. Foliació antiga en xifres romanes i tinta vermella i una de moderna en llapis a l'angle inferior extern
Binding en pell marró amb gravats (roda vegetal) i daurats: filets als plans i super-libris amb les armes de Louis-Philippe; el seu monograma es troba sota una corona reial al llom; les guardes són de paper d'aigües morat, blanc, negre i lila
History of volume Adquirit 1657
Previous owners (oldest first) Gilles Berthelot, notari reial 1503-04-03
Etienne Petit II, notari reial 1503-04-03 (ex-libris, gairebé il·legible, al foli 1: “Le XVIe jour d'avril MVccIIIo à Paris Me Giles Berthe[lot] me des comptes a donné ce livre à Me Estienne Petit (afegit: me des comptes du Roy à Paris) en [con]seignant le don que par cy devant luy avait fait dudit livre. Es. Petit”)
Jacques Dupuy, conseller reial (1586 - 1656) núm. 159 1651 ad quem
Pierre Dupuy, conseller reial núm. 159 1656 ad quem (donat a la Biblioteca reial per Jacques i Pierre Du Puy)
Paris: Bibliothèque Royale (inv. Clément)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1347 MS: Ciutat de Mallorca: B. March, 91-V3-6. Barcelona[?]:, 1341 - 1360. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1351 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 63. Barcelona[?]:, 1441 - 1460. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1117 MS: Salamanca: Universitaria, 2664. Barcelona[?]: Barcelona: Escriptori real (Pere III) [?], 1370 ca. Desconegut, Oració per a mal de queixal, escrit 1350 - 1450 [?].
manid 1117 MS: Salamanca: Universitaria, 2664. Barcelona[?]: Barcelona: Escriptori real (Pere III) [?], 1370 ca. Desconegut, Oració per a mal de queixal, escrit 1350 - 1450 [?].
References (most recent first) Microfilm del ms. esp. 99 de la BNP. Ordinacions de Pere III (2007)
Gonzalo Sánchez-Molero (2005), Regia Bibliotheca. El libro en la corte española de Carlos V 2:266
Avenoza (2004), Inspecció personal
Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Marnierre (1998), Inspecció personal
Palacios Martín et al. (1994), El manuscrito de San Miguel de los Reyes de las “Ordinacions” de Pedro IV 1:43-44
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 109-17
Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 45-6 , n. segon grup
Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 95-6 , n. 109
Rubió y Lluch (1908), Documents per l'historia de la cultura catalana mig-eval
Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:142 i 201
Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] , n. 51
Note Bohigas identificà el copista d'aquest manuscrit amb el que serví d'original per a una còpia avui a Salamanca, BUS Ms. 2664, de la Crònica de Sant Joan de la Penya, probablement de l'scriptorium reial. En notes el relaciona amb el Ms. Palau Reial 2-1-2, pel que fa a les característiques i la decoració. Al f. 5 hi ha varies anotacions: “Libre de la ordenacjo de casa del senyor rey daragon”, “Livre de Lordonnance de la maison du Roy daragon”, etc. i encara una altra raspada que no es possible ara llegir. A l'interior de les guardes modernes hi ha una anotació de la biblioteca que esmenta a Rubió (Docs., II, p. 101, n. cvii) on s'identifica aquest volum amb l'esmentat al doc. de 25-7-1353)

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 495
Location in volume ff. ii prel. + i-cxxviiiv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language català
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ira prel.] Rubriques del present libre
índex: del prohemi .i. … [ iiva prel.] … dela coronatio [sic] dela Reyna. Cxlvi
rubr.: [ i] Ordinacions fetes per lo senyor en pere terz rey darago sobre lo regiment de tots los officials dela sua cort
intitulatio: N11OS en pere per la gracia de deu rey darago de valencia de mallorca … de Rossello e de Cerdanya
pream.: A memoria eternal e dreta dispensatio de regiment molt se pertany ala diligencia del president que ales coses faedores e als officis regidors sufficiens officials … [ iivb] … aquelles per aquestes reuocar no entenem ans aquelles en tot ço que ales dites nostres ordinations no seran contraries uolem esser obseruades. Data barchinona. xv. kalendas nouembris. Anno. domini. Mo. ccc.o xlo iiijo
tit.: Dels maiordomens
dispositio: U7Tilitat e ornament de nostra cort real concernens hauem cogitat molt esser necessari que alscunes coses que per loffici de maiordom … [ cxxviiira] … ab lo capitol dela nostra ordinatio qui fara per loffici que tendra per nos
text: Incipit ordinatio quando dominus rex ablvit manus pauperum. Elemosinarius et confessor dicant psalmus Miserere mei dominus cum Gloria patri Quo finito … [ cxxviiiv] … et nos famulos tuos ab omnia aduersitate custodi P.x.d.n.a.
References (most recent first) Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón
Note s'ha omès el capítol 8 del tercer llibre, i hi ha capítols afegits al final, extrets de llibre quart, en llatí, com al CNUM 503 (Ms. BNF esp. 63)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3700
Location in volume ff. cxxixra-cxlvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxixra] O3Rdinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en.P. terç Rey darago dela manera con los Reys darago se faran consegrar e ells mateix se coronaran. Rubrica
intitulatio: N9OS en .P. per la gracia de deu Rey darago de valencia … e Compte de Rossello e de Cerdanya
text: considerants de dignitat Reyal pertanyer que aquell qui la reeb sia enlo començament del seu regiment ans de totes coses informat … [ cxlvvb] … portar lo tallador dela sua uianda e de uentall en qual temps uulla que sia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3701
Location in volume ff. cxlviira-cliiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlviira] O2Rdinacio feta per lo dit senyor Rey dela manera con les Reynes darago se faran consegrar e los Reys darago les coronaran
text: E7Scrit es en la sancta scriptura que apres totes les coses creades deu omnipotent crea lom e ueent quel hom tot sol no era profitos dix no es bo hom esser sol façam a ell adiutori semblant a ell … [ cliiva] … de tallar denant la Reyna e de portar lo tallador dela sua uianda e de uentall en qual temps uulla que sia.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04