Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1344
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/5986 | Antic 5986 | Antic Q.147 | Antic 17 ms
Title of volume Ordenancas delos Rey[…] ( al llom, a ploma)
Copied 1451 [?] - 1500

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 197 (= i-cxcvij)
Collation 110 2-314 4-1216 136/1
Page Layout 2 columnes
36 línies (f. 14ra)
Size pàgina 280 × 210 mm (f. 14r) (Avenoza)
caixa 190 × 130 mm
columna 190 × 56 mm
Hand semigòtica (Schena)
Watermark corn de caça penjat d'un cordill en mig d'un marc de volutes; al peu les lletres “MC” (a les guardes,) (semblant a Piccard VII IX, 31, Soest: 1625 i 33, Lahr: 1674;)
carro de dues rodes (al cos del volum)
Pictorial elements Caplletres: caplletres il·luminades als ff. 30, 45, 59v i 115 amb semi-orla on es veuen animals d'acurada factura. La caplletra del f. cxv duu les primeres síl·labes amb majúscules de dues unitats de pauta en vermell i blau; rúbriques en vermell i caplletres en vermell, blau i púrpura, alternant, amb decoració senzilla del color de contrast; d'altres, tenen una decoració més elaborada, com les de les Ordinacions de la coronació dels reis i les reines d'Aragó, en blau i vermell, de sis unitats de pauta, embotides i amb decoració afiligranada bicolor
Tocs de color algunes lletres safranades
Other features Justificació: justificació a punta seca
Perforacions: sense restes de perforacions visibles
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc
Reclams: reclams horitzontals centrats al marge inferior
Condition manquen els ff. 11-12, 188 i 195-196; foliació antiga en xifres romanes a tinta vermella. Són en blanc els folis 9, 10, 191 i el foli final. Els tres primers quaderns duen només el bifoli interior de pergamí; els bifolis interiors i exteriors del quart al dotzè quadern són de pergamí, com també ho seria de ser el darrer quadern, avui incomplet, al qual li manca el primer foli, el vuitè, el novè i des de l'onzè fins al setzè; els fulls van ser molt retallats en relligar el volum, i això ha fet que moltes anotacions marginals estiguin tallades com, per exemple, la del f. 184
Binding senzilla, en pergamí, amb restes de tanques de cuir que el lligaven
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. 5986 de la BNM. Ordinacions de Pere III (2000)
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 57-8 , n. quart grup
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 11:75
Tractat a: Domínguez Bordona (1933), Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de los conservados en colecciones públicas y particulares de España 273 , n. 585
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 56-7
Catalogat a: Massó Torrents (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Noticies per un catàleg raonat 118-21
Note aquest manuscrit conté l'obra d'Adrià amb addicions corresponents als darrers regnats
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000145315&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 494
Location in volume ff. i-xcixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1398
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions dels reis d'Aragó
Language català
Date compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ ira] Rubriques deles Ordinations de casa del Senyor Rey
índex: Dela Primera part. D2El proemi del present libre .12. … [ viiivb] … Estil de cort antiquat en la cort de tots los Reys darago predesscessors del Rey Alfonso quart en la transportacio dels officials .196
pream.: [ xiiira] officials alcun offici en la cambra nostra e rebosts exercents. E encra aqui a sseruey sens mija de nostra persona a nos familiarment stan entorn … [ xiiirb] … Anno domini Millesimo. Trecentesimo. Quadragesimo Quarto
tit.: Dels Maiordomens
dispositio: U3Tilitat e ornament de nostra cort real concernents hauem cogitat molt esser necessari que alcunes coses per loffici de Maiordom … [ xcixrb] … e no pusquen negligir o ignorar la present nostra declaracio volem que cascun sia tengut de pendre translat dela present nostra declaratio ensemps ab lo capitol dela nostra ordinatio qui fara per loffici que tendra per nos
escat.: Açi fenexen les ordinations fetes per lo molt alt Senyor en Pere terç Rey Darago sobre lo Regiment de tots los officials dela sua cort
Condition acèfal i incomplet
References (most recent first) Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 5:7-266
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3730
Location in volume ff. xcixva-cxva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcixva] Ordinacio feta perlo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en Pere terç Rey Darago. dela manera con los Reys Darago se faran consegrar. e els mateix se coronaran
intitulatio: N6Os en Pere per la gracia de deu Rey de Arago de Valencia … e de Cerdanya.
text: Considerants de dignitat reyal pertanyer que aquell qui la reeb sia en lo començament del seu regiment ans de totes coses informat per qual forma e sollenniatt la deu reebre … [ cxva] … de taylar denant lo rey. e de portar lo taylador dela sua vianda. e de ventall en qual temps vulla que sia
References (most recent first) Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 5:267-303
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3928
Location in volume ff. cxva-cxiiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació com les reines d'Aragó es consagraran i es faran coronar
Language català
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxva] Ordinacio feta per lo dit Senyor Rey dela manera com les Reynes darago se faran consegrar. e los Reys darago les consegraran
text: [ cxvb] S6Crit es en la sancta scriptura que apres totes les coses creades deu omnipotent crea lom … [ cxiiiivb] … de talla denant la reyna. e de portador lo tallador dela sua vianda. e de ventall en qual temps vulla que sia
escat.: Açi feneix la ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e Senyor lo senyor en Pere terç Rey Darago dela manera com los Reys e Reynes Darago se faran consegrar es coronaran
References (most recent first) Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 5:304-16
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3929
Location in volume ff. cxiiiivb-cxciiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1398
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions dels reis d'Aragó
Language català
Date compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiiivb] Addicions e declarations fetes e ordonades per diuerses REys Darago sobre les ordinations de tots los officials dela Cort. E primerament les addicions fetes per lo damunt Rey en Pere terç
intitulatio: [ cxvra] N10OS EN PERE PER la gracia de deu Rey Darago de Valencia … e de Cerdanya
pream.: Uehen que profitosa cosa honesta e necessaria es los officis de nostra casa reyal hauer salaris … [ cxvrb] … sens atorgament de nostres predessors [sic] vsauen ne altres nouells que daqui auant poguessen vsar sens atorgament nostre o de nostre succehidor
tit.: De Offici de Maiordom
text: F3On declarat no esser atrobat algun temps que si el cap no se alegre de sanitat los altres membres de tot lo cors pusquen hauer consolacio perfeta … [ cxciiiivb] … E si als ne fahia lo dit Scriua de racio digne seria de gran reprehensio. Segons en
Condition incomplet
Note conté ordinacions dels reis Pere III, Joan I, Martí I, Ferran I i Alfons IV; inclou l'“Ordinació feta per lo Senyor Rey don Juan, en la qual los officials de casa del dit Senyor deuen viure e honestament conservar en aquella”, que comença al f. 148
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-16