Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1341
Name Pere de Torroella, poeta
Pere de Torrella
Pere de Torroellas
Sex H
Milestones Naixement 1405 ca.
Floruit 1435 - 1458
Lloc vinculat Navarra (regne) 1436 - 1445 (cort del Príncep de Viana)
Lloc vinculat Napoli 1450 - 1458
Mort 1486 ca.
Associated Persons amic de/d': Francesc Ferrer, poeta
altre: Carles d' Aragó, Príncep de Viana [1426 - 1461] (partidari)
altre: Alfons d' Aragó V el Magnànim, Rei de Catalunya-Aragó [1418 - 1458] (visqué a la seva cort)
altre: Bernat del Bosc, clergue regular
altre: Martí Garcia, escuder
amic de/d': Lluís d' Avinyó (Mossèn) (Naixement Tarragona [?])
altre: Ramon Boter (Naixement Cagliari)
Affiliation poeta
militar
fe catòlica romana
Author of texid 2715 Col·lectiu… Cancionero de Juan de Dueñas, compilat 1490 - 1510
texid 1359 Col·lectiu… Cançoner català de Saragossa, compilat 1390 [?] - 1490 [?]
texid 1361 Col·lectiu… Cançoner d'obres enamorades (París), compilat 1351 [?] - 1450 [?]
texid 1364 Col·lectiu… Cançoner de l'Ateneu, compilat 1455 [?] - 1460 [?]
texid 1355 Col·lectiu… Cançoner de la Hispanic Society, compilat 1400 - 1500
texid 1377 Col·lectiu… Cançoner Vega-Aguiló (III), compilat 1390 - 1500
texid 4530 Pere de Torroella, Ab vós me partria yo, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4531 Pere de Torroella, Alta senyora comtessa, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4533 Pere de Torroella, Ara pots fer, amor, tes voluntats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4534 Pere de Torroella, Callen aquells abseguats per amor, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4535 Pere de Torroella, Com tot lo temps per venir [h] passat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4536 Pere de Torroella, D'un cors adorn, amigable, gentil, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 10998 Pere de Torroella, De moltas bondats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4537 Pere de Torroella, De moltas bondats yo us vetg habundosa, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4538 Pere de Torroella, Delit no'm ve per dir ma tristura, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4539 Pere de Torroella, Doleu-vos, enamorats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 5555 Pere de Torroella, En loor de madama Lucrecia napolitana, dama de don Alfonso Rey de Aragón, escrit 1486 ad quem
texid 4540 Pere de Torroella, Enamorats, los qui per ben amar, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4548 Pere de Torroella, Ho digna preciositat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4541 Pere de Torroella, Ivó, car fill continuu per tu plor, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4543 Pere de Torroella, Jo so partit e partint me partia, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4544 Pere de Torroella, Lexau l'amor de parents [h]e d'emichs, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4545 Pere de Torroella, Los frets [e]strems que'l temporal [e]sforça, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4152 Pere de Torroella, Maldecir de las donas, escrit 1486 ad quem
texid 2180 Pere de Torroella, Maldezir de mugeres, escrit 1486 ad quem
texid 4546 Pere de Torroella, Maldich a mos fats e trista ventura, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4167 Pere de Torroella, No m'ajut Déu si vos no m'ajudau, escrit 1462 a quo - 1500
texid 4547 Pere de Torroella, No sent, ne veig, ne hoig, ne conech rès, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4549 Pere de Torroella, O passió que, sens poder, has força, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4550 Pere de Torroella, Per tres mitgans son poder abilita, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4551 Pere de Torroella, Preneu conort e no us doneu tristura, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4552 Pere de Torroella, Pus no consent esperança, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4553 Pere de Torroella, Pus no us dement ignorança l'entendre, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4554 Pere de Torroella, Qui volrà veur'un pobre'stat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 5554 Pere de Torroella, Razonamiento de Demóstenes a Alexandre, escrit 1486 ad quem
texid 5553 Pere de Torroella, Razonamiento en defensión de las donas, escrit 1486 ad quem
texid 1954 Pere de Torroella, Resposta a frare Rocabertí, escrit 1462 a quo - 1500
texid 4077 Pere de Torroella, Resposta a Romeu Llull, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 5063 Pere de Torroella, Resposta a una letra que li fa Francesc Ferrer, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4555 Pere de Torroella, Si volreu enamorats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4556 Pere de Torroella, Tant he parlat fauorint lo renom, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4557 Pere de Torroella, Tant mon voler s'és dat a'mors, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4558 Pere de Torroella, Tres falliments venen de vos retraure, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4559 Pere de Torroella, Vós m'aueu fet e podeu fer de mi, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 11003 Pere de Torroella, Yo us vetg habundosa, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Other Associations with Works texid 4152 Pere de Torroella, Maldecir de las donas, escrit 1486 ad quem
texid 4075 Romeu Llull, Lletra tramesa a alguns particulars, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1179 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/18444. 1491 - 1550 ca. Desconegut, Lletres de batalla, escrit 1400 - 1550 ca.
References (most recent first) Vida i obra tractades a Torroella et al. (2011), Obra completa
Vida i obra tractades a Rodríguez Risquete (2003), “Vida y obra de Pere Torroella [tesi]”,
Tractat a Rodríguez Risquete (2002), “Pere Torroella i les corts dels infants d'Aragó en el segle XV”, Llengua & Literatura
Vida i obra tractades a Rodríguez Risquete (2001), Vida y obra de Pere Torroella. Su biografía, su cancionero catalán y el “Maldezir de mugeres” [treball de recerca]
Tractat a Dutton et al. (1990-91), El cancionero del siglo XV, c. 1360-1520 7:456
Tractat a Cocozzella (1987), “Pere Torroella i Francesc Moner: aspectes del bilingüisme literari (catalano-castellà) a la segona meitat del segle XV”, Llengua & Literatura
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-06