Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1340
Authors Desconegut
Titles Vida del confessor sant Lluis
Date / Place compilat 1317 a quo
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Texts Basat en adaptació de texid 2517 Jean de Orta, Vita sancti Ludovici episcopi, escrit 1317 d.
References (most recent first) Tractat en: Brunel-Lobrichon (1976), ““Vida de sant Francesc”. Versions en langue d'oc et en catalan de la Legenda aurea”, Revue d'Histoire des Textes 235 i n.
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 429
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, M.II.3 (BITECA manid 1131)
Copied Cardona: Jacobus de Prato, 1401 - 1430 (J. Riera)
Location in witness ff. 114-119
Title(s) Desconegut, Vida del confessor sant Lluis, compilat 1317 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 114] Aci començe la vida del glorios confessor monsenyor sent Luys
text: [L]4O glorios bisbe e confessor monsenyor sent Luys fou de molt noble e excellent linatge car fou fill de carles Rey de Sicilia e dela dona na maria muller sua filla del Rey de vngria … [ 119] … quens recapta gracia enaquesta present vida e com de aquesta exirem la eternal Gloria. AmeN
Note s'inclouen tretze miracles més dos paràgrafs (ff. cxvii-cxviiij), encapçalats amb la rúbrica “Aço son los mjracles qujs seguexen del beneu \i/ rat sent Luys confessor de jhesu Crist” (f. cxvij)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-12-01