Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1340
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 2 | Antic 21-3-3 | Antic X-9-22 | Antic 2-3-3
Title of volume [Ei]xime[nis] / [C]erca[pou] ( teixell de paper, avui trencat)
Copied 1401 - 1410 (M. Rosell)
1451 - 1500 (A. Fàbrega)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 1-96 + II (Avenoza)
ff.: 101 (Massó)
Collation a-e12 f7/5t6 g7/6 h6/5
Page Layout 24 línies (f. 2)
19 línies (f. 9)
Size pàgina 213 × 142 mm (f. 2)
caixa 132 × 80 mm (f. 2)
caixa 126 × 85 mm (f. 9)
Hand gòtica cursiva amb característiques de bastarda, però amb poca inclinació; les dues obres són de la mateixa mà
Watermark lletra “M” amb antena i creu (a tot el volum;) (semblant a Briquet 8354, Lucca: 1436, var. Leyden: 1443)
lletres “CAPELLADES” (a les guardes) (semblant a Valls i Subirà 139, Barcelona: 1805)
sagetes (només visibles en part al f. 62) (semblant a Briquet 6371, Venècia: 1462)
Pictorial elements Caplletres: la primera inicial és bipartida en blau i vermell amb decoració afiligranada en vermell i lila, la resta d'inicials en vermell i blau, alternant amb decoració afiligranada lila o vermella
Altres: rúbriques, calderons, tocs en algunes lletres i notes marginals en vermell
Other features Justificació: a punta de plom, amb línies de guia per als renglons, tipus Dérolez 12
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: restes de perforacions rodones visibles molt a prop del tall
Reclams: vertical pegat al centre del plec
Signatures: restes de signatures alfanumèriques de quadern visibles al marge inferior extern (f j-f vjj, per exemple)
Condition petits forats de corcs que no afecten el text. Guardes de paper modern (s. XIX). Manca el darrer foli del quadern VI (f), però el text sembla seguir bé; tambe manca el darrer foli del quadern final, que probablement era en blanc. Foliació moderna a llapis. Tinta marronenca, que traspassa un xic el paper, dificultant tan sols la lectura d'algunes paraules
Binding moderna, en holandesa, deteriorada, amb la coberta anterior despresa del llom
History of volume Adquirit 1847
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 277-82 , n. 45
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. BUB 2 (2002)
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 188
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:3-4
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 651-2 , n. 139

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 653
Location in volume ff. 1-70v (Avenoza)
ff. 1-73 (Massó)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1499
Desconegut. Cercapou
Language català
Date escrit 1390 - 1409 ad quem
Title(s) in witness Aquest libre se apella Cercapou
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Aquest libre se appella cerca pou compost per lo Reverend pare en Christ Mestre ffrancesch eximenes del orde dels ffrares menors qui fo patriarcha de Iherusalem e Administrador del Bisbat Delna
prol.: [ 1] D5Emana vn Amich a altre quel jnforme quals coses deu fer lom… … Et respondetur sibi dich te que primerament se deu guardar vt sequitur
rubr.: Primer punt
text: P3Rimerament se deu guardar contra lo primer manament lo qual es No hauras deus stranys. etc… … [ 70v] … ab jntencio que al temps ordenat per sancta mare sglesia. ten confessaras
colofó: ffinito libro sit laus et gloria Christo Amen
Associated Persons Atribució autoria: Francesc Eiximenis (Fra), OFM
References (most recent first) Avenoza (1997), Inspecció personal
Wittlin (1970), “Los problemas del Cercapou y el Llibre de les dones de Fray Francesc Eiximenis”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 61-95
Eiximenis et al. (1957-58), Cercapou 1:16 , n. Ms. A
Martí de Barcelona (1928), “Fra Francesc Eiximenis, O. M.: la seva vida, els seus escrits i la seva personalitat literària”, Estudis Franciscans
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 11033
Location in volume ff. 36-49v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1504
Francesc Eiximenis. Llibre de les dones (caps. 384-395)
Language català
Date escrit 1396 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 36] Les sanctes escriptures nos ensenyen que tots temps haiam memoria dela mort e del juhi secret de deu. Car aqui es lo jutge fort agut qui totes coses veu … [ 49v] … ver deu in secula seculorum. Amen.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 11082
Location in volume ff. 49v-70v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5180
Desconegut. Memorial per a confessar-se
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 49v] Manera de fer memorial per confessarse
text: E3N la resposta dela tua derrera demanda has a considerar Tres coses la primera es que se sguarda ala causa efficient … [ 70v] … tos peccats ab jntencio que al temps ordenat per sancta mare sglesia ten confessaras.
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria christo Amen
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 490
Location in volume ff. 70v-96v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1391
Desconegut. Art de bé morir
Language català
Date traduït 1390 - 1410
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 70v] Comença lo tractat de art de ben morir.
prol.: [ 70v] C3om lo pensament dela mort qui es pensament de la miseria del present exili… … [ 71] … ab sa pratica e jnstructio oportuna
rubr.: Comença la primera part de laors dela mort e de sciencia de ben morir
text: E3nfre totes les coses terribles de la mort corporal es molt terrible… … [ 96v] … obreli senyor la porta de vida e del celestial Regne e fes la sens fi alegrar ab tots los teus sants en gloria Qui ab lo pare e ab lesperit sanct vius e Regnes deus jn secula seculorum. Amen
colofó: Ffinit es lo tractat de art de ben morir gracies a deus
References (most recent first) Avenoza (1997), Inspecció personal
Adeva Martín (1984), “Los Artes de bien morir en España antes del Maestro Venegas”, Revista de Teología del País Vasco 408
Fàbrega i Grau (1955), “Els primitius textos catalans de l'Art de bé morir”, Analecta Sacra Tarraconensia 82-5 , n. (transcriu extractes)
Note el pròleg acaba amb una enumeració de les set parts del tractat
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-07-15