Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1339
Authors Desconegut
Titles Vida de santa Margarita d'Antioquia
Vida de Santa Margarida rimada
Senyos e donnas, grant conquist
Incipit & Explicits text: Senyos e donnas, grant conquist
Date / Place escrit 801 - 900 (Lannutti)
traduït 1290 - 1350 [?]
Language català
provençal
llatí (orig.)
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.55.1
Editat a: Lannutti (2012), Vita e Passione di Santa Margherita d'Antiochia. Due poemetti in lingua d'oc del XIII secolo
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.55.1
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 230 , n. 0.136 (Dc:26)
Editat a: Frank (1949-50), “La vie catalane de sainte Marguerite du manuscrit de Barcelone”, Estudis Romànics 93-106
Ed. parcial en: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 390-1
Tractat en: Castañeda y Alcover (1928), “Por su amor a los libros… (cuento para bibliófilos)”, Boletín de la Real Academia de la Historia 405-19
Ed. del original: Jeanroy (1899), “Vie provençale de sainte Marguerite d'après les manuscrits de Toulouse et de Madrid”, Annales du Midi 17-55 (ed. ref.)
Note Jeanroy en primer lloc i després Castañeda editaren aquesta obra, a través d'un manuscrit que era propietat del marquès de Castrillo. Cal advertir que, tot i que Jeanroy i Castañeda editen el mateix manuscrit, les seves edicions presenten moltes divergències, fins i tot en el nombre de versos. Castañeda edita un text de 617 línies, mentre que Jeanroy edita un text de 608 versos (dels quals alguns són llacunes restituïdes a través d'un manuscrit occità) més 16 versos finals transcrits en nota. Segons indica Frank (p. 99), el manuscrit del marquès de Castrillo es va posar a la venda a l'any 1934, i actualment s'ignora la seva ublicació actual. L'únic testimoni manuscrit localitzat que va veure Frank és fragmentari i es tracta els folis manuscrits custodiats a l'Arxiu de la Catedral de Barcelona.

D'acord amb Lannutti, els fragments conservats a Barcelona i a Ciutat de Mallorca, des del punt de vista lingüistic presenten un caràcter "marcatamente catalane" (p. CI)
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 427
City, library, collection & call number Madrid: Olim Biblioteca del Marqués de Castrillo, (BITECA manid 1302)
Copied 1276 [?] - 1350 [?]
Title(s) Desconegut, Vida de santa Margarita d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1350 [?]
Incipit & Explicits rubr.: Incipit vita beate Margarite virginis et amice dei
text: Senyos e domnas, grant conquist … or tots los santç estan totç. Amen
Language of Copy català provençalitzat
Note aquest testimoni, del qual es desconeix el seu parador actual, té 617 versos aproximadament
ID no. of Witness 2 cnum 10592
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, RP-1105 (BITECA manid 2883)
Copied Mallorca (regne): 1284-01-23 - 1284-03-18 ca (Cerdà)
1301 - 1400
Location in witness ff. 10v-11v
Title(s) Desconegut, Vida de santa Margarita d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1350 [?]
Incipit & Explicits text: [ 10v] Senyors e donas gran concist | podets far ab deu jesucrist … [ 11v] … Can los caualers an faran la rayso
Poetic Stanza 83 vv
References Editat a: Lannutti (2012), Vita e Passione di Santa Margherita d'Antiochia. Due poemetti in lingua d'oc del XIII secolo
Editat a: Cerdà (2008), “Un altre fragment català de la Vida de santa Margarida”, Miscel·lània Gabriel Oliver Coll 17
Note entre el vers 46 i el següent s'ha deixat un espai en blanc on podrien copiar-se uns vuit versos o, segons Lannutti, acollir una il·lustració
ID no. of Witness 3 cnum 428
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 178, Fragments de còdexs 1, núm. 6 (BITECA manid 1303)
Copied 1391 - 1410 (I. Frank)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 1-6v
Title(s) Desconegut, Vida de santa Margarita d'Antioquia (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1350 [?] vv. 21-194
Incipit & Explicits text: [ 1] Petrjarce fo couernayre | Dentjoxe lomgament | Jdoles anauen colent … [ 6v] … Lo perfayt dix fals jarrats | Dir tepots que ta ajust | Cirulo e saras onrada
Poetic Stanza 183 vv.
Language of Copy català provençalitzat
References Editat a: Lannutti (2012), Vita e Passione di Santa Margherita d'Antiochia. Due poemetti in lingua d'oc del XIII secolo
Editat a: Frank (1949-50), “La vie catalane de sainte Marguerite du manuscrit de Barcelone”, Estudis Romànics
Note el text corresponent al v. 15 de l'edició de Frank es repeteix al manuscrit, ocupant d'aquesta manera dues línies d'escriptura. Frank no només edita aquest fragment sinó que també indica les correspondències entre aquest manuscrit i el manuscrit que va pertànyer al marquès de Castrillo
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-07-04