Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1338
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1904
Narcís de Sant Dionís. Compendi de les Constitucions de Catalunya
Language català
Date escrit 1413
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.II.13 | Antic v.O.16 | Antic V.D.5
Copied 1413 a quo - 1500
Location in witness ff. 1-78
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1] Jhs. xps. marie filius. Constituciones Cathalonie generales
prol.: [C]3om les constitucions generals de Cathalunya en lur primitiua ordinacio sien stades sens orde e sens consequencia de titols fetes e promulgades. E per so lo Rey en ferrando en la cort general de barchinona hage ordonat que les dites constitucions e altres drets dela terra fossen aromensades per guisa que per tots letrats e no letrats sien mjls enteses (…) Considerant yo Narcis de sent djonis doctor en leys Canonge de barchinona que per la dita forma se haurien a destrujr quasj jnfinits libres segons los [sic] antigues compilacions … [ 1v] … E deu hauer cascun ben per mans lorde deles rubriques o titols per so que sapia si la rubrica en que vol trobar alguna constitucio es situada en la primera part o en la segona e axi deles altres
rubr.: [ 2r] Seguexen se les rubriques dela primera part
índex: Dela sancta fe catholica e del babtisme e que algun no gos publicament disputar daquella .v. … [ 4v] … Deles coses quel senyor Rey no deu fer .lviij. | De pau e de treua .lxj.
rubr.: [ 5] Libre prjmer
text: [Q]3Vi de paganjsme ala sancta fe catholica e de tenebres de ignorancia ala via de veritat la qual es Jhesuchrist per lauament dela ayga del sant babtisme … [ 76] … No deuen los clergues esser publicats per gitats de pau e de treua en neguna manera ne deu esser contra ells procehit preter o contra la forma dela sobra dita concordia en una pracmatica del rey en fferrando quj comensa fferdjnandus dei gracia et caetera dilectis et fidelibus et caetera
rubr.: [ 77] Seguexen se los vsatges de barchinona segons orde de alphabet
índex: [a]3Ntequem vsatia essent missi … [ 78rb] … Vidua honeste | [x]stianj non vendant
Note la foliació corresponent als capítols de l'índex del Compendi i de la taula dels Usatges (aquesta als ff. 77-78) s'ha afegit posteriorment, així com la rúbrica del foli 5
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28