Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1337
Format llibre. edició. imprés
Title Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce
Associated persons Lluís Faraudo de Saint Germain (Dir.)
Ignasi de Janer i Milà de la Roca (Dir.)
Ernest Moliné i Brasés (Dir.)
Place / Publisher Barcelona: La Académica
Date / Location 1-6 1906-07:
Source of Data for Works texid 2064 Col·lectiu, Cançoner de Nadal, compilat 1508
texid 9897 Desconegut, Alagrau-vos, companyons, escrit
texid 9903 Desconegut, Andiria, andiria, andó, escrit
texid 9912 Desconegut, Anem tots a·dorar, escrit
texid 9901 Desconegut, Ave Maria, bé us daveu alegrar, escrit
texid 9900 Desconegut, Bona gent, ab la alagria, escrit
texid 9914 Desconegut, Calla, mon fill, calla, escrit
texid 9891 Desconegut, Crestians, ab alagria, escrit
texid 9909 Desconegut, De la Verge inperial, escrit
texid 9902 Desconegut, De verge sou nat, escrit
texid 9921 Desconegut, Dispost sacristà taniu, escrit
texid 9908 Desconegut, Dolsa Verge resplendent, escrit
texid 9907 Desconegut, Donzella sagrada, escrit
texid 9910 Desconegut, Déus te sal, Maria, escrit
texid 1383 Desconegut, El fill del senescal d'Egipte, escrit 1401 - 1500
texid 9922 Desconegut, Infanta molt sancta, escrit
texid 9918 Desconegut, Jo jamés no cessaré, escrit
texid 9895 Desconegut, La Verge gallant, escrit
texid 9904 Desconegut, La ball, ball, balletes, escrit
texid 9894 Desconegut, La fardant fandan dirondina, escrit
texid 1149 Desconegut, La filla de l'Emperador Constantí, escrit 1440 - 1460 [?]
texid 9905 Desconegut, Mara de Déu, tot lo món alegrau, escrit
texid 9917 Desconegut, Mare de Déu, escrit
texid 9906 Desconegut, Nat és en aquest dia, escrit
texid 9911 Desconegut, O las! Hi què·m faré?, escrit
texid 9916 Desconegut, O mara de glòria!, escrit
texid 9892 Desconegut, O verge Maria!, escrit
texid 4866 Desconegut, O!, o!, o!, gran marevella!, escrit
texid 9919 Desconegut, Ou, ou, ou, escrit
texid 9893 Desconegut, Pedro, tocha la tamor, escrit
texid 9896 Desconegut, Pus 'neu de part, Verge, escrit
texid 9913 Desconegut, Regina inmaculada, escrit
texid 4604 Desconegut, Regina sagrada, escrit
texid 9898 Desconegut, Sobra al presepe sanct, escrit
texid 9899 Desconegut, Tots ab gran devoció, escrit
texid 9920 Desconegut, Verbum caro factum est, escrit
texid 9915 Desconegut, Verge humil que Jesús aportau, escrit
texid 1759 Ponç de Menaguerra, Lo Cavaller, escrit 1479-01-19 a quo - 1493-09-16
Source of Data for Witnesses cnum 1134 Ed.: Ponç de Menaguerra, Lo Cavaller, escrit 1479-01-19 a quo - 1493-09-16. New York: Hispanic Society, Reserve Incunabula sense signatura. València: Nicholas Spindeler, 1493-09-16.
cnum 1516 MS: Col·lectiu, Cançoner de Nadal, compilat 1508. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111, 1508
cnum 474 MS: Desconegut, El fill del senescal d'Egipte, escrit 1401 - 1500. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 154, 1351 [?] - 1400 [?]
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2093 Ed.: Madrid: Palacio, I/C/199. València:, 1532-07-13. Ponç de Menaguerra, Lo Cavaller, escrit 1479-01-19 a quo - 1493-09-16.
Record Status Created 1990-10-07
Updated 2011-03-28