Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1337
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Ripoll, 159 | Antic Est. 2o Caj. 3o No Mod. 12 Ant. 196
Title of volume LLIBRE | de la | intencion ( al teixell)
Copied 1301 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 129 (= II + j-xxxxviiij + 3 (intercalats entre els folis previs) + 50-125 + II) (Doble foliació, antiga en romans i moderna en xifres aràbigues)
Collation [1]-[2]16 [3]18 [4]12 [5]10 [6]11/12 la resta del volum és impossible identificar; reclams verticals, al marge interior
Size pàgina 209 × 150 mm (f. 4)
caixa 127 × 71 mm
Hand cursiva catalana (ff. 1-49)
gòtica rodona (ff. 50-78)
cursiva catalana (ff. 83-86)
Watermark carro
drac
Pictorial elements Caplletres: caplletres sense fer; la segona obra duu les lletres de guia en vermell
Calderons en vermell
Rúbriques en vermell
Tocs de color a les mayuscules en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Condition folis 79-83 i 108-110 en blanc
Binding moderna, en pergamí; tall del relligador en groc
References (most recent first) Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Catalogat a: Valls i Taberner et al. (1931), “Códices manuscritos de Ripoll”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 155
Catalogat a: Duran et al. (2003), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3 III:221-222
Descrit per: Soriano (1999), Inspecció personal
Descrit per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Alturo i Perucho (1988), “Els estudis sobre fragments i membra disiecta de còdexs a Catalunya. Breu estat de la qüestió”, Revista Catalana de Teologia 439
Tractat a: Alturo i Perucho (1988), “Els estudis sobre fragments i membra disiecta de còdexs a Catalunya. Breu estat de la qüestió”, Revista Catalana de Teologia 439
Catalogat a: García Villada (1915), Bibliotheca patrum latinorum hispaniensis, 2 618
Note sembla un volum factici compost per quatre obres relligades juntes. Proves de ploma. Els tres folis intercalats entre els de la primera obra donen pas als diferents llibres (només tenen escrit el número del llibre que segueix)

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 982
Location in volume ff. 1-49v (fol. mod.)
ff. j-xxxxviiijv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1680
Ramon Llull. Llibre d'intenció
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS pream.: [ 1] [C]4onsiderant Jaent en mon lit fuy remenbrant lo mon com es entorbat stament per priuacio de vera jntencio … [ 2] … en human coratge ab desliberacio de franch arbitre en justifficat remenbrar voler e entendre
text: [A]3mable fill Intencio es obra de enteniment e de voluntat quis mou a donar compliment a la … [ 49v] … longament feruentment justament tement conaxent e amant deu amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 487
Location in volume ff. 50-78v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2253
Desconegut. Art de bé morir
Language català
Date traduït 1301 - 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50] Comenca lo tractat del art de ben morir. Empero deuse aujsar aquell qujl legira al malat que nol·liga tot ensemps … e pus expediens al malat segons sa condicio e la mes necesitat de la anjma
text: [P]3er testimonj dela sancta scriptura hoc hi per exemples e pratica … [ 78v] … e la tua habitacio sia en aquella celestial Jherusalem in secula seculorum Amen. Deo gracias
References (most recent first) Adeva Martín (1984), “Los Artes de bien morir en España antes del Maestro Venegas”, Revista de Teología del País Vasco 408
Fàbrega i Grau (1955), “Els primitius textos catalans de l'Art de bé morir”, Analecta Sacra Tarraconensia 85-92 , n. (transcriu fragments)
Note Segons A. Fàbrega aquest text és còpia del segle XV
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1092
Location in volume ff. 83-86v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1724
Nicholas de Lyra. Exposició del Salm 118
Language català
Date traduït 1330 a quo? - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 83] Opus Nicholay de lira
text: Beati jnmaculati benauenturats son aquells quj son sens macula. Aquest psalm se posa deuant per titol … [ 86v] … les tues paraules e aparse la sentencia per les coses desus dites
References (most recent first) Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Baraut (1953), “Un fragment de la versió catalana de la Postilla Super Psalmos de Nicolau de Lira”, Miscellánea Bíblica Bonaventura Ubach
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-06-15