Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Library BITECA libid 1337
City and Name València: Arxiu Històric Municipal
Former Name
Address Pl. Tetuán, 3, Palacio de Cervelló
València 46003
Espanya
Telephone 96 3525478 EXT. 2659 (Telèfon)
96 3525478 EXT. 2651 (Telèfon)
Staff Alicia Martínez, Tènic de l'Arxiu (96 3525478 EXT. 2659)
Hours 9-14 h dilluns a divendres * 16,45 a 18,45 dimarts i dijous
Closed tardes a l'estiu
Documentation DNI
Holdings of primary sources: MSS and printed editions (in call number order) manid 2815 caja 1 Códice II | Antic caja 1 núm. 5 MS: 1301? - 1400?. Jaume I, Comte de Barcelona, Privilegis, promulgat 1276 ad quem.
manid 2182 Caja 1-2; Códice I-II MS: València: Boronat Pera, 1329 a quo - 1350. Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo.
manid 2816 caja 2 | Antic caja 2 núm. 2 MS: 1347 a quo. Jaume I, Comte de Barcelona, Declaració de l'Infant en Pere com a hereu del regne, promulgat 1262-11-07.
manid 2201 Caja 3, núm. 1 | Antic Caja 3, núm. 8; 46 MS: 1301 a quo. Jaume II, Rei de Mallorca, Furs, promulgat 1301-01-21.
manid 2203 Caja 3, núm. 3 | Antic Caja 3, núm. 7 MS: 1337 a quo - 1470 ad quem. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi de les vitualles, promulgat 1337.
manid 2796 caja 4 núm. 5 | Antic 2-10; 17B; caja 10 MS: València: Mateu Adrià, 1358. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1358.
manid 2871 caja 4 núm. 6 | Antic caja 4 núm. antiguo 11 MS: 1362. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1362.
manid 2198 Caja 4, núm. 7 | Antic Caja 4, núm. 12 MS: Montsó: Jaume Conesa, 1363-03-08. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1362.
manid 2798 caja 4 núm. 8 | Antic 4-13; 18 MS: Sant Mateu: Bernat de Bonastre, 1370-02-20. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Mateu-València), celebració 1370 - 1371.
manid 2799 caja 4 núm. 4 | Antic 9; 16A MS: València: Mateu Adrià, 1348. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1348.
manid 2819 caja 4 núm. 9 | Antic caja 4 núm. 14 MS: Sant Mateu: Bernat de Bonastre, 1369-02-10. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1368 - 1369.
manid 2197 Caja 4, núm. 10 | Antic Caja 4, núm. 5; caja 3 núm. 15 MS: 1371 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1371.
manid 2199 Caja 4, núm. 11 | Antic Caja 4, núm. 16 MS: 1358 a quo. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs, promulgat 1371.
manid 2194 Caja 4, núm. 16 MS: 1403 a quo. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403.
manid 2797 caja 4-6 | Antic 2-11 MS: Montsó: Jacobi Conesa, 1363-03-08. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1362 - 1363.
manid 2811 Caja 5, núm. 12(1) | Antic Caja 5, núm. 49; 17 MS: València:, 1374-07-24. Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de corts, celebració 1373 - 1374.
manid 2812 Caja 5, núm. 12(2) | Antic Caja 5, núm. 47; 18 MS: València:, 1374-07-06. Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capitols de greuges del braç de ciutats e viles Reyals, promulgat 1374.
manid 2810 Caja 5, núm. 12(3) | Antic Caja 5, núm. 48; 19 MS: València:, 1374-07-06. Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capitols de greuges del braç de ciutats e viles Reyals, promulgat 1374.
manid 2195 Caja 5, núm. 13 | Antic Caja 5, núm. 20; caja 5 núm. 30; 31 MS: València: Ramon de Cumbis, 1403-09-28. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de la manera de guerrejar, promulgat 1403-09-24.
manid 2814 Caja 5, núm. [15] | Antic Caja 5, núm. 22; 50 MS: València: Ramon de Cumbis, 1403-09-28. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403.
manid 2793 Caja 5, núm. 16 | Antic Caja 5, núm. 23; 51 MS: València: Ramon de Cumbis, 1403-09-28. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1403.
manid 2193 Caja 5, núm. 17 | Antic Caja 5, núm. 24; 8 MS: València[?]: Ramon de Cumbis, 1407-08-30. Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sogorb-València), celebració 1407.
manid 2818 caja 5 núm. antiguo 25 | Antic 25; 38; P-I MS: 1419 [?]. Ferran I, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Tortosa-Montblanc), celebració 1414.
manid 2820 caja 6 núm. antiguo 4 MS: València[?]:, 1446 a quo. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
manid 2817 caja 6 núm. 23 | Antic 32; 2 MS: València: Pau Nicolai, 1419-09-16. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 2870 caja 7 antiguo 6 MS: València:, 1336 a quo. Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1329.
manid 2822 Caja 8, núm. 3 | Antic Caja 8, núm. antic 29 MS: València: Francesc d' Arinyó, 1418-03-22. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 2823 Caja 8, núm. 4 | Antic Caja 8, núm. antic 30 MS: València: Pere Ram, 1418-03-22. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 2825 Caja 8, núm. 7 | Antic 35; 34 MS: Sagunt:, 1428. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428.
manid 2191 Caja 8, núm. 22 | Antic 31; 28 MS: València:, 1418-04-08. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 2190 Caja 8, núm. 25 | Antic 36; 29 MS: Sagunt:, 1428-11-19. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428.
manid 2824 Caja 8, núm. 6 | Antic 34 MS: Sagunt:, 1428-12-09. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre), celebració 1428.
manid 2813 caja 8 antiguo 27 MS: València:, 1418-03-17. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 2808 caja 8 antiguo 28 MS: València: València: Escriptori del Convent de Sant Domènech, 1418-03-22. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 2800 caja 9 núm. 27 | Antic 40; 30 MS: València: Guillem Bernart de Brugada, 1446-07-01. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous, promulgat 1446.
manid 2801 caja 9 núm. 28 | Antic 44; 19 MS: Oriola: Felip Climent, 1488-07-31. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
manid 5067 Altre s/sign. MS: Desconegut, Llibre del Mustaçaf de la ciutat de València, escrit 1322 - 1371.
manid 2802 caja 9 núm. 29 | Antic 32; 45 MS: Montsó: Miquel Velázquez Climent, 1510-07-20. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 1105 Códices. Libros varios Códice 2 MS: València: Jaume Gisbert, per a València: Jurats, 1409 ca. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2697 Protocol Notarial Jaume Gimeno, 816 MS: València:, 1484. Desconegut, Lucidari, escrit 1400 - 1500.
manid 2204 Antic Caja 7, núm. 6 MS: 1401 - 1500. Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó… Furs de València, promulgat 1283.
manid 2192 sense identificar MS: 1418 a quo. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
copid 3165 Códices y libros varios 29/2 Ed.: València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
copid 1126 6 Ed.: València: Pedro Hagenbach, et al., 1493-09-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
Record Status Created 2004-01-07
Updated 2014-01-05