Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1337
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1904
Narcís de Sant Dionís. Compendi de les Constitucions de Catalunya
Language català
Date escrit 1413
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.II.12 | Antic iij.G.10
Copied Banyoles: Bartomeu Miquel, 1459 (ff. I-III i 1-78, primera part del volum)
1486 a quo - 1500 (ff. 118 al final, tercera part del volum)
Location in witness ff. I-IIIv + 1-74v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ I] Libre deles constitucions de Cathalunya appellat conpendi fet deles dites constitucions fet per lo honorable mjcer Narcis de sent dionjs dottor en leys Canonge de Barchinona
prol.: [C]8om les Constitucions generals de Cathalunya en lur primjtiua ordinacio sien stades … [ Iv] … Per ço que sapia sila rubrica enque vol trobar alguna Constitucio es situada en la primera part o en la segona. E axi dels altres
índex: Dela santa fe Catholica e de baptisme e que nengun no gos publicament disputar de aquella … [ 1] … Dels vsatges de Barchinona
tit.: libre primer del conpendi deles constitucions de Cathalunya dela santa fe Catholica e del baptisme e que negun no gos publicament disputar de aquella
pream.: [q]4ui de paganisme A la santa fe Catholica e de tenebres de ignorancia ala via de verjtat … Aço mateix conferma Lo Rey en Jachme .ij. en la .iij.a Cort de Barchinona
tit.: C.i.
text: [n]2Egu no deu rentar o retraure als dits conuersos … [ 73] … o de aquelles Ans romangueren enlur força e valor. Les coses damunt dites en alguna manera no constrastants. Data et publicata fuit hec Constitucio. Barchinona die Martis Terciadecima .Madij. Annj Millesimj Quadringentesimj. Tricesimj Secundi
tit.: Seguexen se los vsatges de barchinona segons orde del Alphabet
índex: [ 73ra] [A]Ntequem vsatici essent missi
colofó: Ihesus. Latus tibi \sit/ … Quj liber explicit iste Quj hoc opus scripsit Sibi jn paradiso locus sit Bartholomeus miquel est nomen eius Barchinonem scriptor et causiditus Scriptus fuit balneolis [f. 74vb] Jllumjnatus liber iste et ligatus pro [espai en blanc d'unes tres línies] Annj Milesimo cccc lviiij
Associated Texts als ff. 73r-74v es copia la taula dels texid 1322 Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Note les rúbriques estan anotades al marge, amb lletra més menuda, perquè les realitzés el rubricador en l'espai en blanc que se'ls destinava. El mateix copista, també als marges, afegeix comentaris que generalment relacionen el text de les constitucions amb el dels usatges
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28