Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1335
City and Library Barcelona Olim Arxiu Palau Requesens
Collection: Call number III
Copied Laurencius (BOOCT 1196), 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 281 (= 7 + 276)
Page Layout 2 columnes
Size pÓgina 295 Î 213 mm
Pictorial elements Caplletres: alternant blau i vermell
R˙briques en vermell
References (most recent first) Arxiu Miquel i Planas: reproducciˇ fotogrÓfica d'uns folis del ms. olim Palau Recasens III (Flor de la BÝblia) (2004)
Bohigas (1930-31), “El repertori de manuscrits catalans de la [Instituciˇ] Patxot. Missiˇ de ParÝs. Biblioteca Nacional (1926-1927)”, Estudis Universitaris Catalans 378-80
Casanovas (1906), “C˛decs de l'Arxiu del Palau”, Revista de Bibliografia Catalana 10-4
Note contÚ un seguit d'obres breus de carÓcter pietˇs. Manuscrit perdut, se'n conserva reproducciˇ a l'arxiu fotogrÓfic Miquel i Planas, ara a la Biblioteca de Catalunya

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1196
Location in volume ff. 1ra-62rb (fol. moderna)
ff. jra-lxiirb (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1804
Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de JaÚn. Llibre del bisbe de JaÚn
Desconegut. Llibre del bisbe de JaÚn
Language catalÓ
Date escrit 1430 - 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Aci comenša la exposišio dela flor dela biblja exposta per lo Reuerent bisbe dela Ciutat de Jaent
prol.: C6Om yo dit Religios e bisbe per la gracia de deu … [ 1va] … Senyor šo que yo son per la tua gracia ho son
tit.: Prjmo comenša lo libre present per demandes e absolušions de aquelles
text: C3Omenša lo libre e lo demanant o jnterrogant dju e demana al Maestre … [ 62rb] … lo qual per sa merše nos do deša la sua grašia e della la sua glorja. Amen
colofˇ: ffinito libro sit laus et gloria chisto. Laurencius vocatur quis scripsit bedicatur Amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1276
Location in volume ff. 62va-91vb (fol. moderna)
ff. lxijva-xcivb (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1861
Pseudo-Hieronymus. Escala per a pujar al cel
Language catalÓ
Date tradu´t 1301 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 62va] Aci comenša la scala quelo sant doctor mosenyer sent Jeronnj ordona e scriuj en la qual scala ha .xxx. graons segons que dauall es contengut
text: D5Ju sent pau que no pot esser que aquells quj viuen segons la carn puxen a deu plaure … [ 91vb] … e ab tots los Reuerents Ciutadans de paradis en la gloria celestial amen
colofˇ: ffinito libro sit laus et gloria christo amen
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1269
Location in volume ff. 92ra-113va (fol. moderna)
ff. xcijra-cxiiiva (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1857
Pseudo-Bonaventura. Exposiciˇ del Pare Nostre, l'Ave Maria i la Salve Regina
Language catalÓ
Date tradu´t 1395 a quo - 1406-04-15 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 92ra] Una deuota dontemplašo sobre la aue Maria
text: A5Ve maria gracia plena dominus tecum Molt dolš senyor quj est deu tot poderos pare molt piados creador e gouernador de tota creatura e meu … [ 113va] … verge maria seis en nostra ajuda Amen
colofˇ: ffinito libro sit laus et gloria chisto Amen
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8178
Location in volume ff. 113vb-115va (fol. moderna)
ff. cxiijvb-cxvva (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5649
Desconegut. Oraciˇ a la Verge Maria
Language catalÓ
Date tradu´t 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 113vb] Oracio ala Verge Maria
text: O4 Verge gloriosa benahuyrada mare de deu aduocada dels peccadors … [ 115va] … per tu elegit apossehir lo benahuyrat fill te e que yol puscha en gloria eternament contemplar. Amen
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8179
Location in volume ff. 115vb-116ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5650
Desconegut. Oraciˇ a tots els Óngels
Language catalÓ
Date tradu´t 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 115vb] Orašio atots los angels
text: O3 benahuyrats angels quj contemplats la magestat de deu … [ 116ra] … nom puscha fer peccar peršo que enbreu ab tu en gloria deu puscha loar e beneyr Amen
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8180
Location in volume f. 116ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5651
Desconegut. Oraciˇ a tots els sants de ParadÝs
Language catalÓ
Date tradu´t 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 116rb] Orašio atots los sants de paradis
text: O3 benahuyrats e gloriosos sants de paradis per aquella gracia que deus vos ha feta … [ 116rb] … en aquesta present vida gracia e amor sua e en la altra benahuyranša e eternal gloria amen
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8181
Location in volume f. 116rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5652
Desconegut. Oraciˇ a nostre Senyor DÚu
Language catalÓ
Date tradu´t 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 116rb] Orašio anostre senyor deu
text: O3 Senyor meu Jhesuchrist per aquella cara e dolša amor que en aquesta prsent vida mostrist ala verge gloriosa … [ 116vb] … quem dons en aquesta present vida gracia e amor tua e en laltre glorja amen
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8182
Location in volume f. 116vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5653
Desconegut. Oraciˇ a nostre Senyor DÚu
Language catalÓ
Date tradu´t 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 116vb] O3Racio faš atu senyor meu quj mj peccador jndigne … hi puxe profitar entro que ab tu puxa esser ajustat ab complida carjtat al Regne celestial amen
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 480
Location in volume ff. 117va-276 (fol. moderna)
ff. cxviijva- (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1386
Desconegut. Llibre de virtuts
Language catalÓ
Date tradu´t 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 117va] C6omenša lo libre de virtuts ab sposicio moral dela exida dels fills de Jsrael que faheren de Egipte com passaren perla mar roga e anaren per lo desert enuers la terra de promissio E de tots los capitols deius scrits parla lo dit libre prjmerament
Ýndex: Del passament quels fills de jsrael faheren per la mar roia e com los egipcians negaren en aquella e dela sposicio moral sobre aquesta mar roia … [ 118ra] … Capitol de lahor dela creu
tit.: Comenša lo libre damoretes
text: D4Ela exida dela terra de egipte e dela manera del desert vos trametem lo segon present Car vos hauets lo prjmeer
Note aquesta obra tÚ tres parts, la segona s'intitula “les floretes de la sancta scriptura” i la tercera “lo libre de amoretes”; no podem transcriure l'explicit per no estar conservat a les fotografies de la BdC
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-12-02