Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1335
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1904
Narcís de Sant Dionís. Compendi de les Constitucions de Catalunya
Language català
Date escrit 1413
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 832
Title(s) in volume Libre deles constitucions de Catalunya apellat compendi fet deles dites constitucions per lo hom micer narcis de sant dionis doctor en leys canonge de barchinona, f. 4r
Copied 1401 - 1500
1401 - 1600 (Guía BdC)
Location in witness ff. 4-78v
Title(s) in witness Libre deles constitucions de Catalunya apellat compendi fet deles dites constitucions per lo hom micer narcis de sant dionis doctor en leys canonge de barchinona, f. 4r
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 4] Libre deles cons[ti]tucions de Catalunya apellat compendi fet deles dites constitucions … per lo hom micer narcis de sant dionis doctor en leys canonge de barchinona
intr.: C2om les constitucions generals de Chatalunya [sic] en lur primativa ordinacio sien stades en diversos temps … [ 4v] … en que vol trobar alguna constitucio es situada en la primera part o en la segona e axi deles altres
rubr.: [ 5] Seguexanse les rubriques dela primera part del present libre
índex: De la sancta fe chatolica [sic] e del babtisme e que nagun no gos publicament disputar de aquella … [ 8v] … dels usatges de Barchinona
text: [ 9] Q2ui de paganisma a la sancta fe catolica e de tenebres de ignorancia a la uia de ueritat la qual … [ 78v] … pradimaticha del rey en Ferrando qui comença ferdinadus dei gratia etc. dilectis et fidelibus etc. Finito libro sit laus et gloria christo amen
Note Continua una petita oració en llatí
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28