Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1334
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 9
Title of volume cançoner | catala | del XVen segle ( al teixell)
Copied 1476 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 153 (= 1-153)
Collation 124-1 (ff. 1-23) 214 (ff. 24-37) 342 (ff. 38-77) 416-1 (ff. 78-92) 518 (ff. 93-110) 622 (ff. 111-32) 722-1 (ff. 133-53) (Risquete)
Page Layout 20 línies (f. 5)
Size pàgina 220 × 148 mm (f. 5)
caixa 144 × 84 mm
Hand semigòtica amb àstils de bastarda, meitat del s. XV (ff. 1r-23r i 38r-153v)
una altra mà, més propera a una cursiva catalana, força arrodonida, però amb perfils més fins de la mateixa època (ff. 24r-37v)
Watermark carro (semblant a Briquet 3528, Perpinyà: 1429 i 1432-37, Genova: 1429-33, Holanda: 1430-34, Pisa: 1431-48, Coblenz: 1432, Bruxelles: 1432, Forcalquier: 1433, Anvers: 1434, Palermo: 1442, Lucca: 1444-52, Udine: 1447, Treviso: 1448, Provence: 1448-52, Genève: 1449, Pignerol: 1451, Barcelona: 1451, Montpeller: 1452, Catania: 1453, Fabriano: 1442, Bois-le-Duc: 1432, Napoli: 1439;)
muntanya de tres cims amb creu
muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu (Briquet 11881, Vicence: 1543)
Pictorial elements Caplletres: de fins a deu unitats de pauta per a inicials de poema, ombrejades imitant relleu, semblants, tot i que més senzilles, a les de Salamanca, Biblioteca Universitària, 2653, al llarg del quadern primer. Algunes caplletres en llapis, sense cap ús del color
Other features Justificació: formada per quatre línies paral·leles als marges, sense pretendre que encaixin un nombre determinat d'estrofes per pàgina
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Condition al volum s'han perdut nombrosos folis, en particular al començament i a la fi de cada quadern; hi ha taques d'humitat al primer foli i als marges dels folis següents; exemplar força fet malbé per les cantonades, en particular al primer, tercer i darrer dels quaderns. L’ordre actual dels quaderns és incorrecte: la correspondència exacta entre els núm. 28-52 + 82-85 i els núm. 45-74 de A = J ens garanteixen que els actuals quaderns 3 i 7 s'han de succeir immediatament, sense interrupcions; segurament, l'actual quadern 2 ha conservat el seu lloc original, car comença allí la sèrie de poemes religiosos (núm. 20-24) continuats després als núm. 25-26, ja al quadern 3, que trobem en aquest mateix ordre a A. Els quaderns cinquè i sisè, que contenen el principi i el final del “Conhort” de Francesc Ferrer (amb una llacuna entre els dos) estan en la seva posició correcta
Binding moderna, en pergamí, de la Biblioteca de Catalunya. Segons la descripció del Catàleg, el manuscrit arribà en forma de quaderns sense relligadura; el mal estat del primer foli indica que va romandre força temps en aquestes condicions
History of volume Adquirit 1908
Previous owners (oldest first) M. d' Amat
Josep de Vega i Sentmanat, erudit
Marià Aguiló i Fuster, poeta
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans 1908-07
Associated persons Relligador Miquel Rius, relligador (1913 a quo)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (2009-14)
Tractat a: Beltran i Pepió (2006), Poesia, escriptura i societat. Els camins de March 172-4
Tractat a: Rodríguez Risquete (2003), “Vida y obra de Pere Torroella [tesi]”, lxxxi-lxxxiv
Descrit per: Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:29-60
Tractat a: Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 158
Tractat a: Aramon i Serra (1962-63), “De gran dolor cruzel ab mortal pena. Assaig d'edició crítica”, Homenaje a Johannes Vincke para el 11 de mayo de 1962
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia , n. L
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1914), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 70-80
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 106-12 , n. L
Facsímil: March et al. (1912-14), Les Obres d'Auzias March 1:50 , n. L
Tractat a: Milà i Fontanals (1878), Poètes lyriques catalans , n. C
Note Malgrat el seu títol, no està relacionat amb els Mss. 7 i 8 de la Biblioteca de Catalunya. Conté 103 composicions, la major part de poetes catalans del segle XV, incloses 22 obres d'Ausiàs March.
Internet http://www.cervantesvirtual.com/obra/canconer-catala-ms-9/ vist 2017-05-17
http://cataleg.bnc.cat/record=b2621301~S13*cat catàleg vist 2017-05-17
http://mdc.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/manuscritBC/id/272175 reproducció digital vist 2017-05-17

Internal Description
Number of texts in volume: 125
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 468
Location in volume ff. 1-153v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1377
Col·lectiu. Cançoner Vega-Aguiló (III)
Language català
Date compilat 1390 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Jhesus
rubr.: Mossen .P. march
text: JOm marauell / com nos ve quj huylls ha | E cel qujs ou / per que no vol entendre … [ 153v] … Totes virtuts / e seny dela persona | Son desigats / en seruitut del acte
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2498
Location in volume ff. 1-2v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3808
Pere March. Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Jhesus
rubr.: Mossen .P. march
text: JOm marauell / com nos ve quj huylls ha … [ 2v] … Quen tot be far / me do gran fortalesa
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”; al marge inferior del f. 1 s'ha copiat: “Senyor, falleix qui trop streny la ma al reujdor a qui la degra stendra E puja cell a qui degra dexendre”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3779
Location in volume ff. 2v-4
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3802
Pere March. Al punt c·om naix comensa de morir
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2v] Mossen .P. march
text: AL punt com naix / comense de morir … [ 4] … E sens ergull / lo be que breument passa
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note la penúltima estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3782
Location in volume ff. 4v-5v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3805
Pere March. Cest qui ço fay d'on li deu seguir dan
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4v] Mossen .P. march
text: CEst quj ço fay / don li deu segujr dan … [ 5v] … Ffay mal trencar / ay tal rey homanatge
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3788
Location in volume ff. 5v-6v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4293
Jaume March. Quan eu cossir en los fets mundanals
Language català
Date escrit 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 5v] Mossen Jachme march cobles de fortuna
text: QVant heu cossir / en los fets mundanals … [ 6v] … Ques gauig sens fi / e complida riquesa
Poetic Stanza 3 x 10, 2 x 4
Note cadascuna de les dues darreres estrofes va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3808
Location in volume ff. 6v-7v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3465
Blai Seselles. Dona gentil e d'accellent natura
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6v] Blay cesolles
text: DOna gentils / e dexcellen natura … [ 7v] … Y autra non port / dins mos senys figurada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3817
Location in volume ff. 7v-8v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3452
Jordi de Sant Jordi. En mal poders, enqueres en mal loch
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 7v] Mossen Jordj de sant Jordj
text: EN mal poders / enqueres en mal loch … [ 8v] … E cell vos pert / qujus vol tostemps segujr
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3821
Location in volume ff. 9-13
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3458
Jordi de Sant Jordi. Enuig, enemich de jovent
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 9] Los anuigs de mossen Jordj
text: ANuig enemich de Jouent … [ 13] … Sa volentats lay on senclin
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 19, 1 x 20, 1 x 18, 3 x 19, 1 x 18, 1 x 19
Note manca el v. 60 de l'edició; a la segona estrofa hi ha un vers interpolat (“Com dela mort”), just després del v. 50
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3825
Location in volume ff. 13-14
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3212
Pere Despuig, Cavaller. Pus que bondats ne·ç abtesa
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13] Mossen .P. dezpuig caualler
text: Pus que bontats nez abtesa … [ 14] … E pel mon cridar fauor
Poetic Stanza 1 x 4, 5 x 8
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 7120
Location in volume ff. 14-15v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3891
Ausiàs March, Cavaller. Molt he tardat en descobrir ma falta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 14] Mossen Auzias march
text: MOlt he tardat / en descobrir ma falta … [ 15v] … Ma voluntat / fahent damor seruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7121
Location in volume ff. 16-18
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3391
Pastrana. A vós, mon cor, me cové descobrir
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16] Pastrana
text: A Vos mon cor / me coue descobrir … [ 18] … Dar mets le joy / que tots amans ha cura
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note a partir de la segona estrofa i fins a la penúltima, alternen les rúbriques “Lo cor” i “Lo cors”. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7122
Location in volume ff. 18v-19v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3511
Pere Tresfort. Gran carech han huy tuyt l'om de paratge
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 18v] Tresfort notarj
text: GRan carrech han / huy tuyt lom deparatge … [ 19v] … Mas quels perdon / com fech adimas layre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7123
Location in volume ff. 19v-20v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4502
Pere Joan de Masdovelles. Dona d'onor qui viure vol honesta
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 19v] .P. Johan de masdouelles
text: Dona donor / quj viure vol honesta … [ 20v] … Mare de deu / les vullats conseruar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada ab endressa”
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7124
Location in volume f. 20v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4507
Pere Joan de Masdovelles. Tot ignorant se pense molt saber
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 20v] Cobla segons la qualitat dun fat grosser quj pensa molt saber lo qual no vull dir feta per lo dit Pere johan
text: Tot ignorant / se pense molt saber … Si hou parlar / lo sentit lo repren
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 7125
Location in volume f. 21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4503
Pere Joan de Masdovelles. L'ome d'onor qui trenque sa peraula
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21] Cobla sparsa per vn home donor quj ha perduda la vergonya feta per lo dit .P. Johan
text: Lome donor / quj trenque sa paraula … Mon car cosi / queus par dest mercader
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 7126
Location in volume ff. 21-22
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4506
Pere Joan de Masdovelles. Temps és stat que m'anàveu pastar
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21] Maldit fet per lo dit .P. johan
text: TTemps [sic] es stat / quem anaueu pescar … [ 22] … Jnfern prech deu / sia vostre repos
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 7127
Location in volume ff. 22-23
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4504
Pere Joan de Masdovelles. Liurada·us sou a mi no per amor
Language català
Date escrit 1460 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 22] Altre maldit fet per lo dit .P. johan en la setmana sancta
text: Liuradeus sou / amj no per amor … [ 23] … Tan malay veu / nous podeu castigar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 7128
Location in volume f. 23v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3261
Joan Fogassot. Si bé mo·m sent en res lo foch d'amor
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1475 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23v] Johan fogassot
text: Si be nom sent / en res lo foch damor … E no sentiu / son stil ne calor
Condition fragment
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note vv. 1-20 de l'edició de Gómez
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 7129
Location in volume ff. 24-31
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4347
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Be saps, Amor, que volentat avia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 24] Debat fet per mossen Johan berenguer de masdouelles altercant ab amor
text: Be sabs amor / que voluntat hauia … [ 31] … Ez al derrer / los port a trebucança
Poetic Stanza 30 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada de Masdouelles” i “Tornada de Amor”; a sota de les octaves alternen els rùbriques “Masdouelles” i “Amor”
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 7130
Location in volume ff. 31v-32v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3604
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. A vós, qui sou de complida ballesa
Language català
Date escrit 1451-04-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 31v] Mossen Johan berenguer de masdouelles obra feta per dona Elienor de Cardona Marquesa doristany / e en los caps dels bordons deles primeres / iiij / cobles es son nom o titol designat
text: A uos quj sou / de complida ballesa … [ 32v] … Lo Regne tot / portogal e Castella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 7131
Location in volume ff. 32v-33v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4499
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Vos sou sens par Verje, dona polida
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 32v] Obra de nostra dona capcaudada e marida feta per mossen Johan berenguer de masdouelles caualler
text: Vos sou sens par / verge dona polida … [ 33v] … Visit me donchs / o feu quens ho cometa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 7132
Location in volume ff. 34-35v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4339
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ans Déu creas enjelical natura
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 34] Lo dit mossen Johan berenguer de masdouelles
text: Ans deu crehas / angelical natura … [ 35v] … E serem sans / sin sou vos pregadora
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Andressa anostra dona”
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 7133
Location in volume f. 35v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4444
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Poderos Déu ez hom incomprensible
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35v] Cobla sparça ffeta per lo dit masdouelles
text: Poderos deu / ez hom jncomprensible … E ço tot fel / ab veritat decora
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 7134
Location in volume ff. 35v-36v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4333
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Alguns han dit e volgut sostenir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35v] Lo dit mas douelles
text: Alguns han dit / e volgut sostenir … [ 36v] … Als peccadors / quj van contrell errant
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 7135
Location in volume f. 37r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4416
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mon Creador, incompres dreturer
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 37] Obra feta per lo dit mossen Johan berenguer de masdouelles Sobre los Sinch senys corporals
text: Mon creador / Jncompres dreturer … [ 37v] … Si bem es cert / mon vil cors nou mereix
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 37-52 de l'edició d'Aramon
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 7136
Location in volume f. 38r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4433
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Per gran rao, Verga dona, digist
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 38] Menyspresa dius / la vil gent argullosa … [ 38v] … Vn deu tot sol / persones tres ensemps
Condition acèfal
Poetic Stanza 1 x 6, 4 x 8
Note manquen els vv. 1-42 de l'edició de Valls
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 7137
Location in volume ff. 39-43
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4412
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Merce de mí ajes, mon sol Senyor
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 39] Lo dit mossen Johan berenguer de masdouelles
text: Merce de mj / hages mon sol senyor … [ 43] … Al teu loc sant / trasts singulars e bells
Poetic Stanza 20 x 8
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 7138
Location in volume ff. 43v-44v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4365
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Dins un gran prat, a totes parts e cayre
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43v] Lo dit mossen Johan berenguer de masdouelles
text: Dins vn gran prat / atotes parts e cayre … [ 44v] … Deu quant se mes / dins la vostra clausura
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 6
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 7139
Location in volume ff. 45-46
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4446
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus dau raho a mi, de mal perlar
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45] Maldit fet per lo dit masdouelles
text: Pus dau raho / amj de mal perlar … [ 46] … Queus ha lagent / molt per donabatuda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 7140
Location in volume ff. 46-47
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4344
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ara conech sso que no conexia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46] Altre maldit fet per lo dit masdouelles
text: Ara conech / ço que no conexia … [ 47] … De no tenir / la fe per vos donada
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 7141
Location in volume ff. 47v-48v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4380
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Anuig mostrau aver que·us vulla bé
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47v] Lo dit masdouellas
text: Anuig mostrau / hauer queus vulla be … [ 48v] … Dare de vos / queus nauran alleuar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 7142
Location in volume ff. 48v-49v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4435
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. ¨Per que·m digues que, sens vostre voler
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48v] Lo dit masdouelles
text: Per quem digues / que sens vostre voler … [ 49v] … Car may nom fos / bona leyal ne pura
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i última van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 7143
Location in volume ff. 49v-51
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4493
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Un jorn, mirant, axi com ffer solia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 49v] Complants per departiments Lo dit masdouelles
text: Vn jorn mjrant / axi com fer solia … [ 51] … Beu sabeu vos / hi persona quescuna
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 7144
Location in volume ff. 51-52
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4350
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Sert es a tots c'amor es cosa pura
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 51] Loament / Lo dit masdouelles
text: Cert es atots / quamor es cosa pura … [ 52] … Queu hagut ne / ab voluntat honesta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 7145
Location in volume ff. 52v-53v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4471
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Si prest no·m val vostre gran gentilesa
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 52v] Lo dit Masdouellas
text: Si prest nom val / vostra gran gentilesa … [ 53v] … Vn poch vers ell / dant lj dolça pastura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 7146
Location in volume ff. 53v-54
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4451
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus per amar he de morir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53v] Lo dit Masdouelles
text: Pus per amar he de morir … [ 54] … Null ben vosen poria dir
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 7147
Location in volume ff. 54v-55v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4398
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ja que lo temps no·s vuy tal com solia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54v] Lo dit masdouelles
text: Ja que lo temps / nos vuy tal com solia … [ 55v] … Com axil vull / mas quem do de sa molta
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 7, 4 x 8, 1 x 4
Note manca el v. 8 de l'edició d'Aramon i Serra. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 7148
Location in volume ff. 55v-56v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4374
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. En loch molt alt de terra plana mir
Language català [?]
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 55v] Lo dit masdouelles
text: En loch molt alt / de terra plana mjr … [ 56v] … Ab tot men fas / axicom ven ector
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 7149
Location in volume ff. 56v-57v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4396
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Yeu vull e·z am la plus bella que·s mir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 56v] Lo dit Masdouellas
text: Jo vull hi am / la pus bella ques mir … [ 57v] … Donchs feu me be / per vostra cortesia
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 7150
Location in volume ff. 58-59
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4383
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Eras, pus ssuy ssi fort anamorats
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 58] Lo dit Masdouelles
text: Ara pus son / si fort enamorats … [ 59] … Null altre gents / donar nol me poria
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 7151
Location in volume ff. 59-60
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4426
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. No crech prengues ab major pacciença
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 59] Lo dit Masdouelles
text: No crech prengues / ab maior paciença … [ 60] … Gracies grans / sibe may me descalda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 7152
Location in volume ff. 60-61v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4358
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. De vos, Amor, no pusch ges null be dir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 60] Lo dit Masdouelles
text: Deuos amor / no pusch negun be dir … [ 61v] … Raheu lon prim / per quen mils lallegischa
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i última van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça als mantenidors”
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 7153
Location in volume ff. 61v-62v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4379
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Anuig me te insesantment llunyat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61v] Lo dit Masdouelles caualler
text: Amor me te / jncessantment lunyat … [ 62v] … Mos vlls el cor / e vos quim feu lesquiu
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i última van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 7154
Location in volume ff. 62v-63v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4449
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 62v] Lo dit masdouelles
text: Pus nom feu be / nj fer nol me voleu … [ 63v] … Passar nol pusch / mes nj fer nos poria
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 7155
Location in volume ff. 64-65
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4352
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Ço que no vol ma dispossissio
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 64] Lo dit Masdouelles
text: So que no vol / madisposicio … [ 65] … Dels enemjchs / qujm leuen tot solas
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 7156
Location in volume ff. 65v-66v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3293
Francesc Martí Gralla. Mossen Johan: seguons hopenio
Language català
Date escrit 1420 [?] - 1440 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 65v] Resposta feta ala prop dita obra per mossen Marti gralla
text: Mossen Johan / segons opinjo … [ 66v] … Quellaus dira / senyor gonyada mas
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 7157
Location in volume ff. 67-68v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4424
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Mossen Francesch: lo nohibbl'egullo
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 67] Lo dit masdouelles resposta
text: Mossen ffrancesch / lo nohiblegullo … [ 68v] … Com dolçament / amor nos mes son las
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 7158
Location in volume ff. 68v-70
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4363
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Despuyxs partim de la bona ciutat
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 68v] Lo dit Masdouelles
text: Despuys partim / dela bona ciutat … [ 70] … Lo dilluns sant / passat derrerament
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 7159
Location in volume ff. 70v-71v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4364
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Destretz d'amor, ab cuytat enament
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 70v] Lo dit Masdouelles
text: Drestret damor / ab cuytat anament … [ 71v] … O aldemenys / fauorable cullir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 7160
Location in volume ff. 71v-72v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4452
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus que sebi qu'e vostra senyoria
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 71v] Lo dit Masdouelles
text: Pusque sabi / que vostra senyoria … [ 72v] … James leguj / nel poguj menys hauer
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 7161
Location in volume ff. 72v-73v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4454
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Pus vey que·us plau per vos vaga rodan
Language català [?]
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 72v] Lo dit Masdouelles
text: Pus veig queus plau / per vos vage rodan … [ 73v] … Mas permeteu / vos prech demor com sull
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 7162
Location in volume ff. 74-75
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4480
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Tant ay ssofert, que plus avant ssofrir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74] Lo dit Masdouelles
text: Tant he soffert / que pus auant sofrir … [ 75] … Quexiu trop jo / en ma bonescriptura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 7163
Location in volume ff. 75-76
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4417
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Morir me cuyt de dol e gran faunia
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 75] Lo dit Masdouelles
text: Morir me cuyt / de dol e fellonia … [ 76] … Em donareu / per mon pler qualque buscha
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 7164
Location in volume ff. 76v-77v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4467
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Si james pusch del tot aconseguir
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 76v] Lo dit Masdouelles
text: Si james pusch / del tot aconseguir … [ 77v] … Car en lo mon / vuy tant no desig res
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 7165
Location in volume f. 77v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4457
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Quan me ssove d'aquell jorn que parti
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 77v] Lo dit mossen Masdouelles
text: Quant me soue / daquell jorn que parti … Dequj sabeu / parti vltra mon grat
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 8
Note manquen els vv. 9-44 de l'edició d'Aramon i Serra
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 7166
Location in volume f. 78
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5410
Vilagut. Vostre perlar no sie scàs
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 78] Vostre parlar no sie scas … Tal sanjtat com sperau
Condition acèfal
Poetic Stanza 1 x 6, 1 x 8, 1 x 4
Note testimoni únic. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 7167
Location in volume ff. 78v-79
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3509
Guillem Tinter. Per lo just do que demanau
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 78v] Resposta den Guillem tinter
text: Per lo just do que demanau … [ 79] … Desliurara per quj pregau
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 7168
Location in volume ff. 79-80
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3295
Guàrdia. Mossènyer meu, per conseguir
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 79] Guardia
text: Mossenyer meu per consegujr … [ 80] … Una ora al jorn laue maria
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 7169
Location in volume f. 80r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3253
Joan Fogassot. Fins ací m'eveu mostrada
Language català
Date escrit 1450 ca. - 1480 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 80] Johan fogaçot
text: Ffins aci me veu mostrada … [ 80v] … Car que [sic] fassa nous agrada
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note el darrer vers hauria de començar “Car res que…”. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 7170
Location in volume f. 81
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4230
Desconegut. Senyora, pus pietat
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 81] Senyora pus pietat … E amar vos he sens fi
Poetic Stanza 1 x 3, 2 x 7, 1 x 3
Note no hi ha cap espai que separi la darrera cobla de la composició següent
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 7171
Location in volume f. 81r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4218
Desconegut. Pus mon cor hage rescatat
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 81] Pus mon cor hage rescatat … [ 81v] … Atant star empresonat
Poetic Stanza 1 x 2, 2 x 4, 1 x 2
Note no hi ha cap espai que separi aquesta composicio de l'anterior. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 7172
Location in volume ff. 82-96v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1555
Francesc Ferrer. O, bé·s despit e gran dolor
Language català
Date escrit 1425 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 82] Lo Conort de Ffrancesch Ferrer
text: Obes despit e gran dolor | Hoir parlar amolts damor … [ 96v] … Esta vida esser bona | Dir tostemps mal de mala dona | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 686 vv.
Note una llacuna, entre els ff. 92-93, ha provocat la pèrdua dels vv. 510-553 de l'edició d'Auferil
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 7173
Location in volume f. 85v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3565
Berenguer de Vilaregut. A Dieu prey me fira l'am
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 85v] Mossen berenguer de vilaragut
text: Adieu prey me fira lam … Axils ne pren verament
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 7174
Location in volume f. 86r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3340
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Trasit m'avets, dona desconaxent
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 86] Mossen Proxida
text: Trasit mauets / dona desconaxent … [ 86v] … Queus hay portat / sens far vos nulla falla
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 7175
Location in volume f. 87
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5371
Jaume Escrivà. Amor, Amor, quisvulla us don lausor
Language català
Date escrit 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 87] Mossen Jacme scriua
text: Amor amor / quis vullaus do lausor … E per foll tinch / quius vol serujr
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 7176
Location in volume f. 88
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1906
Jordi de Sant Jordi. Pus que tan be sabetz de cambiar
Language català
Date escrit 1401 - 1424
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 88] Mossen Jordj
text: Pus tan be / sabets de cambiar … Ab mos florjns / de pes ben coneguts
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 7177
Location in volume ff. 88v-89
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3437
Joan Roís de Corella i Llançol de Romaní, 2n. Comte de Concentaina. Gens no cregau que la vostr·onor
Language català
Date escrit 1484 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 88v] Mossen Corella
text: Gens no cregau / que la vostronor … [ 89] … Quel pudent corp / feu cenar desparuer
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 7178
Location in volume f. 89v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3393
Pere IV de Queralt i de Pinós, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt. Sens pus tardar me ve de vos partir
Language català
Date escrit 1407 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89v] Mossen .P. de queralt
text: Sis pogues fer / que tot quant ne hagut … Pus de tal drap / me fes semblant rebasta
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 7179
Location in volume f. 90v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3031
Joan Basset. Per gran raysó, cruel dona malvada
Language català
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 90v] Ffrare baçet
text: Per gran rayso / cruel dona maluada … Vostre cors fals / al diablels coman
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 7180
Location in volume f. 91r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4734
Bernat de Palaol. Cercats d'huymay, ja·n siatz belha y proz
Language català [?]
Date escrit 1386 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 91] Lo mercader mallorquj
text: Cercats duymay / ja siats bella e pros … [ 91v] … Etindrencar / samor que xis coue
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 10
Note aquest fragment es correspon als vv. 1-8 de l'edició d'Archer et al., però ocupa 10 línies d'escriptura; com que aquest testimoni forma part del Conhort, hem optat per respectar el número de versos tal com apareix en aquesta extensa obra, de Francesc Ferrer
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 7182
Location in volume f. 93v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3201
Francesc Centelles. Donosa sou, bella, sens gens offana
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 93v] Mossen Sentelles
text: Donosa sou / bella sens gens doffana … Ques liure tots / quj volen sa desferra
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 7183
Location in volume f. 94r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3160
Pau de Bellviure. Per fembre fo Salamó enganat
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 94] Pau de bell viure
text: Per fembre fo / salamo enganat … [ 94v] … No esmayar / tenjr tal companyia
Poetic Stanza 1 x 9
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 7184
Location in volume ff. 97-98v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1248
Desconegut. De gran dolor cruzel ab mortal pena
Language català [?]
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 97] De gran dolor / cruzel ab mortal pena … [ 98v] … Enclinal cap / e larma ret al payre
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
References (most recent first) Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa , n. C
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 7185
Location in volume ff. 99-102v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4554
Pere de Torroella. Qui volrà veur'un pobre'stat
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 99] Lay de Pere torroella
text: [Q]uj volra veurem pobre stat | Dun pus leyal anemorat … [ 102v] … Si muyr dihent deu lj perdo | Lans vn suspir | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 191 vv.
Note manca el v. 103
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 7186
Location in volume f. 103r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3567
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Comens de cas m'aporta pensament
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 103] De luis de vilarasa les sinch balades
text: Comens de cars / ma porta pensament … [ 103v] … Perque mesforç / atots jorns mils amar
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 7187
Location in volume ff. 103v-104
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3570
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Sobres d'amor m'a tret de libertat
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 103v] La segona
text: Sobres damor / ma tret de libertat … [ 104] … Mas quj pot dir / que mon voler no creu
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 7188
Location in volume f. 104r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3568
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. No's pus amor sino ço que jo sent
Language català
Date escrit 1410 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 104] La Terça
text: Nos pus amor / sino ço que yo sent … [ 104v] … Pens entot lals / de que no gos parlar
Poetic Stanza 3 x 9
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 7189
Location in volume ff. 104v-105
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3569
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 104v] La Quarta
text: Si com lo flach / quin bregua nos stat … [ 105] … li parle dals / e call me de mon cars
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 7190
Location in volume ff. 105v-106
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3566
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Com l'om posat en l'estrem de la mort
Language català
Date escrit 1410 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 105v] La Quinta
text: Com lo posat / en lestrem dela mort … [ 106] … Pus so content / damar tan bellaymja | etch.
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 7191
Location in volume ff. 106-107v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3941
Ausiàs March, Cavaller. Si com rictat no porta bens ab si
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 106] Mossen Auzias march
text: Si com rictat / no porte bens ab si … [ 107v] … Layga corrent / amunt se puga stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 7192
Location in volume f. 108r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4555
Pere de Torroella. Si volreu enamorats
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 108] .P. torroella
text: Si volreu enamorats | Cobrar damor alegria … [ 108v] … Repartir mas voluntats | Si be conech ques follia
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8
Specific witness ID no. 82 BITECA cnum 7193
Location in volume ff. 108v-109v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3580
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Tant jo no pens que ja no puch entendre
Language català
Date escrit 1408 [?] - 1428 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 108v] Luis de vila rasa obra vnissonant
text: Tant yo no pens / que ya no puch entendre … [ 109v] … Mes ya duymes / leixar no sen poria
Poetic Stanza 4 x 8, 2 x 4
Note la penúltima estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 83 BITECA cnum 7194
Location in volume ff. 109v-111v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4540
Pere de Torroella. Enamorats, los qui per ben amar
Language català
Date escrit 1435 [?] - 1458 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 109v] Pere torroella ma feta
text: Enamorats / los quj per ben amar … [ 111v] … De mon voler / quonestat no reproua
Poetic Stanza 5 x 17, 1 x 9
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 84 BITECA cnum 7195
Location in volume ff. 111v-112v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3454
Jordi de Sant Jordi. Enyorament, enuig, dol e desir
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 111v] Mossen Jordj caualler
text: [E]nyorament / anuig dol e desir … [ 112v] … Trous haia vist / nom haura benuolença
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note cadascuna de les dues darreres estrofes va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 85 BITECA cnum 7196
Location in volume ff. 112v-113v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3448
Jordi de Sant Jordi. Sovint sospir, dona, per vos, de luny
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 112v] Comjat de mossen Jordj caualler
text: [S]ouint sospir / dona per vos de luny … [ 113v] … Sieu part lamor / cay jus mon cor asisa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 86 BITECA cnum 7197
Location in volume f. 114r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3449
Jordi de Sant Jordi. D'aver lo nom e lo dret tall d'aymia
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 114] Mossen Jordj caualler
text: dauer lo nom / e lo dret tall daymja … [ 114v] … Ay si per vos / ley queu ham sen mellura
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i última van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Retornada”
Specific witness ID no. 87 BITECA cnum 7198
Location in volume f. 115-116
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3451
Jordi de Sant Jordi. Ara hojats, dompnas, que·us fau sauber
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 115] Mossen Jordj caualler
text: [A]ra hoiats / dompnas queus fau sauber … [ 116] … Perqueus say poch / segona ne parella
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note cadascuna de les dues darreres estrofes va preceda de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 88 BITECA cnum 7199
Location in volume ff. 116-117
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3393
Pere IV de Queralt i de Pinós, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt. Sens pus tardar me ve de vos partir
Language català
Date escrit 1407 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 116] Mossen .P. de queralt caualler
text: [S]ens pus tardar / me ue de vos partir … [ 117] … Eno trobets / quius aport ben volença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 89 BITECA cnum 7200
Location in volume f. 117r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3572
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. L'enuig és meu e vostre·l dan
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 117] Vilarasa
text: [L]enuig es meu / e vostrel dan … [ 117v] … Deço quanats / ara burlan
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 90 BITECA cnum 7201
Location in volume ff. 117v-118v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3841
Ausiàs March, Cavaller. Axí com cell qui·n lo somni·s delita
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 117v] Mossen Aucias march
text: Axi com cell / qujn lo sompnjs delita … [ 118v] … E creure poch / si lenueyos consella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 91 BITECA cnum 7202
Location in volume f. 119r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3916
Ausiàs March, Cavaller. Pren m'enaxí com al patró qu'en platga
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 119] Mossen Auzias march
text: [A]tressim pren / com al patro qujn plaia … [ 119v] … Sino daquell / quj moltamor me costa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 92 BITECA cnum 7203
Location in volume ff. 121-122
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3457
Jordi de Sant Jordi. Tots jorns aprench e desaprench ensemps
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 121] Mossen Jordj de sent Jordj
text: [T]ots Jorns aprech [sic] / e desaprench en semps … [ 122] … Traure porets / del auol cas dretura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 93 BITECA cnum 7204
Location in volume ff. 122v-123
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3194
Ramon de Cardona. Lo vostr'esguart encès l'eutrir greu flama
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 122v] Ramon de cardona preuera
text: Lo vostresguart / ences lautrir greu flama … [ 123] … Que mon serujr / a uos torn en plaser
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 94 BITECA cnum 7205
Location in volume ff. 123v-125
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3193
Ramon de Cardona. Amant amor, d'amor suy ben amats
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 123v] Ramon de cardona preuera
text: [A]mant amor / damor suy ben amats … [ 125] … Com vos fech deus / resplendens mays que vorj
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 95 BITECA cnum 7206
Location in volume ff. 125-126v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3466
Blai Seselles. Per a tostemps hay cremat l'inventari
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 125] Deseximent e comiat damor fet per blay de seselles
text: Per atots temps / hay cremat ljnuentarj … [ 126v] … Quen vos serujr / amar torn salutarj
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 96 BITECA cnum 7207
Location in volume ff. 126v-127v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3159
Pau de Bellviure. Dompna gentil, vos m'enculpats a tort
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 126v] Pau de bellviure
text: Dompna gentil / vos menculpats atort … [ 127v] … No mengen los / nel volen lexar roure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 97 BITECA cnum 7208
Location in volume ff. 127v-128v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3445
Jordi de Sant Jordi. Ajustat vey d'amor tot lo poder
Language català
Date escrit 1420 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 127v] Lo Setge damor fet per mossen Jordj
text: [A]iustat vey / damor tot lo poder … [ 128v] … Ffins com es morts / quen algun temps se renda
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 98 BITECA cnum 7209
Location in volume ff. 128v-129
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3446
Jordi de Sant Jordi. Tant es li mals que·m fayts soffrir
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 128v] Escondit fet per mossen Jordj
text: Tant son limals / quem fay sofrir … [ 129] … Eus vull amar ses defallir
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 99 BITECA cnum 7210
Location in volume f. 129v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4294
Jaume March. Sus en lo mig de la costa
Language català
Date escrit 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129v] Cobla equjuocada feta per mossen Jacme march a mossen Pe march
text: Sus en lo mig duna costa … Ne qujn senyal fay encosta
Poetic Stanza 1 x 10, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 100 BITECA cnum 7211
Location in volume ff. 129v-130
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3803
Pere March. Blanxa y bella n'és la costa
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129v] Resposta feta per mossen Pere march a mossen Jacme march
text: Blanxay bella nes la costa … [ 130] … Quj creix quant hom loy acosta
Poetic Stanza 1 x 10, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreca”
Specific witness ID no. 101 BITECA cnum 7212
Location in volume ff. 130-131
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3453
Jordi de Sant Jordi. Un cors gentil m'a tant enamorat
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 130] Mossen Jordj
text: Un cors gentil / ma tant enamorat … [ 131] … Quen breu de temps / me faran dural vas
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Altra Tornada”
Specific witness ID no. 102 BITECA cnum 7213
Location in volume ff. 131-132
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3456
Jordi de Sant Jordi. Deserts d'amichs, de bens e de senyor
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 131] Mossen Jordj
text: Desert damichs / de bens ede senyor … [ 132] … May defalli / alquj fos desa banda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 103 BITECA cnum 7214
Location in volume f. 132r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3460
Bernat Serra. Pus so destret no·m tenguats a follia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 132] Mossen Bernat serra
text: Pus soy destrets / nom renyats a follia … [ 132v] … Ffech sembrar gra / prop lamar quel reblia
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8
Note manquen els vv. 33-44 de l'edició de Riquer
Specific witness ID no. 104 BITECA cnum 7215
Location in volume ff. 133-134
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4381
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Anuig trop gran en la festa que feu
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 133] Lo dit Masdouelles
text: Anuig trop gran / en la festa que feu … [ 134] … Car si nou feu / per dona nous tindria
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 105 BITECA cnum 7216
Location in volume ff. 134-135
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4438
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Perdut he pler, deport, solas he riure
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 134] Lo dit mossen Masdouelles
text: Perdut he pler / deport solas e riure … [ 135] … E sens vos gens / de res no se contenta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 106 BITECA cnum 7217
Location in volume ff. 135-136
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4414
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Molt vos sou tart, dona, reguoneguda
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 135] Lo dit mossen Masdouelles e foren fetes per vna dona quj jaquia son enamorat e volies retraure
text: Molt vos sou tart / dona reqoneguda [sic] … [ 136] … Com fos amj / lo jorn dela ujnença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 107 BITECA cnum 7218
Location in volume ff. 136v-137v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4498
Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç. Vós no sentiu ço que sentir deuria
Language català
Date escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 136v] Lo dit mossen Masdouelles
text: Vos no sentiu / ço que sentjr deuria … [ 137v] … Ni vull perço / james me fassau festa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 108 BITECA cnum 7219
Location in volume ff. 137v-138
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3847
Ausiàs March, Cavaller. Alt e amor, d'on gran desig s'engendra
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 137v] Mossen Auzias march
text: Per moltamor / don gran desig sengendra … [ 138] … Cella per que / amor es desegual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 109 BITECA cnum 7220
Location in volume ff. 138-139
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3952
Ausiàs March, Cavaller. Tant he amat que mon grosser enginy
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 138] Altra
text: Tant he amat / que mon grosser enginy … [ 139] … hoyu la vos / puys veritat reporta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 110 BITECA cnum 7221
Location in volume ff. 139-140
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3848
Ausiàs March, Cavaller. Amor se dol com breument yo no muyr
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 139] Altra
text: Amor se dol / com breument jo no muyr … [ 140] … E per tornar / ja trob la via torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 111 BITECA cnum 7222
Location in volume ff. 140-141
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3932
Ausiàs March, Cavaller. Quins tan segurs consells vas encerquant
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 140] Altra
text: Quins tants segurs / consells vas ensercant … [ 141] … Marma roman / en aquest mon dampnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 112 BITECA cnum 7223
Location in volume ff. 141-142
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3888
Ausiàs March, Cavaller. Malventurós no deu cerquar Ventura
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 141] Altra
text: Mal venturos / no deu sercar ventura … [ 142] … Ab lo desig / quj li dona punctura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 113 BITECA cnum 7224
Location in volume ff. 142-143
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3871
Ausiàs March, Cavaller. Junt es lo temps que mon goig es complit
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142] Altra
text: Junt es lo temps / que mon goig es complit … [ 143] … Daquest gran vol / la raho ne murmura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 114 BITECA cnum 7225
Location in volume ff. 143-144
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3943
Ausiàs March, Cavaller. Si Déu del cors la mi·arma sostrau
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 143] Altra
text: Si deu del cors / lamiarma sostrau … [ 144] … Per mon parlar / no fahent laus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 115 BITECA cnum 7226
Location in volume ff. 144v-145
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3909
Ausiàs March, Cavaller. Hohiu, hoiu, tots los qui be amats
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 144v] Altra
text: Hoyu hoyu / tots los quj be amats … [ 145] … Del atreujt / sia son temps perdut
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 116 BITECA cnum 7227
Location in volume ff. 145v-146
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3951
Ausiàs March, Cavaller. Tant en amor ma pens'a consentit
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 145v] Altra
text: Tant en amor / ma pensa consentit … [ 146] … Que sonara / mentrel mon dels vius dur
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 117 BITECA cnum 7228
Location in volume ff. 146v-147
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3949
Ausiàs March, Cavaller. Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 146v] Altra
text: Sobres dolor / ma tolt limaginar … [ 147] … Quant me recort / que res vos hage dir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 118 BITECA cnum 7229
Location in volume f. 147v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3880
Ausiàs March, Cavaller. Lo jorn ha por de perdre sa claror
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 147v] Altra
text: Lo jorn ha por / de perdre sa claror … Vaig ala fi / si merce nom defensa
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 119 BITECA cnum 7230
Location in volume f. 148
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3940
Ausiàs March, Cavaller. Si com lo taur s'en va fuyt pel desert
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 148] Sparça
text: Si com lo taur /seua fuyt per desert … Los pensaments / qujm porten les pahos
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 120 BITECA cnum 7231
Location in volume ff. 148-149
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3934
Ausiàs March, Cavaller. Sens lo desig de cosa desonesta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 148] Altra
text: Sens lo desig / de cosa deshonesta … [ 149] … Mellor de tots / haure nom sim conferme
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 121 BITECA cnum 7232
Location in volume ff. 149-150
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3958
Ausiàs March, Cavaller. Tots los desigs escampats en lo mon
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 149] Altra
text: Tots los desigs / escampats en lo mon … [ 150] … Perden lo seny / e les vistes exorben
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 122 BITECA cnum 7233
Location in volume ff. 150-151
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3906
Ausiàs March, Cavaller. O Mort, qui est de molts mals medecina
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 150] Altra
text: O mort quj est / de molts mals medecina … [ 151] … E quant los call / aquella es lur mostra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 123 BITECA cnum 7234
Location in volume ff. 151-152
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3873
Ausiàs March, Cavaller. La mia por d'alguna causa mou
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 151] Altra
text: La mia por / dalguna cosa mou … [ 152] … E puys me dolch / tant com puch sofferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 124 BITECA cnum 7235
Location in volume ff. 152v-153
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3956
Ausiàs March, Cavaller. Tot metge pren carech de consciença
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 152v] Altra
text: Tot metge pren / carrech de consciença … [ 153] … E cor partit / degun fet no requer
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 125 BITECA cnum 7236
Location in volume f. 153r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3884
Ausiàs March, Cavaller. Los ignorants Amor e sos exemples
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 153] Altra
text: Los ignorants / amor e sos exemples … [ 153v] … Son desigats / en seruitut del acte
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-100 de l'edició de Pagès
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-05-18