Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1333
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 7
Title of volume Cançoner catala del XIVen segle, vol. I i II ( al teixell)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)

External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 1-175 (= xx-ccxiiij + cclj-cclxj) (foliació antiga, que sembla de la mateixa mà i tinta que el text; té alguns salts)
pp.: 350 (paginació moderna)
Collation 13-16 2-616 710 8-1316; volum amb reclams de quadern horitzontals al marge inferior dret
Page Layout 29 línies (f. 112)
30 línies (f. 111v)
Size pàgina 274 × 200 mm (f. 8)
caixa 180/200 × 102 mm (tres estrofes per pàgina)
Hand gòtica cursiva textual catalana, força acurada (f. 1r-v) (Beltran)
gòtica cursiva més arrodonida (ff. 2-17) (Beltran)
gòtica cursiva gòtiques més desacurades (resta del volum) (Beltran)
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu (als ff. 1-75, 90-104, 129, 131-132, 137-164, 169 i 171,) (semblant a Briquet 11868, Firenze: 1407, Roma: 1408-17, Sienna: 1413, Berna: 1430, Perpinyà: sense data;)
lletra “M” amb una creu (als ff. 106-127, 134,) (semblant a Briquet 8348, Pistoia: 1412, Fabriano: 1406-13;)
cap de bou (als ff. 83-89, 165-168 i 174,) (no se'n troben d'idèntiques als repertoris;)
animal porc espí (al cos del volum;)
cap de boc (al cos del volum)
Pictorial elements Caplletres: majúscules inicials d'estrofa en la mateixa tinta que el text
Condition volum deteriorat per les humitats, s'han perdut folis i quaderns, n'hi ha algun de restaurat; manquen divuit folis al començament i són en blanc els ff. 40v-41v, 54r-v, 96v, 147v, 150v, 160v, 162v, 167v i 172v; hi ha un foli tallat entre els ff. xcxvii-xcxviii
Binding moderna i recent
History of volume Adquirit 1908
Previous owners (oldest first) M. d' Amat
Josep de la Vega
Marià Aguiló i Fuster, poeta
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans 1908-07
Associated Texts Conté al f. cciv es transcriu texid 4525 Jacme Rovira… Senyer Bernatz, dues puncelhas say, escrit 1386 provençal
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Originàriament part de manid 1206 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 8. 1421 - 1430. Col·lectiu, Cançoner Vega-Aguiló (II), compilat 1420 - 1430 ca.
manid 1206 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 8. 1421 - 1430. Col·lectiu, Cançoner Vega-Aguiló (II), compilat 1420 - 1430 ca.
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. 7 de la BdC. Cançoner Vega-Aguilió (2007)
Tractat a: Alberni (2003), “El cançoner Vega-Aguiló (BC, mss. 7-8): estructura i contingut [Tesi doctoral]”,
Tractat a: Alberni (2002), “El Cançoner Vega-Aguiló: una proposta de reconstrucció codicològica”, Literatura i cultura a la Corna d'Aragó (segles XIII-XV). Actes del III Col·loqui “Problemes i Mètodes de la Literatura Catalana Antiga” (Universitat de Girona, 5-8 juliol de 2000)
Tractat a: Alberni (2001), “Notes per a una reconstrucció codicològica del Cançoner Vega-Aguiló (BdC, mss. 7 i 8)”, Canzonieri iberici
Descrit per: Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Tractat a: Avenoza (1991), “Repertori dels manuscrits en llengües romàniques conservats a biblioteques barcelonines”, 98-118
Tractat a: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:8-23
Tractat a: Bohigas (1988), Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló
Tractat a: Jeanroy (1966), Bibliographie sommarie des chansonniers provençaux (manuscrits et éditions) 30 , n. v
Catalogat a: Biblioteca Central (Barcelona, Catalunya) (1959), Catálogo de la colección de folletos Bonsoms, relativos en su mayor parte a historia de Cataluña, I. Folletos anteriores a 1701 , n. 7
Tractat a: Riquer (1950), “Contribución al estudio de los poetas catalanes que concurrieron a las justas de Tolosa”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Tractat a: Pillet et al. (1933), Bibliographie der Troubadours xxiii
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia , n. Ha
Tractat a: Pagès (1928), “Poésies provenço-catalanes inédites du manuscrit Aguiló. I. La Vesio de Bernat de So. II. Nouvelles rimées de Jacme et de Pere March”, Romania
Tractat a: Massó Torrents et al. (1914), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 1:49-65
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans , n. Ha
Tractat a: Milà i Fontanals (1890), Poëtes lyriques catalans 441-73 , n. A
Tractat a: Milà i Fontanals (1878), Poètes lyriques catalans 8-10
Note conté 160 composicions de trobadors provençals i poetes catalans, incloses obres de Jordi de Sant Jordi, Gilabert de Próixita, fra Joan Basset, Andreu Febrer i Francesc de la Via. És la col·leció més important de les obres poètiques anteriors a Ausiàs March que es conserva. Originàriament anava relligat amb el Ms. 8 de la mateixa biblioteca, però foren separats al s. XIX; la seva forma actual l'adquirí quan entrà a la Biblioteca de Catalunya, on es produí el canvi d'ordre d'un quadern i se'l va dividir
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/manuscritBC/id/118080 reproducció digital llum normal vist 2017-05-18
http://cataleg.bnc.cat/record=b2373141~S13*cat catàleg vist 2017-05-18
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/manuscritBC/id/118819 reproducció digital llum ultraviolada vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 133
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 466
Location in volume ff. [i]-cclxjv (fol. ant.)
ff. 1-175 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1375
Col·lectiu. Cançoner Vega-Aguiló (I)
Language català
Date compilat 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ [i]] […] A cors tan belh car de merce … [ cclxjv] … dos cors ensemps descluca
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8710
Location in volume ff. cclv + [xviii] (fol. ant.)
ff. 164v + 1 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3447
Jordi de Sant Jordi. Dompna, tot jorn vos vau preyan
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cclv] Dompna tot iorn vos vau preyan … Que daltre nom cur nem soue
text: [ [xviii]] A cors tan belh car de merce … Can de mon dan nous sentits vos
Poetic Stanza 3 x 10, 2 x 10, 1 x 5
Note els folis estan descompaginats
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2283
Location in volume f. xviiiv (fol. ant.)
f. 1v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3032
Desconegut. Eras quant vey arbres e brotz florir
Language català
Date escrit 1401 - 1425
Incipits & explicits in MS text: [ xviiiv] E2ras quant vey arbres e brotz florir … Muyre de glay
Poetic Stanza 1 x 10, 1 x 9, 1 x 10
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8702
Location in volume f. 2
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2818
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. […] a lexe […] d'on naix vera bondatz
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Poeta mullat
text: Quyeu me cuydey que nom pogues reprendre … de conquistar preu de cauallaria
Poetic Stanza 1 x 8, 2 x 4
Note Riquer edita fragmentàriament sis versos que actualment no es llegeixen, anteriors al primer vers que nosaltres transcrivim
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3378
Location in volume ff. 2v-3v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2812
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. […] Amor a çells on vol tirar
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 2v] Quamor vol ten gen retenjr … [ 3v] … car la mort vey que per vos mapressura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note Riquer edita fragmentàriament set versos que actualment no es llegeixen, anteriors al primer vers que nosaltres transcrivim
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3380
Location in volume ff. [xx]v-[xxi] (fol. ant.)
ff. 3v-4 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2801
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Lo cor e·lhs huelhs m'an lo cor[s] mis en pena
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xx]v] Proxita
text: Lo [cor elhs hulhs] man lo cor mjs en pena … [ [xxi]] … Dona quen mor lo vostra caualher
Poetic Stanza 3 x 8
Note a l'incipit, hem deixat entre claudàtors el text que ha estat editat per Alberni però que en canvi, a l'hora de consultar el manuscrit, no es distingeix a simple vista
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3381
Location in volume f. [xxi] (fol. ant.)
f. 4 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2813
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. En midons vey bondat e cortesia
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xxi]] Sparça
text: En mj donchs vey bondat e cortesia … Que luy suy datz ab voluntat molt francha
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3382
Location in volume ff. [xxi]v-[xxii] (fol. ant.)
ff. 4v-5 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2799
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Fort me desplay cant no vey
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xxi]v] Proxita
text: Fort me desplay cant no vey … [ [xxii]] … Be quant vos am mays que me
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 3383
Location in volume ff. [xxii]v-[xxiii]v (fol. ant.)
ff. 5v-6v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2811
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. D'amor seray plus que no suelh
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiiv] Proxita
text: Damor seray plus que no suelh … [ [xxiii]v] … Que dins mon cor no tinch ferma cresença
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 3384
Location in volume ff. [xxiii]v-[xxiiii] (fol. ant.)
ff. 6v-7 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2798
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Amor aysí m'à fayt sentir
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xxiii]v] Proxita
text: Amor aysi ma fayt sentir … [ [xxiiii]] … Ab lieys quj es dona ses par
Poetic Stanza 3 x 7
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 3385
Location in volume f. [xxiiii] (fol. ant.)
f. 7 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2815
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Bé volgr·esser ten beneventurós
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xxiiii]] Sparca
text: Be volgresser ten beneuenturos … Car on plus lam e plus gaug me repren
Poetic Stanza 1 x 9
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 3386
Location in volume f. [xxiiii]v (fol. ant.)
f. 7v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2802
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Mals perladors vulh per tostemps maldir
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xxiiii]v] Proxita
text: Mals perladors vulh per tostemps mal dir … Quelhs mauciuran ols dare panetença
Poetic Stanza 3 x 8
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 3387
Location in volume f. [xxv]r-v (fol. ant.)
f. 8r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2803
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Le sovenirs qu·amors fina ma porta
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xxv]] Proxita
text: Le souenirs quamors fina ma porta … [ [xxv]v] … Com hi vay fis per amor quim procura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 3388
Location in volume f. [xxvi] (fol. ant.)
f. 9 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2814
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Eras quant torn lay on és mon voler
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xxvi]] Proxita
text: Eras quant torn lay on es mon voler … Com tot mey dol reujuon delagria
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 3389
Location in volume ff. [xxvi-xxvii] (fol. ant.)
ff. 9-10 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2800
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Si lo món perir devia
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xxvi]] Proxita
text: Si lo mon perir deuja … [ [xxvii]] … Ne daria conaxenca
Poetic Stanza 5 x 9, 1 x 5
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 3390
Location in volume ff. [xxvii]v-[xxviii] (fol. ant.)
ff. 10v-11 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2806
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Si per servir de cor e de sauber
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xxvii]v] Proxita
text: Si per serviur de cor e de sauber … [ [xxviii]] … E dels aymans foral pus rich que sia
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 3391
Location in volume ff. [xxviii]v-[xxviiii] (fol. ant.)
ff. 11v-12 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2810
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Amant languesch e languín pas gran pena
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ [xxviii]v] Amant llanguesch e langujn pas gran pena … [ [xxviiii]] … Dona del mon quem hagues sim volia
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 5
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 3392
Location in volume ff. [xxviiii]v-[xxx] (fol. ant.)
ff. 12v-13 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2804
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Pus qu·en turmén hay mis tostemps ma vida
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xxviiii]v] Proxita
text: Pus quen turmen hay mis tostemps ma vida … [ [xxx]] … Queb mal quem fetz fau belha creatura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 3393
Location in volume f. [xxx]v (fol. ant.)
f. 13v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2817
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Dona, per Déu, hajats mercè de mi
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xxx]v] Proxita Sparça
text: Dona per dieu haiats merce de mj … A dompnaytal don lo mon es honrat
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 3394
Location in volume ff. [xxx]v-[xxxi] (fol. ant.)
ff. 13v-14 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2816
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Puys he d'amor ço qu·aver ne solia
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xxx]v] Proxita Sparça
text: Puys he damor co quauer ne solia … [ [xxxi]] … Si tot vas me etz de crusel paria
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 3395
Location in volume ff. [xxxi]-[xxxii] (fol. ant.)
ff. 14-15 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2809
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Pus que vos play, dompna, que res no·us dia
Language català
Date adaptat 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xxxi]] Proxita
text: Pus que vos pla[y dompna que res no us dia] … [ [xxxii]] … mauriets leu stort de ma rencura
Poetic Stanza 5 x 9, 2 x 5
Note s'ha marcat entre claudàtors la part de l'incipit que no es llegeix actualment al manuscrit
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 3396
Location in volume f. [xxxii]r-v (fol. ant.)
ff. 15-16 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2808
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Dels aymadors suy lo plus cossirós
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xxxii]] Proxita
text: Dels aymadors suy lo plus cossiros … [ [xxxii]v] … Mas com no pux couem que vostre sia
Poetic Stanza 5 x 9, 1 x 5
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 3397
Location in volume ff. [xxxiii-xxxiiii] (fol. ant.)
ff. 16-17 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2807
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. Dona del món no·s pens que per amors
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xxxiii]] Proxita
text: Dona del mon no pens que per amors … [ [xxxiiii]] … puys dieu la volch formar ses deffalhença
Poetic Stanza 4 x 8, 2 x 4
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 3377
Location in volume f. [xxxv]v (fol. ant.)
f. 18v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3274
Desconegut. Una ballesta fas fer
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [xxxv]v] Cobles dela ballesta
text: Una ballesta fas fer … Ama senyora | Ffy
Poetic Stanza 1 x 4, 10 x 6
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 3398
Location in volume f. xxxvii (fol. ant.)
f. 20 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3798
Desconegut. Mala dompna, fals vos suy e ginyós
Language català
Date escrit 1440 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvii] Esparça
text: Mala dompna fals vos suy e ginyos … Ben se pot far men fes affesendatz
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 3400
Location in volume f. xxxvii (fol. ant.)
f. 20v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3035
Desconegut. Rey qui vilan pug'en honor
Language català
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvii] Esparça
text: Rey quj vilan pugen honor … Planyer nol deu para[tge ne deffen]dre
Poetic Stanza 1 x 8
Note s'ha marcat entre claudàtors la part de l'explicit que no es llegeix actualment al manuscrit
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 3401
Location in volume ff. xxxviiiv-xxxviiii (fol. ant.)
ff. 21v-22 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3801
Desconegut. Atresi·m pren com la mola com mol
Language català
Date escrit 1400 - 1440 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxviiiv] Atresim pren can la mola com mol … [ xxxix] … Tant fort me puny [un desir] desauista
Poetic Stanza 4 x 7
Note s'ha marcat entre claudàtors la part de l'explicit que no es llegeix actualment al manuscrit
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 3399
Location in volume f. xljr-v (fol. ant.)
f. 25r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2805
Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller. D'eres anant no say que puxa dir
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ xlj] Deres anan no say que puxa dir … [ xljv] … Nos deu lexar si donchs no u tolh la mort
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 3402
Location in volume f. xliii (fol. ant.)
f. 26 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3807
Pere March. Dona val tan com de far mal c'estrà
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliii] Mossen P march Esparca
text: Viuda que port color blanch ne saffra … de mal renom e dauol sobremesa
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 8
Note manquen els vv. 1-8 de l'edició de Cabré
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 3403
Location in volume ff. xliii-xlviv (fol. ant.)
ff. 26-27v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3802
Pere March. Al punt c·om naix comensa de morir
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliii] Mossen P march
text: Al punt com neix comence de morjr … E sens ergulh lo be quj breument passa
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 3404
Location in volume ff. xlvii-xlviii (fol. ant.)
ff. 28-29 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3808
Pere March. Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlvii] Mossen P march
text: Jom marauell com nos veu qui hulhs ha … [ xlviii] … quen tot be far me don gran fortelesa
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 3405
Location in volume ff. xlviiiv-l (fol. ant.)
ff. 29v-31 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3804
Pere March. Cest falç de món no·l presi un pugés
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviiiv] Mossen P march
text: Cest falç de mon nol presi vn puges … [ l] … Tot ço que vos desplagues siu fasia
Poetic Stanza 8 x 8 , 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 3406
Location in volume f. l (fol. ant.)
f. 31 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3807
Pere March. Dona val tan com de far mal c'estrà
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ l] Mossen P march Sparça
text: Dona val tan com de far mal cestra … E quen bondatz pensa mays quen belhesa
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 8
Note manquen els vv. 9-16 de l'edició de Cabré
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 3407
Location in volume ff. l-lv (fol. ant.)
ff. 31-32 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3806
Pere March. Dompna·m platz ben arreada
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ l] Mossen P march
text: Dompnam platz ben arreada … Per far la festa honrada
Poetic Stanza 5 x 7
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 3408
Location in volume ff. li-lii (fol. ant.)
ff. 32-33v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3809
Pere March. Tots grans senyors qui bé vol avenir
Language català
Date escrit 1412 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ li] Siruentesch de Mossen P march
text: Tots grans senyors quj be vol auenjr … [ lii] … Ez entendutz val pro veyramen
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 7777
Location in volume ff. 33v-34v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4086
Desconegut. Endevinalles en prosa del Cançoner Vega-Aguiló
Language català
Date escrit
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 8170
Location in volume f. lx (fol. ant.)
f. 39 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4173
Desconegut. Bona dompna, Dieu cuy veser
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ lx] Bona dompna D[ieu cuy veser] … Ne meny se pach dauols baros
Poetic Stanza 3 x 8
Note s'ha marcat entre claudàtors la part de l'incipit que no es llegeix actualment al manuscrit
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 5837
Location in volume ff. lxiiiv-lxvv (fol. ant.)
ff. 43v-44v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4171
Desconegut. Be·n fayts pervén, amors, que pauch vos costi
Language català [?]
Date escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiiv] Autra
text: Bem fayts perven amors que pauch vos costi … [ lxvv] … Per que mes greu sim fetz pitz de mort trayre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 8703
Location in volume f. lxvjr-v (fol. ant.)
f. 45r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4590
Desconegut. Axí cant és en muntanya deserta
Language català [?]
Date escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvj] Autra
text: Axi cant es en muntanya deserta … [ lxvjv] … Mays finamors me ditz quel vos romangua
Poetic Stanza 5 x 7, 1 x 6
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 8704
Location in volume f. lxvijr-v (fol. ant.)
f. 46r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4234
Desconegut. Si com per dol ffenix quant es antichs
Language català [?]
Date escrit 1380 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvij] Autra
text: Si com per dol ffenix quant es entichs … [ lxvijv] … Aysi suy pres que no mj val castichs
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 1
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 8705
Location in volume f. lxxjr-v (fol. ant.)
f. 49r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5061
Reina de Mallorca. Ez yeu am tal qu'es bo e belh
Language català [?]
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxj] La reyna de Mallorques
text: Ez yeu am tal ques bo e belh | E suy gaya col blanch solelh … [ lxxjv] … Que per vos mor | ab amorosa pença
Poetic Stanza 1 x 13, 1 x 15, 1 x 6
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 3409
Location in volume f. lxxjv (fol. ant.)
f. 49v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3812
Desconegut. Ja no és hom ten prous ne tan presan
Language català
Date escrit 1440 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxjv] Esparca
text: Ja no es hom ten prous ne tan presan … Quels conoysens ne diran plus lausors
Poetic Stanza 1 x 9
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 3410
Location in volume f. lxxiijr-v (fol. ant.)
f. 51r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3813
Desconegut. Eras diray ço que·us dey dir
Language català
Date escrit 1440 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxiij] Alba
text: Eras djray ço queus dey dir | e ben lieu poran tal ausir … [ lxxiijv] … En aut cridan nostres lo gany | Daltruy lo dan | Deres anan | Sonech vn corn en lalba
Poetic Stanza 1 x 14, 1 x 16, 1 x 14
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 3411
Location in volume ff. lxxx-lxxxi (fol. ant.)
ff. 58-59 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3814
Desconegut. Amors, com fayts amar ten aut?
Language català
Date escrit 1440 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxx] Autra
text: Amors com fayts amar ten aut … Mas gelos joy me desencasta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 2
Note el penúltim vers va precedit de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 2224
Location in volume ff. lxxiv-lxxxiiv (fol. ant.)
ff. 59v-60v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2582
Andreu Febrer i Callís. Sobre·l pus naut alament de tots quatre
Language català
Date escrit 1444 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxiv] Andreu fabrer
text: Sobrel pus naut alament de tots quatre … Vostre romanch que nom torç nem biaxj
Poetic Stanza 7 x 9, 2 x 5
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 3412
Location in volume f. lxxxiiir-v (fol. ant.)
f. 61r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2584
Andreu Febrer i Callís. Ja per dir-vos mon cor e mon talan
Language català
Date escrit 1444 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxiii] Andreu fabrer
text: Ja per dir vos mon cor e mon talan … [ lxxxiiiv] … Denant vos no mo lexara dir may
Poetic Stanza 4 x 8
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 3413
Location in volume f. lxxxiiiv-lxxxiiijv (fol. ant.)
ff. 61v-62v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2585
Andreu Febrer i Callís. Lo fol desir qu·Amor ha fayt intrar
Language català
Date escrit 1444 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxiiiv] Autra
text: Lo fol desir quamor ha fayt jntrar … [ lxxxiiijv] … Merce us deman de mon folh penssamen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 3414
Location in volume ff. lxxxv-lxxxvj (fol. ant.)
ff. 63-64 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2586
Andreu Febrer i Callís. E lhas, amors! Ten pauch vos cal de mé
Language català
Date escrit 1444 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxv] Andreu fabrer
text: Elhas amor ten pauch vos cal de me … [ lxxxvj] … Car yeu ses vos a mort no pux gandjr
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 3415
Location in volume f. lxxxvir-v (fol. ant.)
f. 64r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2587
Andreu Febrer i Callís. Del cor preyon me pàrton li sospir
Language català
Date escrit 1444 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvi] Ffebrer
text: Del cor preyon me parton li sospir … [ lxxxxviv] … Car altramen ja suy prop de finjre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 3416
Location in volume f. lxxxviir-v (fol. ant.)
f. 65r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2588
Andreu Febrer i Callís. Dompna, lo jorn qu·yeu me pertí de vós
Language català
Date escrit 1444 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvii] Andreu fabrer
text: Dompna lo iorn quyeu me perti de vos … [ lxxxviiv] … E mays als proz en cuy fis pretz atura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 3417
Location in volume f. lxxxviiir-v (fol. ant.)
f. 66r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2589
Andreu Febrer i Callís. Si·n lo món fos gentilesa perduda
Language català
Date escrit 1393 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviii] Andreu fabrer
text: Sin lo mon fos gentilesa perduda … [ lxxxviiiv] … Cant me soue de la vostramistanca
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 3418
Location in volume ff. lxxxviiii-xc (fol. ant.)
ff. 67-68 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2590
Andreu Febrer i Callís. Dolorós critz ab votz brava, terribla
Language català
Date escrit 1398
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviiii] Siruentes fet per andreu fabrer per lo passatge de barbarja
text: Doloros critz ab vertz braua terrjbla … [ xc] … Dels sants crosats passi delay sus londa
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 3419
Location in volume f. xcr-v (fol. ant.)
f. 68r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2591
Andreu Febrer i Callís. Pus qu·estorts suy del lach de la mar fonda
Language català
Date escrit 1398
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xc] A. febrer
text: Pus questorts suy del lach dela mar fonda … [ xcv] … Car dieu nol vol mays lur secta sostenda
Poetic Stanza 5 x 8
Note hi ha un salt en la numeració, de xc fins a cj
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 3420
Location in volume f. cjr-v (fol. ant.)
ff. 69-70 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2592
Andreu Febrer i Callís. Combas e valhs, puigs, muntanyes e colhs
Language català
Date escrit 1392 - 1396
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cj] A. fabrer
text: Combas e valhs pujgs muntanyes e colhs … [ cij] … Ffay mantes vets bufar lo cap de lungla
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 3421
Location in volume f. cijr-v (fol. ant.)
f. 70r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3238
Andreu Febrer i Callís. Ay! cors avar, scas, richs de mercè
Language català
Date escrit 1444 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cij] A febrer balada
text: Ay cors auar scas richs de merce … [ cijv] … Mort vina tost feneix maspre ventura
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 3422
Location in volume ff. ciii-ciiij (fol. ant.)
ff. 71-72 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2593
Andreu Febrer i Callís. Del tot me cuydave lexar
Language català
Date escrit 1444 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciii] A. febrer
text: Del tot me cuydaue lexar … [ ciiij] … Loindanamor Si de vos lhay
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 6
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 3423
Location in volume ff. ciiijv-cvv (fol. ant.)
ff. 72v-73v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2594
Andreu Febrer i Callís. Are·m platz bé com l'afan e·l martire
Language català
Date escrit 1444 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiijv] ffebrer
text: Arem platz be com lafan el martire … [ cvv] … Per quy eu los fujg mas nol suy scapat
Poetic Stanza 1 x 11, 4 x 12, 1 x 5
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 3424
Location in volume ff. cvj-cx (fol. ant.)
ff. 74-78 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2595
Andreu Febrer i Callís. Amors, qui tost fér, quant li play
Language català
Date escrit 1444 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvi] Andreu fabrer
text: Amors quj tost fer quant lj play | Le cor dels amans de son glay … [ cx] … Ez ab cestamorosa tenta | Mon lay deffina
Poetic Stanza 233 vv.
Note en tres ocasions una única línia d'escriptura és ocupada per dos versos. Es tracta dels fragments corresponents als vv. 35-36, 41-42 i 193-194 de l'edició de Riquer
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 8706
Location in volume ff. cx-cxiii (fol. ant.)
ff. 78v-81 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2596
Andreu Febrer i Callís. Las, a qui diré ma langor?
Language català
Date escrit 1398 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cx] Lay den Ffabrer
text: Las aquj dire ma langor | Quim planyara de mon greu plant … [ cxiii] … Si vol ausir | Com per liey ma mort desesper
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 2 x 12, 1 x 11, 1 x 12
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 3425
Location in volume f. cxiiijr-v (fol. ant.)
f. 82r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3446
Jordi de Sant Jordi. Tant es li mals que·m fayts soffrir
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiij] Danca e scondit
text: Tant es lj mals quem fayts soffrjr … [ cxiiijv] … Queus vulh amar ses deffelhjr
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 3426
Location in volume f. cxv (fol. ant.)
f. 83 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3455
Jordi de Sant Jordi. No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxv] Cobla esparça
text: No masalt dom quen tots afars no sja … Car de tot past fay gorgua com segonya
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 3427
Location in volume f. cxv (fol. ant.)
f. 83 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3452
Jordi de Sant Jordi. En mal poders, enqueres en mal loch
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxv] Sparca
text: Ja donal mon nom fara del blanch groch … E celh vos pert qujus vol tostemps segujr
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note vv. 33-44 de l'edició de Riquer et al.
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 3429
Location in volume f. cxxiiijr-v (fol. ant.)
f. 92r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3514
Huguet del Vellat. En breu veurem una fragor abatre
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiiii] De huguet del velhat
text: En breu veyrem una frayor abatre … [ cxxiiijv] … Qui deu portar als franchs vide joyosa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 3430
Location in volume ff. cxxvi-cxxvij (fol. ant.)
ff. 94-95 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3167
Capellà de Bolquera. Li fayt Dieu son escur
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvi] Capelha de volqueres
text: Li fayt de dieu son scur … [ cxxvijv] … Quey guardets viuenca
Poetic Stanza 5 x 12, 1 x 4
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 3431
Location in volume ff. cxxx-cxxii (fol. ant.)
ff. 98-100 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3245
Joan Ramon Ferrer. Com sia just per gran manutanença
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxx] Siruentesch preceptes retoricals obseruant per leonismitat simpla daccent greu diuasius dix johan valenti lohablament junyint auer presa mort casual per amors pus ques presupposat aquell esser de virtuts illustrat lo qual fou fet per lo magnifich mossen johan ramon fferrer caualler e doctor en cascun dret
text: Com sia just / per gran manutanença … [ cxxxii] … Si tengut es/ en pena terminable
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note molts escolis per tots els marges de la poesia
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 8707
Location in volume f. cxxxiijr-v (fol. ant)
f. 101r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4734
Bernat de Palaol. Cercats d'huymay, ja·n siatz belha y proz
Language català [?]
Date escrit 1386 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiij] Bernat de Palaol
text: Cercats duymay jan siatz belhay proz … [ cxxxiijv] … Mas nouamors me restaurem soste
Poetic Stanza 5 x 8
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 1881
Location in volume f. clv (fol. ant.)
f. 105 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2361
Lluís Icart. Per que d'uymay la vostra valor tanta
Language català
Date escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ clv] Per que duymay la vostra [valor tanta] … Ay nous dira so crey plus ben aymja
Poetic Form cobla esparsa
Poetic Stanza 1 x 15, 1 x 7
References (most recent first) Tavani (1988), “Sobre la versificació de Lluís Icart”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 16 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 8 146 i 155
Riquer (1944), “El senhal en los antiguos poetas catalanes”, Revista de Bibliografía Nacional 12
Note s'ha marcat entre claudàtors la part de l'incipit que no es veu al manuscrit
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 1876
Location in volume f. clvv (fol. ant.)
f. 105v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2356
Lluís Icart. De novelh joy e de novelh'amor
Language català
Date escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clvv] ycart
text: De nouelh joy e [de novelh amor] … Que presi mays que totalta ricor
Poetic Form cobla esparsa
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
References (most recent first) Tavani (1988), “Sobre la versificació de Lluís Icart”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 16 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 8 146 i 154
Note el text de l'incipit que no es veu actualment al manuscrit s'ha marcat entre claudàtors. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 1872
Location in volume f. clvj (fol. ant.)
f. 106 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2352
Lluís Icart. Frayres molt cars, maravill-me de vós
Language català
Date escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clvj] Cobla tramesan Regedelh per en lujs ycart
text: Frayres molt cars marauilme de vos … Neus liure may del mal que vos encobla
Poetic Stanza 2 x 8
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 3008
Location in volume f. clvj (fol. ant.)
f. 106 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3418
Regadell. Si port ventalh, belhs amichs, am pros
Language català
Date escrit 1420 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clvj] Regadelh
text: Si port ventall bells amichs am pros … Car serujnt liey en me virtutz redoble
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 1879
Location in volume ff. clviv-clvii (fol. ant.)
ff. 106v-107 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2359
Lluís Icart. […] no cresi pas que·l mon se cort ne·s mis
Language català
Date escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clviv] Lujs ycart Autra
text: No cresi pas quel mon se cort nes mjs … [ clvii] … Per quelhs ligens legin tu nols desplaya
Poetic Stanza 1 x 6, 3 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 1882
Location in volume f. clviiv-clviii (fol. ant.)
ff. 107v-108 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2362
Lluís Icart. Si be no·m platz xentar canço ne vers
Language català
Date escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clviiv] Ycart
rubr.: Si be nom plats xentar canço ne vers … [ clviij] … no partens me de serujr son cors noble
Poetic Stanza 5 x 9, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 1875
Location in volume ff. clviiiv-clviiij (fol. ant.)
ff. 108v-109 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2355
Lluís Icart. Can me sove de la beutat diversa
Language català
Date escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clviiiv] Lujs ycart
text: Can me soue de la beutat diuersa … Haiats de me si vos play soujnença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 1871
Location in volume ff. cviiijv-clxviij (fol. ant.)
ff. 109v-118 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2351
Lluís Icart. Malauts e greus destretz
Language català
Date escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiijv] Consolacio o avis de amor
text: Malautz e greus [destretz] … [ clxviij] … Vens dampnatge
Condition incomplet
Poetic Stanza 517 vv.
Note Molas localitza a la seva edició un total de set llacunes d'un vers. Una de les set llacunes i, concretament, la que hi ha marcada al v. 425 de l'edició, es correspon en el manuscrit amb un vers corromput (“Os pina cre que punya”) que Molas transcriu en nota. S'ha afegit entre claudàtors el text de l'incipit que actualment no es veu al manuscrit. Els darrers nou versos constitueixen una cobla precedida de la rúbrica “La cobla”
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 1877
Location in volume ff. clxviiiv-clxviiij (fol. ant.)
ff. 118v-119 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2357
Lluís Icart. Eras quant vey dels brots tombar la flor
Language català
Date escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxviiiv] Autra Ycart
text: Eras quant vey dels brots tombar la flor … [ clxviiij] … E vos etz caps donchs per vos fan la festa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 1878
Location in volume f. clxviiijv (fol. ant.)
f. 119v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2358
Lluís Icart. Ne Pau, Ne Pau, tant desir vostra pau
Language català
Date escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxviiijv] Cobla sparca Ycart
text: Ne Pau Ne Pau tant desir vostra pau … Na pau ne pau
Poetic Form cobla esparsa
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 1874
Location in volume f. clxviiijv (fol. ant.)
f. 119v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2354
Lluís Icart. Belha ses par, en pretz e laus s'abonda
Language català
Date escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxviiijv] Sparça ycart
text: Belha ses par en pretz e laus sa bonda … Car per tostemps vulh far vostra doctrjna
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 1883
Location in volume f. clxxr-v (fol. ant.)
f. 120r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2363
Lluís Icart. Si·us am de cor e si desir que fos
Language català
Date escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxx] Lujs ycart
text: [Sius am de cor e si desir] que fos … [ clxxv] … Que pus nous vey de me siats membrans
Poetic Stanza 4 x 9, 1 x 8, 1 x 5
Note s'ha marcat entre claudàtors el text de l'incipit que no es veu actualment al manuscrit. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 1873
Location in volume f. clxxi (fol. ant.)
f. 121 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2353
Lluís Icart. Ab tal enginy me ferich d'un encontra
Language català
Date escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxi] Cobla sparça. Ycart
text: Ab tal engjny me ferich dun encontra … E dels trebalhs vey quels fa bonesmena
Poetic Form cobla esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 1880
Location in volume f. clxxir-v (fol. ant.)
f. 121r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2360
Lluís Icart. Parlar d'amor no pusch si no planhen
Language català
Date escrit 1396 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxi] Luis Ycart
text: Parlar damor no pusch si no planhen … [ clxxiv] … lo mon e mj tot pauch me semblarja
Poetic Stanza 4 x 8
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 3432
Location in volume ff. clxxiiir-v (fol. ant.)
f. 123r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3440
Joan de Sanasses. Gays trobador, si voletz bona recgle
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxiii] Johan de sanassas ganya joya
text: Gays trobadors si voletz bona recgle … [ clxxiiiv] … Entre los sants quj veson mereuelhas
Poetic Stanza 5 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 82 BITECA cnum 3433
Location in volume f. clxxv (fol. ant.)
f. 125 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3012
Joan Basset. No desir tant del món la senyoria
Language català
Date escrit 1410 [?] - 1425 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxv] Ffra Johan basset Sparça
text: No desir tant del mon la Senyoria … Sim val ton pretz Senyora valarosa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 83 BITECA cnum 3434
Location in volume ff. clxxv-clxxvi (fol. ant.)
ff. 125-126 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3013
Joan Basset. Una cançó novelha vulh xantar
Language català
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxv] Canço bacet
text: Una canço nouelha vulh xantar … [ clxxvi] … Ca adieu pur vostra cors jnfanta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 84 BITECA cnum 3435
Location in volume ff. clxxvi-clxxviijv (fol. ant.)
ff. 126-128v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3014
Joan Basset. Gran temps ha que malaltia me vexa turmentar
Language català
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxvi] Basset
text: Gran temps ha que malaltia ma vexa turmentar Plus dolorosamen que diuulgar no sabre denan Vostre Senyorja … [ clxxviijv] … Ans donchs sopley a vos que vey disposta | Quem donets tost sius play bona resposta
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 2, 5 x 4, 1 x 1, 9 x 2, 1 x 1, 1 x 9
Note al f. clxxviv, precedida de la rúbrica “coble del cor”, s'inicia la part versificada de la composició: “Creure podets, senyora valarosa | lo parlar daut queus ha dit vostraman”. Aquesta composició en prosa i vers acaba amb una cobla, els dos últims versos de la qual estan transcrits a l'explicit. De totes maneres, cal advertir que fins i tot el text en prosa està disposat al manuscrit com si fos un text versificat
Specific witness ID no. 85 BITECA cnum 3436
Location in volume f. clxxviiir-v (fol. ant.)
f. 128r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3015
Joan Basset. Ab letres d'aur per mesura
Language català
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviii] Dança de nostra dona bacet
text: Ab letres daur per mesura … [ clxxviiiv] … legitz los predits vocables
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Specific witness ID no. 86 BITECA cnum 3437
Location in volume f. clxxviiiir-v (fol. ant.)
f. 129r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3016
Joan Basset. Mayres de Dieu, valerosa princessa
Language català
Date escrit 1401 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviiii] De nostra dona ffra basset
text: Mayres de dieu valerosa princessa … E res no val tant com la vostra cort
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 87 BITECA cnum 3438
Location in volume f. clxxx (fol. ant.)
f. 130 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3017
Joan Basset. Astres no·us fuig pus tan sabers se planta
Language català
Date escrit 1400 - 1425 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxx] Cobla tramesa al molt alt don Enrich per fra basset. es de rjms equivocs e maudits
text: Astres nous fuig pus tan sabers se planta … Si com laucelhs ques pres quant hom lo tancha
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 88 BITECA cnum 3439
Location in volume f. clxxx (fol. ant.)
f. 130 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3018
Joan Basset. En miey del cor portí vii colps mortals
Language català
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxx] Coble sparça diujnjtiua basset
text: En miey del cor portj vij colps mortals … Tres letres ditz les quals dieus volch nomnar
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 89 BITECA cnum 3440
Location in volume f. clxxx (fol. ant.)
f. 130 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3019
Joan Basset. Us arbres sechs, verts, say, fulhats e fulhes
Language català
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxx] Coble sparça diujnjtiua
text: Us arbres sechs verts say fulhats e fulhes … La cerpi ans dits cischan layguem fa nosa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 90 BITECA cnum 3441
Location in volume ff. clxxxv-clxxxiv (fol. ant.)
ff. 130v-131v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3020
Joan Basset. Dir-me cové, si bé·m tench l'engeny flach
Language català
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxv] Basset. Vers compost de rims maridats tractant lausors de nostra dona e ganya joya
text: Dir me coue / si bem tench lengeny fflach … Quens deffendretz / de tota gent malvada
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 91 BITECA cnum 3442
Location in volume f. clxxxii (fol. ant.)
f. 132 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3021
Joan Basset. Aspres dolors, penetrant, me destenta
Language català
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxii] Cobla sparça recesta. basset
text: Aspres dolors / penetrant me destenta … car en lo mon / no pux mays be concebre
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 92 BITECA cnum 3443
Location in volume f. clxxxiir-v (fol. ant.)
f. 132r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3022
Joan Basset. Terribles crits, agres, provocatoris
Language català
Date escrit 1417
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxii] Plant fet per la mort del Reuerent Cardjnal de Tholosa fet per fra basset
text: Terribles crjts / agres prouocatoris … [ clxxxiiv] … Lo deffunt dit / despres vostrexcellhenca
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 93 BITECA cnum 3444
Location in volume f. clxxxiiir-v (fol. ant.)
f. 133r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3023
Joan Basset. Lausan vostra saviesa
Language català
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiii] Dança o laors de nostra dona Basset
text: Lausan vostra saujesa … Djns la coua tenebrosa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 94 BITECA cnum 3445
Location in volume f. clxxxiiiir-v (fol. ant.)
f. 134r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3024
Joan Basset. Us drachs fiblans va pel món trop correns
Language català
Date escrit 1410 - 1421
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiiii] Vers clus basset
text: Us drachs fiblans va pel mon trop correns … [ clxxxiiiiv] … E glosar prim segons son dreig albjr
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 95 BITECA cnum 3446
Location in volume f. clxxxv (fol. ant.)
f. 135 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3025
Joan Basset. Dompna valén de lial valor, tembre
Language català
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxv] Sparça basset
text: Dompna valen de tal valor e tembre … E sius dich fals que lamp del cel me fira
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 96 BITECA cnum 2273
Location in volume ff. clxxxv-cxxxviii (fol. ant.)
ff. 135-138 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2366
Joan Basset. Garaus amichs
Language català
Date escrit 1423 - 1430
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxv] Letouarj que fra basset ha fet per En garau de massanet
text: Garaus amichs | De tots bes richs … [ cxxxviii] … Pus que deffany | No siats fora | Ffinjt es
Poetic Stanza 194 vv.
Specific witness ID no. 97 BITECA cnum 10171
Location in volume f. clxxxvj
f. 136
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3564
Vilar Frau. Afany d'amor, remey no pot trobar
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ clxxxvj] Affany damor remey no pot trobar … Quil requjren de luy vol empetrar
Poetic Stanza 1 x 4
Specific witness ID no. 98 BITECA cnum 10170
Location in volume f. clxxxvj
f. 136
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2661
Ramon Novell. Eres qui vol socors haver de mi
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ clxxxvj] Eres quj vol socors hauer de mj … secretamen la deu ferm persagujr
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 99 BITECA cnum 3447
Location in volume ff. clxxxviiiv-clxxxx (fol. ant.)
ff. 138v-140 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3026
Joan Basset. Amor servir honran, presan e tembre
Language català
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviiiv] Vers lo qual conte dos versos similes e lo primer tracta de lausors de nostra dona altre […] da novelh stil e es […] a deu sobre lo […] ha fet fra Basset e ganya joya
text: Amor serujr honran presan e tembre … [ clxxxx] … ffassats tost finar lo scisme
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4, 1 x 8, 1 x 4
Note una part de la rúbrica inicial és il·legigle. Cadascuna de les estrofes de quatre versos va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 100 BITECA cnum 3448
Location in volume f. clxxxxv (fol. ant.)
f. 140v-141 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3027
Joan Basset. Yeu vos requir, [mi] Na ladria malvada
Language català
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxv] ffra basset maldit
text: Yeu vos requjr ma ladria maluada … Per squiuar les penes jnfernals
Poetic Stanza 1 x 7, 4 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 101 BITECA cnum 3449
Location in volume ff. cxcv-cxci (fol. ant.)
ff. 141v-142 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3028
Joan Basset. Pus havets bondat despesa
Language català
Date escrit 1400 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcv] ffra basset maldit
text: Pus hauets bondat despesa … [ cxci] … nous trop na maliciosa
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 102 BITECA cnum 3450
Location in volume f. cxci (fol. ant.)
f. 142 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3029
Joan Basset. Bé·ls mils sospirs vos fau tot jorn de renda
Language català
Date escrit 1401 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxci] Cobla sparça basset
text: Belhs mjls sospirs vos fan tot jorn de renda … Com deu hauer quius ama sens falhença
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 103 BITECA cnum 3451
Location in volume f. cxciv (fol. ant.)
f. 142v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3030
Joan Basset. Ab fin voler vos am, senyora belha
Language català
Date escrit 1401 - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciv] ffra basset Sparça
text: Ab fin voler vos am Senyora belha … Si no de vos per qui mantench diujsa
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 104 BITECA cnum 3428
Location in volume f. cxciijr-v (fol. ant.)
f. 144r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3388
Pardo. Leyaltats vol e bon dreg me comanda
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciij] Pardo
text: Layaltats vol e bon desig me comanda … [ cxciijv] … Queus serujray fins que larma partescha
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 105 BITECA cnum 3453
Location in volume f. cxciiii (fol. ant.)
f. 145 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3455
Jordi de Sant Jordi. No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciiii] Cobla esparça
text: Nom asaut dom quen tots afars no sia … Car de tot past fay guorga com segonya
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 106 BITECA cnum 3454
Location in volume f. cxciiii (fol. ant.)
f. 145 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3452
Jordi de Sant Jordi. En mal poders, enqueres en mal loch
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciiii] Sparça
text: Ja donal mon nom fara del blanch groch … E celh vos pert qujus vol tostemps serujr
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note vv. 33-44 de l'edició de Riquer et al.
Specific witness ID no. 107 BITECA cnum 3455
Location in volume f. ccr-v (fol. ant.)
f. 150r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3363
Guerau Massanet. Amors joy mi renovelha
Language català
Date escrit 1390 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cc] Guarau de massenet
text: Amoros joy mj renovelha … [ ccv] … Myran la flor de lamenlha
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 108 BITECA cnum 8708
Location in volume ff. ccjv-ccijv (fol. ant.)
ff. 151v-152v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4525
Jacme Rovira. Senyer Bernatz, dues puncelhas say
Language català [?]
Date escrit 1386
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccjv] Tenço feta entren Jachme Rovira e Bernat de Mallorques lany MCCLXXXVI
text: Senyen Bernatz dues puncelhas say … [ ccijv] … Granda valors e bondatz eysamen
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 109 BITECA cnum 8709
Location in volume ff. ccjv-ccijv (fol. ant.)
ff. 151v-152v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5060
Bernat de Palaol. Responch-vos donchs, pus que ve·l temps de may
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ ccjv] Responch vos donchs pus que vel temps de may … [ ccijv] … Quens fara dar en breu lo jutgamen
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 110 BITECA cnum 3456
Location in volume f. cciiiv-cciiij (fol. ant.)
ff. 153v-154 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3815
Desconegut. E quant m'és greu quant no remir
Language català
Date escrit 1440 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cciiiv] Dictat antich
text: E quant mes greu quant no remjr | Vostra bel cors quim fa lengujr … [ ciiij] … Prous e valen | Quj manta gen | Disirauer vnalba | finjt
Poetic Stanza 38 vv.
Specific witness ID no. 111 BITECA cnum 3457
Location in volume f. cciiiir-v (fol. ant.)
f. 154r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3601
Desconegut. Ay hulhs traydors [e], com m'avets trayts
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cciiii] Disputa del hulh ab lo cor e parla primer lo cor
text: Ay hulhs traydors com mauets trayts … [ cciiiiv] … Ne temats mort | ffjnjt
Poetic Stanza 28 vv.
Specific witness ID no. 112 BITECA cnum 3458
Location in volume f. ccvr-v (fol. ant.)
f. 155r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3816
Desconegut. Totes ensemps no vàlan tant com una
Language català
Date escrit 1440 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccv] Canço
text: Totes ensemps no valan tant com una … [ ccvv] … Don manta gen lj va merce claman
Poetic Stanza 4 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Specific witness ID no. 113 BITECA cnum 3459
Location in volume f. ccvir-v (fol. ant.)
f. 156 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3817
Desconegut. D'un xipelet de set flors enramat
Language català
Date escrit 1440 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccvi] Autra
text: Dun xipelet de vii flors en ramat … De mius recort quj son vostre siruen
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 114 BITECA cnum 3460
Location in volume ff. ccviv-ccvij (fol. ant.)
ff. 156v-157 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3818
Desconegut. Eres quan vey los arbres gen florir
Language català
Date escrit 1440 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccviv] Autra
text: Eres quan vey los arbres gen florjr … [ ccvij] … Car al presen nous fau de pus deman
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 115 BITECA cnum 3461
Location in volume ff. ccviiv-ccviij (fol. ant.)
ff. 157v-158 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3339
Joseta. Tot lo voler
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccviiv] Joseta
text: Tot lo voler | Lo pretz e lo saber … [ ccviij] … Semblem que lay | Enperadis stia
Poetic Stanza 55 vv.
Note als cinc darrers versos precedeix la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 116 BITECA cnum 3462
Location in volume ff. ccviii-ccx (fol. ant.)
ff. 158v-160 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3819
Desconegut. Puys per amors fis pretz es mantengutz
Language català
Date escrit 1440 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccviii] Vers damors de ques ganya la violeta en Tholosa
text: Puys per amors fis pretz es mantenguts … [ ccx] … Mas que vulhatz queus am eus sia belh
Poetic Stanza 9 x 10, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 117 BITECA cnum 3463
Location in volume f. ccxir-v (fol. ant.)
f. 161r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3512
Pere Tresfort. Jovencells qui no a·ymia
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1430
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxi] P. Tresfort
text: Jouencelhs qui no aymja … De tot laig vici que sia
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 118 BITECA cnum 3464
Location in volume f. ccxii (fol. ant.)
f. 162 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3510
Pere Tresfort. Ab fletxes d'aur untatz d'erb'amorosa
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxii] Pere tresfort
text: Ab fletxes daur untatz derba morosa … Ans les menyspreu de lega captjnença
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 119 BITECA cnum 3465
Location in volume ff. ccxiii-ccxiiii (fol. ant.)
ff. 163-164 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3450
Jordi de Sant Jordi. No pot ren dir ne far que be estia
Language català
Date escrit 1424 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxiii] Lestat donor e de amor Que feu mossen Jordj
text: No pot ren dir ne far que be stia … [ ccxiiii] … Vos amare tan com aytal siatz
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note si exceptuem la primera cobla, a la resta d'octaves alternen les rúbriques “Honor” i “Amor”, mentre que les estrofes penúltima i darrera (de quatre versos) van precedides respectivament de les rúbriques “Endressa” i “Tornada”
Specific witness ID no. 120 BITECA cnum 8711
Location in volume f. cclir-v (fol. ant.)
f. 165r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3341
Melcior de Gualbes, Castellà de Castellví de Rosanes. Pus me suy mes en l'amorosa questa
Language català
Date escrit 1410 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccli] Galbes
text: Pus me suy mes en lamorosa questa … [ ccliv] … En tot mon cors nom sent nulha part sana
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 121 BITECA cnum 8712
Location in volume f. ccliir-v (fol. ant.)
f. 166r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3342
Melcior de Gualbes, Castellà de Castellví de Rosanes. Molt m'es plasens, dona, com senyorega
Language català
Date escrit 1410 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclii] Melchior de Gualbes
text: Molt mes plasens belha com senyorega … [ ccliiv] … Que de mos greus mals hagats soujnença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 122 BITECA cnum 3466
Location in volume f. cciii (fol. ant.)
f. 167 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3343
Melcior de Gualbes, Castellà de Castellví de Rosanes. Acompanyat d'un amoros desir
Language català
Date escrit 1410 [?] - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cciii] Cobla sparça
text: Acompanyat dun amoros desir … A negun fayt cortes ne ben stan
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 123 BITECA cnum 3467
Location in volume ff. ccliiii-cclv (fol. ant.)
ff. 168-169 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3344
Arnau March. Levant mos ulhs, pres del Cel vi [e]star
Language català
Date escrit 1410 - 1430
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccliiii] Visio dela verge maria feta per mossen A. march
text: Leuant mos vlhs pres del cel vj star … [ cclv] … joy e plasser
Poetic Stanza 6 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 124 BITECA cnum 3468
Location in volume ff. cclvv-cclviv (fol. ant.)
ff. 169v-170v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3348
Arnau March. Si m'avets tolt, Amor, del tot lo sen
Language català
Date escrit 1410 - 1430
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclvv] Mossen Arnau march
text: Si mauets tolt amor del tot lo sen … [ cclviv] … Del vostra cors morjr ses pietat
Poetic Stanza 2 x 10, 1 x 9, 2 x 10, 1 x 6
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 125 BITECA cnum 3469
Location in volume ff. cclvij-xxlviij (fol. ant.)
ff. 171-172 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3345
Arnau March. Novelh pançer m'es vengutz soptamen
Language català
Date escrit 1410 - 1430
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclvij] Mossen A. march
text: Nouelh panser mes vengutz soptamen … [ cclviij] … Molt mjls que totz don ne vi
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 6
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 126 BITECA cnum 3470
Location in volume f. cclviiii (fol. ant.)
f. 173 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3337
Ivany. En re del món no prench joy ne deport
Language català
Date escrit 1401 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclviiii] Mossen yvany
text: En re del mon no prench joy ne segorn … Qui no ha parja
Poetic Stanza 2 x 10, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 127 BITECA cnum 3471
Location in volume f. cclviiiiv (fol. ant.)
f. 173v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3338
Ivany. Eu say un prat hon ha fulhas e flors
Language català
Date escrit 1400 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclviiiiv] Mossen yuany Sparça
text: Eu say vn prat hon ha fulha e flors … […]a no suy ne vulh esper
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la mutilació del foli ha provocat una llacuna que afecta a l'explicit. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 128 BITECA cnum 3472
Location in volume f. cclx (fol. ant.)
f. 174 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3173
Jaume Bonet. D'amor me clam e maldich totz sieus faytz
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclx] Cobla tramesa per Jachme bonet en Johan doljuelha e en A. de Muntanyans
text: Damor me clam e maldich tots sieus faytz … Qui tot me tralha
Poetic Stanza 1 x 9
Specific witness ID no. 129 BITECA cnum 8713
Location in volume f. cclx (fol. ant.)
f. 174 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3387
Joan d' Olivella. Amor no vol c·om li fassa retraytz
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclx] Resposta den Johan dolivelha
text: Amor no vol com lj fassa retraytz … Morrets ses falha
Poetic Stanza 1 x 9
Specific witness ID no. 130 BITECA cnum 8714
Location in volume f. cclxr-v (fol. ant.)
f. 174r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3378
A. de Muntanyans. Gentils Bonetz, los mals qu·avetz retraytz
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1410 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclx] Resposta den […]
text: [ cclxv] Gentils bonetz los mals quavetz retraytz … Pus no us desmalha
Poetic Stanza 1 x 9
Specific witness ID no. 131 BITECA cnum 3473
Location in volume ff. cclxv-cclxi (fol. ant.)
ff. 174v-175 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3174
Jaume Bonet. Dol me costreny ten fort ab sforç gran
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxv] Altre Jach. bonet
text: Dol me costreny ten fort ab sforç gran … No muyre yeu tro sus denant
Poetic Stanza 5 x 8
Specific witness ID no. 132 BITECA cnum 3474
Location in volume f. cclxiv (fol. ant.)
f. 175v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3548
Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona. Pus que d'amar sabets l'artz d'aventatge
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxiv] Cobla tramesa per en ffrancesch dela via a mossen narcjs de sant deunjs qui lj respos en dues esparses
text: Pus que damar sabe lart dauentatge … Sere pus gays que nol senyors de Luca
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 133 BITECA cnum 8715
Location in volume f. cclxiv (fol. ant.)
f. 175v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3442
Narcís de Sant Dionís. Sucsesir vulh en lo vostr'eretatge
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxiv] Resposta primera de mossen sant deunjs
text: Sucsesir vulh en lo vostre retatge … […]s dos cors ensemps descluca
Poetic Stanza 2 x 8
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-03-23