Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1333
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1902
Clemente Sánchez de Vercial. Sagramental arromançat
Language català
Date traduït 1423 a quo - 1495 ad quem
City, library, collection, & call number London: The British Library, IB.52618 | Antic 4061.I.3
Imprint Lleida: Enric Botel, 1495-11-05
Location in witness ff. 1ra-3vb prel. s/n + 1ra-[166vb = 170]vb
Incipits & Explicits in witness tit.: [ a j] Lo sagramental arro|mançat ab ses allegua|cions en Lati
intr.: [ a ijra] [N]5Ostre senyor | iesu christ qui | es vengut rem|bre lo humanal | linatge. E ha donat orde e regla | com viure deurem e com nos puscam | saluar … [ a ijrb] … E lo que| es mes preillos e danyos alguns no | saben ni entenen scriptures que cada | iorn an de legir e tractar
prol.: [p]3Er ço yo Climent sanxis | ardiaca de vall deras en | la sglesia de leo: encara que | peccador e indigne preposi de tre|ballar e de fer vna breu dompilacio | de les coses que necessaries son als sa|cerdots que an cura de les animes … [ a ijvb] … e de tots los altres en que | hom pot peccar:e deles set virtuts | e deles obres de misericordia. | Per tant lo lector que haura de le|gir en aquest libre: trobara los capi|tols de cascun libre en lo començ de | aquell. E tantost primerament troba|ra aci los capitols del primer libre | que comença com hom se deu senyar
tit.: [ a iijra] Titol primer com hom se deu senyar o signar
text: [ a iijva] [i]3N nomine patris et filii et | spiritus sancti amen. Perque | en totes les coses que los | homens an de fer: primerament de|uen començar en lo nom de deu cri|dant lo e senyant se ab la creu … [ τ [vj]vb] … E abaste al sacerdot saber en quina | manera se deuen administrar e entre | quines persones: e la practica que en | lo administrar deu tenir. | Amen
colofó: Fonch empremptada la present obra | en la insigne ciutat de leyda per me|stre henrich botell empremtador en | lany de nostre saluador iesu christ. | mil.cccclxxxxv. a .v. de noembre
Associated Persons Autor (var.): Climent sanxis ( f. a ijrb lín. 29)
Note A l’edició el nom de l’autor es transcriu com “Climent sanxis | ardiaca de Vall deras en | la sglesia de leo” (f. a ijrb).
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-09-11