Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1332
Name Hugo de Sancto Victore, fe catòlica romana
Hug de Sant Víctor (Trad.)
Sex H
Milestones Naixement 1096 (Wikidata)
Mort Paris 1141-02-11 (Wikidata)
Affiliation fe catòlica romana
teòleg (Wikidata)
filòsof (Wikidata)
escriptor (Wikidata)
Author of texid 1946 Hugo de Sancto Victore, Llibre d'arra o dot d'ànima (tr. Antoni Canals), traduït 1416 - 1419
Other associations with witnesses cnum 1395 Ed.: Hug de Saint-Cher, Cardenal, Mirall de la Santa església (tr. Desconegut), traduït 1380 [?] - 1450 [?]. Ciutat de Mallorca: Pública, Sig. Bib. Inc. 566. Cagliari: Salvador de Bologna, per a Nicolau d' Àgreda, 1493-10-01.
References (most recent first) Tractat a U. Erfurt et al. (2018-), FactGrid , n. Q630749
Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q317554
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q317554 vist 2023-11-07
https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q630749 vist 2023-11-07
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-11-07